Suomen paras AMK

Xamkin ensimmäiset viisi toimintavuotta ovat olleet vahvaa kasvun aikaa. Xamkin tehtävänä on edistää ja tukea Kaakkois-Suomen elinvoimaa kouluttamalla, tutkimalla ja kehittämällä.

Vakaa taloudenpito ja sujuva yhteistyö työelämän sekä muiden korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa ovat luoneet perustan hyville tuloksille: Xamk oli toistamiseen ensimmäisellä sijalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareiden tulosvertailussa.

Xamk on rahoitusmittarivertailussa vahva lähes kautta linjan ja on Suomen paras ammattikorkeakoulututkintojen määrässä sekä jatkuvan oppimisen eli avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteiden määrässä.

Tutustu tarkemmin  ensimmäisten toimintavuosien tunnuslukuihin tässä koosteessa.

 

 

Tulevaisuussuuntautunut koulutus

Tutkintokoulutus

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

TKI-toiminta

Kansainvälisyys elinvoimaksi

Kansainvälisyys

Liikevaihto ja henkilöstö

Henkilöstö ja liikevaihto

Kumppanit

Kumppanit

Jatkuva oppiminen

Xamk Pulse

Xamkin avainluvut tekstimuodossa

Jos haluat tutustua Xamkin tärkeimpiin avainlukuihin tekstimuodossa, avaa tämä pdf-tiedosto: Xamkin avainluvut 2021.