YRITTÄJYYDEN YTIMESSÄ

 • Yrittäjyyden polkumallien äärellä
 • Kestävän kehityksen tavoitteet ja yrittäjyyskasvatus
 • Kokemuksellinen oppiminen
 • Yrittäjyyskasvatus aluekehittämisen välineenä
 • Yrittäjyyskasvatus osana yrittäjyyden ekosysteemiä
 • Yrittävän kulttuurin rakentaminen mikroyrittäjyyden edistämiseksi

Luvassa innostavia puheenvuoroja, tutkimusesityksiä ja toiminnallisia työpajoja!

ILMOITTAUTUMINEN

Osallistuminen tapahtumaan on edullisempaa,
jos olet Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran jäsen
tai haluat liittyä jäseneksi.

 

Ilmoittaudu tästä

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry järjestää Yrittäjyyskasvatuspäivät 2020 yhteistyössä
Xamkin Pienyrityskeskuksen ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa.

ALUSTAVA OHJELMA:

MAJOITUS

Kirjoittajaohjeet

KIRJOITUSOHJEET ABSTRAKTEILLE:

 • Abstraktiteksti lähetetään sähköpostin liitetiedostona Word -muodossa (.doc, .docx tai .rtf) osoitteeseen: yktt2020@xamk.fi
 • Ilmoita sähköpostin viestikentässä kirjoittajista nimi / nimet, organisaatio ja sähköpostiosoite
 • Otsikon enimmäispituus on 10 sanaa
 • Abstraktin enimmäispituus on 2000 merkkiä
 • Enintään kuusi sisältöä kuvaavaa avainsanaa

 

abstraktin tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: 
 • Tutkimuksen tarkoitus: Mikä on esityksesi / tutkimuksesi tarkoitus? Miksi tutkimuksesi on kiinnostava?
 • Ongelman esittäminen: Mihin ongelmaan pyrit esittämään vastauksen?
 • Metodit ja aineistot: Mitä menetelmiä ja aineistoja käytät tutkimuksessasi?
 • Tulokset: Kuvaile tuloksiasi informatiivisesti ja tiiviisti
 • Päätelmät: Mikä on tutkimuksesi tulosten merkitys?

Abstraktin viimeinen jättöpäivä on 17.5.2020. Ilmoitus hyväksytyistä abstrakteista tulee 19.6.2020.

KIRJOITUSOHJEET ARTIKKELEILLE: 

 • Artikkelien enimmäispituus on 20 sivua
 • Kirjoittaja huolehtii kirjoitusasun oikeellisuudesta ja oikeinkirjoituksesta
 • Suositeltava fontti tekstiin on Times New Roman 12 pt, otsikoissa fonttina bold, 14 pt
 • Käytä riviväliä 1,5 ja jätä kappaleiden väliin yksi rivi
 • Otsikon jälkeen kirjoittajan/kirjoittajien nimet, organisaatio sekä sähköpostiosoite
 • Käytä APA 6 (American Psychological Association) viittaustyyliä
 • Älä käytä tavutusta tai tee erityisiä muotoiluja tekstiosioon
 • Huomautuksia tai loppuviitteitä ei tule käyttää
 • Kuviot, kaaviot ja taulukot on pidettävä mahdollisimman pieninä
 • Kirjoittaja huolehtii tekijänoikeuksista

Voit käyttää oheisia pää- ja alaotsikointeja:

 • Otsikko (maksimi 10 sanaa), jonka jälkeen kirjoittajatiedot
 • Tiivistelmä ja avainsanat (4-6 kuvaavaa asiasanaa)
 • Johdanto ja tavoite
 • Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys
 • Metodologia, aineiston esittely, analyysi ja tulokset
 • Pohdinta
 • Lähdeluettelo

Lähetä artikkeli arviointiin 31.8.2020 mennessä Word -muodossa (.doc, .docx tai .rtf) osoitteeseen yktt2020@xamk.fi.
Kirjoita viestin otsikkokenttään artikkelin otsikko ja ykköskirjoittajan nimi.

www.xamk.fi/yrittajyyskasvatuspaivat

Tärkeitä päivämääriä

17. toukokuuta 2020: Abstraktin viimeinen jättöpäivä
19. kesäkuuta 2020: Ilmoitus hyväksytyistä abstrakteista
31. elokuuta 2020: Artikkelin viimeinen jättöpäivä

OSALLISTUMISMAKSUT

Olen tutkimusseuran jäsen 200 euroa sis. jäsenmaksun ja osallistumisen
Haluan liittyä tutkimusseuran jäseneksi 200 euroa sis. jäsenmaksun ja osallistumisen
En ole jäsen enkä halua liittyä jäseneksi 240 euroa sis. osallistumisen

Kysy lisää

Anne Gustafsson-Pesonen

040 8344217

anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi

Jaa sivu