Heta Timperi opiskelee toista vuotta terveydenhoitajaksi Xamkin Mikkelin kampuksella. Miksi Hetan mielestä kannattaa opiskella terveydenhoitajaksi? Mihin kaikkialle terveydenhoitaja voikaan työllistyä?

Alla opiskelijan silmin viiden listat: 5 syytä opiskella terveydenhoitajaksi ja 5 työtehtävää, joita ei yleensä osata ajatella työkenttää mietittäessä.

5 syytä opiskella terveydenhoitajaksi

1. Terveydenhoitaja on ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen asiantuntija.

Terveydenhoitajan ja terveydenhoitajatyön yksi tärkeimmistä kulmakivistä on ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen. Terkkarin opinnoissa pääset syventymään erilaisten sairauksien, tautien ja elämäntapojen syntyyn ja siihen, kuinka esimerkiksi oikea ravitsemus toimii ennaltaehkäisevänä tekijänä.

Opiskelun aikana opit myös hahmottamaan erilaisia riskitekijöitä ja niiden merkitystä yksilön ja yhteisön elämässä. Opit tunnistamaan toimintakykyä ja sen ulottuvuuksia ja sitä, kuinka toimintakyky näyttäytyy ja muokkaantuu eri elämänvaiheissa ja kuinka sitä voi tukea ja kehittää.

2. Terveydenhoitaja on kansanterveystyön asiantuntija.

Ennaltaehkäisyn lisäksi terveydenhoitajuuteen kuuluu vahvasti kansanterveystyö. Kansanterveystyöstä kaikista keskeisimpänä on erilaisten elintapasairauksien ennaltaehkäisy sekä rokottaminen. Suomessa on hyvä ja tehokas rokotusohjelma, jossa terveydenhoitajat toimivat rokottajina.

3. Terveydenhoitajan työssä pääset kehittymään koko ajan.

Terveydenhoitajan työssä kehityt koko ajan eteenpäin. Terveydenhuolto kehittyy koko ajan, ja se edellyttää kaikilta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta kehityksen aallonharjalla pysymistä. Esimerkiksi erilaiset teknologiset ratkaisut ovat lisääntyneet, ja näitä esiintyy yhä enemmän mm. ikääntyneiden arkea helpottamassa. Terveydenhoitajana voit siis päästä kehittämään omaa osaamista monella eri osa-alueella.

4. Terveydenhoitaja on ihmisen mukana koko elinkaaren ajan.

Terveydenhoitaja voi työskennellä äitiys- ja lapsineuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä työterveydessä. Näiden lisäksi terveydenhoitajia löytyy myös eri erikoissairaanhoidon vastaanotoilta. Terveydenhoitajat ovat siis todellakin mukana koko ihmisen elinkaaren ajan.

5. Terveydenhoitaja on myös sairaanhoitaja.

Ennen terveydenhoitajan erikoistumisopintoja kaikki terkkarit valmistuvat sairaanhoitajaksi. Sairaanhoitajan tutkinto antaa hurjasti tietoa eri sairauksista ja taudeista niiden hoidosta. Sairaanhoitajan harjoittelut ovat monipuolisia ja niissä saa hyvin tuntumaa sairaanhoitajan työnkuvaan ja keskeisiin hoitotoimenpiteisiin.

Tässä tutkinnossa opit myös paljon terveyden eri ulottuvuuksista ja mitä erityispiirteitä eri ikäisten sairauksien hoidossa on. Sairaanhoitajan tutkinto on tärkeä osa terveydenhoitajan tutkintoa. Valmistumisen jälkeen voit siis halutessasi hakea sairaanhoitajan työtehtäviin.

5 terveydenhoitajan työtehtävää, joita ei yleensä osata ajatella työkenttää mietittäessä

”Terveydenhoitajat työskentelevät yleisimmin äitiys- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa. Siinä ei suinkaan ole kaikki mahdolliset työpaikat, joissa voit tulevaisuudessa työskennellä terveydenhoitajana. Alla on listattu 5 muuta työllistymismahdollisuutta:”

1. Asiantuntijatyötehtävät

Terveydenhoitajana voit työllistyä oman kokemuksen ja mielenkiinnon myötä erilaisiin asiantuntijatyötehtäviin. Näitä työtehtäviä voi löytyä yllättäviltäkin tahoilta, sillä terveyttä on ihan kaikkialla lukemattomissa eri muodoissa.

Kannustan myös ajattelemaan laatikon ulkopuolelta; missä sinun terveydenhoitajan osaamista tarvitaan? Ehkä sitä työpaikkaa ei vielä ole, vaikka tarve olisi.

2. Tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Esimerkiksi eri sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät ja kaupungit järjestävät erityisiä sosiaali- ja terveysalan hankkeita, joissa voidaan hyödyntää terveydenhoitajan osaamista. Tällöin yleensä työtehtäviin kuuluu myös projektijohtamista, koordinointia ja moniammatilliseen työryhmään kuulumista.

3. Kolmannen sektorin työtehtävät
Eri järjestöt, yhdistykset ja liitot voivat työllistää terveydenhoitajia. Työtehtäviä em. tahoilla voi olla esimerkiksi erilaisten terveyden edistämisen materiaalien teko, kouluttaminen tai kurssien vetäminen.

4. Opettajana toimiminen

Valmistumisen ja riittävän pitkän työkokemuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatkokoulutukseen ja opiskella opettajaksi, jonka jälkeen voi työllistyä hoitotyön lehtoriksi.

5. Yrittäjyys

Terveydenhoitajat ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tämän lisäksi voit toimia itsenäisenä terveydenhuollon ammatinharjoittajana erillisen toimintaluvan saatuasi.

 

Heta Timperi, 2. vuoden terveydenhoitajaopiskelija, Xamk Mikkeli

Juttu kirjoitettu 3/2021