Työntekijöiden erilaiset taustat näkyvät ja kuuluvat työelämässä. Parikymppinen työtoveri voi kokea, että hänen osaamistaan ei arvosteta tai hänestä ei pidetä. Samalla tavalla saattaa ajatella jo pitkän työuran tehnyt kollega.

Osaamisen yhdistäminen on päivän sana. Parikymppisten ja eläkeikää lähestyvien työntekijöiden taidot ja osaaminen muodostavat yhdessä valtavan asiantuntijapankin, jonka talletusarvo on mittaamaton.
”Usein unohdetaan erilaisuuden positiivinen merkitys. Samalle lammelle sopii kyllä eri-ikäisiä ja erilaisia olentoja.”

Jokainen meistä kohtaa varmasti lähes päivittäin jos jonkinlaista haastetta työyhteisössään. Tarve työntekoon, työmotivaatio, työmoraali sekä tapa tehdä työtä ovat todennäköisesti tuttuja esimerkkejä. Monet näistä haasteista johtuvat puutteellisesta vuorovaikutuksesta. Koko yhteiskunta on muuttunut ja kehittynyt niin paljon viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, että tämän päivän parikymppiset ponnistavat työelämään aivan eri lähtökohdista kuin vanhemmat työtoverinsa.

Tapa tehdä työtä voi olla hyvin erilainen eri-ikäisten kollegojen kesken, mikä nostaa helposti esiin arvelut työmoraalista ja ahkeruudesta.
”Puutteellinen vuorovaikutus ja heikko viestintä johtavat helposti vääriin olettamuksiin ja ennakkoluuloihin.”

Entäpä, jos työpaikoilla ei olisi tätä laajaan ikähaarukkaan ja sitä kautta monipuoliseen kokemukseen pohjautuvaa tietotaitoa? Jos olisikin niin, että kussakin työyksikössä työskentelisi vain suunnilleen saman ikäisiä? Siitä ei varmasti hyötyisi asiakas, organisaatio, työntekijät, yhteiskunta eikä kukaan muukaan.

Entä, jos ihan jokaiselle työntekijälle järjestettäisiin koulutus vuorovaikutukseen ja viestintään liittyvistä asioista? Veikkaanpa, että väärät olettamukset ja ennakkoluulot vähenisivät. Työtoverin arvostaminen ja kuunteleminen paranisivat ja työhyvinvointi kohentuisi. Ei puutu kuin taikasauva tämän vision toteen panemiseksi. Onneksi aina voi ja kannattaa ideoida.

Maria Kuikka
Kehittäjä, sosionomi (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK), Mikkeli

Kirjoita kommentti

*