Suomen paras AMK

Xamkin ensimmäiset seitsemän toimintavuotta ovat olleet vahvaa kasvun aikaa. Xamkin tehtävänä on edistää ja tukea Kaakkois-Suomen elinvoimaa kouluttamalla, tutkimalla ja kehittämällä.

Vakaa taloudenpito ja sujuva yhteistyö työelämän sekä muiden korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa ovat luoneet perustan hyville tuloksille: Xamk oli jo viidettä kertaa ensimmäisellä sijalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareiden tulosvertailussa.

Xamk on rahoitusmittarivertailussa vahva lähes kautta linjan ja on Suomen paras ammattikorkeakoulututkintojen määrässä sekä jatkuvan oppimisen eli avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteiden määrässä.

Liikevaihto ja henkilöstöTulevaisuussuuntautunut koulutus

Kansainvälisyys elinvoimaksi

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kumppanit

Xamkin avainluvut tekstimuodossa

Jos haluat tutustua Xamkin tärkeimpiin avainlukuihin tekstimuodossa, avaa tämä pdf-tiedosto: Xamkin avainluvut vuodelta 2021-2022.