Kuka olet?

Hei, olen Elisa Kallio Lappeenrannasta. Aloitin Monialaisen toimintakyvyn edistämisen yamk -koulutuksen elokuussa 2019 Savonlinnassa.

Opinnot sain pakettiin oman aikatauluni mukaisesti joulukuussa 2020. Olin lähes koko koulutusajan opintovapaalla ja tein tuntitöitä liikunta-alalla freelancerina.

Millainen tausta sinulla on?

Olen koulutukseltani fysioterapeutti. Olen valmistunut Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuonna 2013, jonka jälkeen olen työskennellyt fysioterapeuttina lähes koko työurani julkisella puolella eri organisaatioissa.

Lisäksi olen opiskellut myös liikunta-alaa ja ohjannut ilma-akrobatiaa päivätöiden lisäksi.

Miksi valitsit juuri monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-koulutuksen?

Ihmisten kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi sekä sairauksien ennaltaehkäisy kiinnostavat minua. Kuntoutuksen kenttä on monialainen, jonka takia halusin syventyä aiheeseen lisää. Lisäksi olin huomannut sosiaali- ja terveysalalla epäkohtia, joihin halusin itse lisäkoulutuksen avulla vaikuttaa.

Myös Savonlinnan ja Mikkelin maantieteellinen sijainti vaikuttivat valintaani. Minun sukulaisiani asui myös Etelä-Savon alueella, joiden luona pystyin majoittautumaan lähipäivien aikana.

Millaista oli opiskella YAMK-tutkintoa?

YAMK-tutkinnon opiskelu oli mielestäni sopivan haasteellista, kuten korkeamman korkeakoulututkinnon kuuluukin olla. Opiskelu vaati hyvää aikataulutusta, itseohjautuvuutta sekä suunnitelmallisuutta.

Lähipäivien aikana oli mukava työskennellä muiden alojen ammattilaisten kanssa oppien heidän ammatillisesta osaamisestaan. Opiskelu sisälsi myös ryhmätöitä, joita suoritimme ryhmän kanssa yhteisen aikataulun puitteissa. Lisäksi opiskeluun kuului myös paljon yksilötyöskentelyä. Opintovapaan aikana minulla oli hyvin aikaa panostaa opiskeluun ja pystyin suorittamaan opinnot 1,5 vuodessa.

Mikä opiskelussa oli kiinnostavinta?

Minusta kiinnostavinta opiskelussa oli Master Schoolin tarjoamat opinnot johtamisesta sekä yrittämisestä. Sosiaali- ja terveysalan johtamisesta oli tarjolla paljon erilaisia kursseja, mutta yrittämiseen liittyviä kursseja oli selkeästi vähemmän.

Lisäksi minun opinnäytetyöprosessini oli mielenkiintoinen ja antoisa. Suoritin opinnäytetyöni yhteistyössä Etelä-Karjalan urheilu ja liikunta ry:n elintapaneuvonnan elinkaarimalli -hankkeen kanssa. Opinnäytetyöprosessissani opin esimerkiksi hanke- ja projektityöskentelystä.

Miksi mielestäsi kannattaa opiskella YAMK-tutkinto?

Minun mielestäni YAMK-tutkinto kannatti opiskella, koska se mahdollisti uusien asioiden oppimisen kuten johtamisen, yrittämisen ja tutkimisen osa-alueilla.

Lisäksi YAMK-tutkinto kasvatti ammatillista itsetuntoani, koska se syvensi ymmärrystä kuntoutuksen ja sosiaali- ja terveyshuollon toimintatavoista. YAMK-tutkinnon opiskelu kehitti myös englannin kielen osaamista, kriittistä ajattelua ja erilaisten digitaalisten ohjelmien käyttöä.

Lisäksi verkostoituminen eri alojen ammattilaisten kanssa oli antoisaa ja tärkeää tulevaisuuttakin ajatellen.

Ovatko opinnot edistäneet uraasi tai antaneet uutta nykyisiin tehtäviisi?

Opintojen ansiosta olen edennyt urallani fysioterapia-alan esimiestehtäviin yksityisellä sektorilla. Ilman koulutusta minua ei todennäköisesti olisi valittu kyseiseen tehtävään. Tiedän, että koulutuksella oli suuri painoarvo valinnassa.

Lisäksi olen innostunut yritystoiminnasta ja olenkin yksi osakas ilma-akrobatiastudiossa The Voima Fly:ssa. Johtamis- ja yrittämisopinnoista hankittu osaaminen pääsi heti käyttöön uusissa työtehtävissäni.

Millaiset terveiset haluaisit lähettää muille YAMK-opintoja harkitseville?

Haluan innostaa muita ammattilaisia kehittämään osaamistaan, uskomaan ammatillisiin unelmiin sekä ennen kaikkea omiin kykyihin.

Idiootit ympärilläni -kirjan kirjoittajaa Thomas Eriksonia lainaten, muita ihmisiä itsenänsä ympärillä ei voi muuttaa, mutta omiin ajatuksiin ja toimintatapoihin jokainen voi itse vaikuttaa. Muutos lähtee miestä itsestämme ja sen kautta voimme vaikuttaa omaan toimintaympäristöön ja sitä kautta laajemmin koko yhteiskuntaan.

 

Haastattelu tehty 12/2020