Tulevaisuussuuntautunut koulutus

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kansainvälisyys elinvoimaksi

Liikevaihto ja henkilöstö

Kumppanit

Jatkuva oppiminen

Xamkin tilinpäätökset

Xamkin avainluvut tekstimuodossa

Jos haluat tutustua Xamkin tärkeimpiin avainlukuihin tekstimuodossa, avaa tämä pdf-tiedosto: Xamkin avainluvut 2019_2020_