Suomen paras AMK

Xamkin ensimmäiset neljä toimintavuotta ovat olleet vahvaa kasvun aikaa. Xamkin tehtävänä on edistää ja tukea Kaakkois-Suomen elinvoimaa kouluttamalla, tutkimalla ja kehittämällä.

Vakaa taloudenpito ja sujuva yhteistyö työelämän sekä muiden korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa ovat luoneet perustan hyville tuloksille: Xamk oli toistamiseen ensimmäisellä sijalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareiden tulosvertailussa.

Xamk on rahoitusmittarivertailussa vahva lähes kautta linjan ja on Suomen paras ammattikorkeakoulututkintojen määrässä sekä jatkuvan oppimisen eli avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteiden määrässä.

Tutustu tarkemmin neljän ensimmäisen toimintavuoden tunnuslukuihin tässä koosteessa.

 

 

Tulevaisuussuuntautunut koulutus

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kansainvälisyys elinvoimaksi

Liikevaihto ja henkilöstö

Kumppanit

Jatkuva oppiminen

Xamkin avainluvut tekstimuodossa

Jos haluat tutustua Xamkin tärkeimpiin avainlukuihin tekstimuodossa, avaa tämä pdf-tiedosto: Xamkin avainluvut 2021.