Kun ihmisen sydän pysähtyy, on vain muutama minuutti aikaa toimia. Usein ensimmäinen auttaja on lähimmäinen tai ohikulkija. Osaatko sinä elvyttää?

Tänään 11.2. vietetään 112-päivä, jolloin kiinnitetään huomiota tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Ohessa peruselvytyksen ohjeet. Ohjeet koosti Xamkin ensihoidon opiskelija Aku-Valter Rantala ja tarkisti ensihoidon lehtori Hannu Salonen.

PERUSELVYTYS

🔸🔸🔸
Peruselvytys on elvytyksen muoto, jota voi suorittaa niin ammattiauttaja, kuin maallikkokin. Peruselvytys on käytännössä PPE:tä (painelupuhalluselvytystä) tai PPE+D:tä (PPE+defibrillaatio). Hätäkeskus ohjeistaa peruselvytyksen hätäpuhelun aikana, jos soittaja ei sitä osaa. Peruselvytyksen tavoitteena on ylläpitää keinotekoisesti verenkiertoa mm. aivovaurion ehkäisemiseksi. Mitä nopeammin elvytys aloitetaan, sitä paremmat ovat elottoman selviytymismahdollisuudet. On kuitenkin selvää, että sydänpysähdyksen aiheuttaja vaikuttaa oleellisesti potilaan ennusteeseen. Elottomuuden aiheuttaja voi olla esim. sydänsairaus, hapenpuute, myrkytys tai vamma.
🔸🔸🔸
Näin toimit kun kohtaat äkillisesti tajuntansa menettäneen/elottoman henkilön:
1. Tarkista onko henkilö heräteltävissä
Jos henkilö EI OLE HERÄTELTÄVISSÄ…
2. Soita hätänumeroon 112, pyydä muilta lähellä olevilta apua, sekä lähetä joku hakemaan lähin defibrillaattori
3. Avaa hengitystiet
4. Tarkista hengittääkö potilas
5. Jos potilas ei hengitä normaalisti, aloita PPE (painelu 100-120 krt/min, ~5 cm syvyyteen, rytmillä 30:2)
6. Kytkekää neuvovan defibrillaattorin virta päälle ja noudattakaa sen antamia ohjeita
7. Jatka PPE:tä ja defibrillaattorin käyttöä, kunnes ammattilainen antaa sinulle luvan lopettaa
🔸🔸🔸
Rintakehän painelu on elvytyksessä ensisijaista, eivätkä puhallukset tai defibrillaattorin käyttö saa keskeyttää sitä tarpeettoman pitkäksi aikaa (yli 5 sekuntia), ellei defibrillaattori toisin neuvo! Hätäkeskuksen elvytysohjeet keskittyvät vain paineluelvytykseen, jos kyseessä ei ole hukuksiin joutunut tai lapsi!
🔸🔸🔸

Yleensä elottomuutta edeltää yksi/useampi peruselintoimintojen häiriö ja siksi apua pitää hälyttää aina, jos huomaa henkilöllä tajunnantason muutoksia, äkillisesti alkanutta rintakipua tai muita epätavallisia oireita.

Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket ohjeistaa soittajaa puhelun aikana ja tekee riskinarvion, sekä hälyttää tarvittavan avun.
🔸🔸🔸
Teksti: Aku-Valter Rantala, ensihoidon opiskelija, Xamk
Lähteet:
Käypä hoito -suositus: Elvytys (www.kaypahoito.fi)
Ensiapuopas: Peruselvytys (www.terveyskirjasto.fi)
Kuvassa Xamkin ensihoidon opiskelijoita.