Olen Samu Junkkari, 23-vuotias opiskelija Lahdesta. Aloitin data-analytiikan tradenomiopintoni Xamkissa syksyllä 2018. Nyt yli 3 vuotta myöhemmin opintoni ovat loppusuoralla ja jäljellä on oikeastaan vain opinnäytetyö. Viime kesän olenkin saanut viettää data-analytiikan syventävässä harjoittelussani. Alkuvuoden tiukka harjoittelupaikan metsästys tärppäsi lähempää kuin osasin odottaa ja hakuprosessin jälkeen minulle tarjottiin harjoittelupaikkaa Xamkin Laatupalveluissa.

Pääsääntöinen työtehtäväni on ollut työskennellä Xamkin DW/BI -tietovarastoprojektin parissa. Tiivistettynä projektin ideana on kerätä dataa useista eri Xamkin käyttämistä lähdejärjestelmistä ja rajapinnoista. Tietovaraston datasta valmistetaan Power BI -raportteja, joita hyödynnetään tulosseurannassa ja ammattikorkeakoulun rahoitusmalli-indikaattoreina. Pääsääntöinen tehtäväni on ollut auttaa ja edistää näiden raporttien luontia.

Todelliseen raporttien luontiin päästiinkin projektin tiimoilta vasta elokuussa, sillä koulutukseni aikana meille usein mainittu seikka osoittautui tässäkin työssä todeksi: Itse datan visualisointi ja raporttien luominen on usein vain murto-osa tekemästämme ja laadukkaan raportin takana on yleensä paljon taustatyötä. Pienten muuttujien selvittely haastoi välillä useita projektityöntekijöitä ja kulutti paikoitellen paljon aikaa. Toisaalta se kuuluu asiaan. Samaan aikaan dataan liittyvien ongelmien ratkaisu oli hyvinkin palkitsevaa ja onnistumisten merkitys kasvoi.

Harjoitteluni kattoi myös paljon muutakin kuin työn tietovarastoprojektin ympärillä. Xamk julkaisi kesän loppupuolella uuden intranetin, Luxin. Tämän rakentaminen työllistikin monia Xamkin työntekijöitä, ja pääsin myös itse kantamaan korteni kekoon. Autoin tiimiläisiäni Luxiin liittyen luomalla uusia sivuja, tuomalla sisältöä ja hoitamalla tiedostosiirtoja vanhasta intrasta.

Lisää väriä harjoitteluun toi myös kesäkuun alussa tehty esittelyvideo uudesta opintojaksopalauteohjelmasta.  Vaikka hyppäsin tähän projektiin hieman sattuman kaupalla, oli roolini siinä yllättävän iso. Käsikirjoituksen lisäksi sainkin itse olla kuvauspäivänä se tyyppi kameran edessä. Kyseinen päivä olikin yksi harjoitteluni mieleenpainuvimmista päivistä.

Sanottakoon myös, että nämä 4 kuukautta harjoittelussani suoritin lähes täysin etänä kotoa käsin. Koin aluksi pitäväni enemmän työskentelystä konkreettisesti työpaikalla, mutta harjoitteluni aikana etätyöskentely alkoi tuntumaan luontevalta. Työskentely etänä oikeastaan sopii tämänkaltaiseen työhön erittäin hyvin. Esimerkiksi useisiin palavereihin peräkkäin osallistuminen olisi tuskin edes mahdollista ilman etäyhteyksiä.

Lisäksi työrauha säilyin ainakin itselläni hyvin kotiolosuhteissa ja sain keskittyä täysin tehtäviini. Tarvittava kommunikointi kollegoideni kanssa oli myös kätevää viestien ja puheluiden avulla. Ei etätyö tietenkään aina täydellistä ollut, ja esimerkiksi yhteysongelmat olivat paikoitellen haaste, mutta isommassa kuvassa etänä työskentely puki tätä työtä hyvin.

Tiivistetysti uskon, että Laatupalveluiden tarjoama data-analytiikan harjoittelu antoi hyvin realistisen kuvan alan työstä ja tehtävistä. Lisäksi työskentely pysyi lähes jatkuvasti virkeänä, sillä projektin moniulotteisuus ja haasteellisuus vaikuttivat jatkuvasti vaadittaviin tehtäviin ja työviikot muistuttivat hyvin harvoin toisiaan. Harjoittelu haastoi osaamistani ja tuki oppimistani. Pääsin oikeasti kehittämään kursseilta oppimiani asioita aina Power BI:n hallitsemisesta datan käsittelyyn ja tutkimiseen sekä datalähtöiseen ongelmanratkaisuun. Lisäksi työilmapiiri Laatupalveluiden porukassa oli erinomainen, ja oloni oli alusta asti tervetullut. Vaikka harjoitteluni päättyykin, on ilo jatkaa yhteydenpitoa tähän porukkaan opinnäytetyön myötä.