Hyvinvoinnin edistämisen YAMK-koulutuksessa opiskeleva sosionomi Emmi Vuorela Vantaalta aloitti opintonsa Xamkissa syksyllä 2019. Mikä sai hänet hakemaan YAMK-opintoihin, miksi hän valitsi juuri Xamkin ja mitä opinnot ovat antaneet hänen uralleen? Annetaan Emmin kertoa omin sanoin!

Millainen on aiempi koulutuksesi ja työkokemuksesi?

Olen pohjakoulutukseltani lähihoitaja ja erikoistunut mielenterveys- ja päihdetyöhön. Lisäksi olen suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon sekä lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Täydennän osaamistani säännöllisesti kursseilla sekä erilaisissa verkostoissa ja seminaareissa. Pidän ammatillisen kehityksen kannalta todella tärkeänä, että olen päässyt tekemään töitä monipuolisesti asiakastyöstä kehittämistehtäviin sekä rinnalla täydentämään työelämän kautta saatua osaamista opiskelujen kautta saatavalla tiedolla.

Olen noin kymmenen vuotta toiminut päihde- ja asunnottomuustyön kentällä laitos-, avo- ja asumispalveluissa sekä hanketyössä. 2018-2020 vastasin hankekoordinaattorina Suoja-Pirtti ry:llä Stea rahoitteisen Korttelikaverit-hankkeen läpiviennistä. Hankkeessa kehitettiin etsivää asumissosiaalityötä ja pääsin työskentelemään kokemusasiantuntijoiden kanssa ja lisäämään omaa osaamistani ja ymmärrystäni uudesta näkökulmasta.

Arvostan todella paljon kokemusasiantuntijoiden kautta saamaani näkökulmaa, mitä en olisi voinut saada ammattilaisilta tai koulun penkiltä. Mielestäni monenlaisen tiedon ja kokemuksen yhdistyessä jalostuu jotain sellaista, jota tulevaisuuden sosiaalityössä tarvitaan.

2021 helmikuussa siirryin Vantaa-Kerava sote-keskus -hankkeeseen mielenterveys- ja päihdepalveluiden erityisasiantuntijaksi. Hankkeessa suunnittelemme yhdessä Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä yhteistyötahojen kanssa mahdollisen hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluja. Työssä korostuu verkostomainen ja kehittävä ote, mutta on hyvä myös ymmärtää oma rajallisuus, sillä kyseessä on iso kokonaisuus vauvasta vaariin, joka vaatii laaja-alaista osaamista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

 

Miksi valitsit hyvinvoinnin edistämisen YAMK-koulutuksen?

Olin jo ennen kouluun hakemista hetken miettinyt eri vaihtoehtoja lisätä omaa osaamista, ja opiskelu tuntui mielekkäältä vaihtoehdolta tarkastella sosiaalialaa hieman etäämmältä kuin oman työn kautta.

Olen aina ollut kiinnostunut itseni ammatillisesta kehittämisestä, ja YAMK-tutkinto tuntui luonnolliselta jatkolta aiemmalle opinnoilleni.

YAMK-opinnot ovat myös hyvin työelämälähtöisiä ja niitä pystyy suorittamaan oman työn ohella.

 

Työelämässä minua on kiinnostanut päihde- ja asunnottomuustyöhön liittyen erityisesti ihmisten hyvinvoinnin eri ulottuvuudet, yhteisöllisyyden merkitys ja toimivien käytäntöjen kehittäminen. Valitsin hyvinvoinnin edistämisen opinnot siksi, että ne sisältävät kiinnostavia teemoja, voin syventää omaa osaamistani ja tulevaisuudessa toivon opintojen edistävän uramahdollisuuksiani.

 

Miksi valitsit Xamkin opiskelupaikaksi?

Olen Kouvolasta kotoisin ja suorittanut sosionomiopintoni samassa oppilaitoksessa, joka oli silloin nimellä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kouvolassa asuu perhettäni sekä ystäviä, joten opiskelujen lisäksi pääsin tapaamaan itselleni tärkeitä ihmisiä samalla reissulla.

Vantaalta Kouvolaan pääsee myös nopeasti junalla, joten kulkeminen ei muodostunut esteeksi. Toki Xamkilla olisi ollut myös etäopiskelumahdollisuus, mutta ennen koronapandemiaa oli antoisaa tavata opiskelukavereita kasvokkain koulupäivinä.

 

Millaista on opiskella YAMK-tutkintoa?

YAMK-tutkinnon suorittaminen on ollut pääsääntöisesti antoisaa ja mielenkiintoista. Toki opiskelu on todella itsenäistä, koska koulupäiviä on vain noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Itselläni silloinen työnantajani kuitenkin mahdollisti hyvin koulupäiviin osallistumisen, joka edisti opiskelujen etenemistä ja mielekkyyttä.

Itseltäni opiskelu on vaatinut aikataulutusta ja sitoutumista.

 

Pakollisia ja vapaavalintaisia kursseja suorittaessa pyhitin usein sunnuntaipäiviä opiskelulle, koska viikolla töiden jälkeen tietokoneen avaaminen ja tehtäviin uppoutuminen tuntui välillä liian kuormittavalta.

Varsinkin aluksi vei hetken aikaa, että hahmotti millaista tasoa tehtävissä vaaditaan ja mikä on itselle paras tapa opiskella. YAMK-opinnoissa pystyy kuitenkin hyvin yhdistämään omasta työstä nousevia tarpeita ja kursseihin liittyviä tehtäviä, joten osittain työ ja tehtävät kulkivat luontevasti eteenpäin toisiinsa linkittyen.

 

Mikä on kiinnostavinta opiskelussa?

Opiskelussa on ollut kiinnostavinta, kun hyvinvointiin liittyviä tekijöitä on päässyt käsittelemään isommassa mittakaavassa ja erilaisista näkökulmista. Koska opiskelijoita tulee eri sosiaalityön alueilta, on ryhmän jäsenillä itsellään paljon annettavaa toisilleen.

Valinnaisten opintojen valikoima oli mielestäni hyvä ja monipuolinen, joten sitä kautta pääsi kartuttamaan omia osaamistarpeita vastaavaa osaamista. Itse valitsin kehittämiseen ja esimiestyöhön liittyviä vapaavalintaisia kursseja.

 

Miten opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen on onnistunut?

Asun kahdestaan mieheni kanssa, joten työn, opiskelun ja parisuhteen yhteensovittaminen on ollut varmaankin minulle helpompaa kuin monille perheellisille ihmisille. Lisäksi mieheni tekee vuorotyötä, joten minulla on ollut iltoja ja viikonloppuja, kun olen voinut rauhassa keskittyä yksin opiskeluun. Toki kävimme etukäteen keskustelua siitä, että opiskelu vaatii aikaa ja välillä henkinen tuki ja eteenpäin tsemppaaminen ovat olleet tärkeitä asioita jaksamisen kannalta.

Työn ja opiskelun yhdistäminen on ollut minulla pääsääntöisesti toinen toistaan tukevaa, mutta välillä on hyvä pysähtyä ja tarkastella, ettei katso kaikkea vain oman työn kautta, vaan on valmis aidosti laajentamaan näkökulmaa ja oppimaan uutta.

 

Miksi mielestäsi kannattaa opiskella YAMK-tutkinto?

Suosittelen YAMK-opintoja ehdottomasti muille. Opiskelu voi tuoda uutta innostusta ja näkökulmaa omaan työhön ja tätä kautta koko työyhteisölle uutta osaamista. Usealle täysipäiväiseksi opiskelijaksi siirtyminen ei välttämättä ole mahdollinen vaihtoehto, jolloin YAMK-opinnot ovat hyvä vaihtoehto, jolla voi edistää myös omia tulevaisuuden työmahdollisuuksia.

Omien havaintojeni pohjalta YAMK-opinnot ovat tulleet myös työnantajille tutummiksi ja tätä kautta koulutuksen tuomaa osaamista osataan hyödyntää entistä paremmin työelämässä.

 

Viime aikoina olen kuullut useamman kerran, että YAMK-opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt on nähty laadukkaana vaihtoehtona työelämän kehittämisen kannalta.

YAMK-opinnot antavat mielestäni hyvää pohjaa johtamis- ja kehittämistehtäviin huomioiden käytännönläheisyyden ja työelämästä nousevat tarpeet.

 

Mikä on mielestäsi parasta Xamkissa?

Minulla on hyviä kokemuksia Xamkista. Meillä on ollut hyviä, osaamista jäsentäviä ja uutta näkökulmaa antavia kursseja. Opettajat ovat olleet hyvin tavoitettavissa ja auttaneet eteen tulevien haasteiden kanssa. Ainakin minulle jäi tunne, että opettajia kiinnosti opiskelujani eteneminen. Parasta oli oman SOKV19SY-ryhmän kanssa jaettu ”opiskelun tuska” ja onnistumisen ja etenemisen hetket.

Luin juuri Xamkin sivuilta, että valmistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa valmistumisen jälkeen maksutta avoimen ammattikorkeakoulun kursseja, joka on mielestäni hieno mahdollisuus, koska itsensä kehittäminen ei lopu valmistumiseen.

 

Ovatko opinnot edistäneet uraasi tai antaneet uutta nykyisiin tehtäviisi?

Opinnot ovat antaneet minulle uutta näkökulmaa ja jäsentäneet osaamistani, mutta tuoneet myös käytännön ideoita työhöni. Uskon, että opintojen aikana oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, luottamus omaan asiantuntijuuteen ja uskallus mennä kohti omia tavoitteita ovat kasvaneet.

Olen myös välillä nähnyt kiinnostavia avoimia työpaikkoja, joissa vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, joten tulevaisuudessa voin hakea myös niihin tehtäviin ja saada lisää uusia ja motivoivia haasteita työelämässä.

Uskon, että opiskeluni ovat jo keskeneräisinä edistäneet uraani. Nykyistä erityisasiantuntijan työtäni hakiessa YAMK-tutkinto ei ollut edellytys, mutta uskon sen edistäneen valintaani. Kysyin tästä esimieheltäni, ja hänen mukaansa kokonaisuus oli oleellisin asia, mutta YAMK-tutkinnon suorittaminen nähtiin positiivisena asiana.

Haastattelu tehty 5/2021.