Kotkassa asuva Juuso Hannula opiskelee sosiaalialaa. Koulutukseen on mahdollista sisällyttää lastentarhanopettajan (LTO) pätevyyteen johtavia opintoja.

– Aiemmalta koulutukseltani olen ylioppilas vuosimallia 2012, jonka jälkeen olen työskennellyt päiväkodeissa eri statuksilla. Aion lukea itselleni LTO-pätevyyden ja tiesin sen jo opintojeni alussa. Jos LTO-pätevyyden lukeminen mietityttää, niin se ei ole vielä ensimmäisen vuoden aikana ajankohtainen päätös. Harjoitteluissa ja kokeilemalla se oma juttu löytyy!

Laaja työkenttä

Opiskeluvaihtoehtoja pohtiessa Juusoa kiinnosti eniten työskentely lasten ja nuorten parissa, ja sosionomin koulutus tuntui vastaavan sitä täysin.

– Sosionomin koulutus antaa mahdollisuudet kokeilla työskentelyä monen eri asiakasryhmän kanssa ja se avaa todella laajan työkentän, jolla ei ole huolta työpaikkojen vähyydestä!

Työhön harjoitusta kerätään työharjoitteluissa, joita sosiaalialalla työharjoitteluja on neljä: yksi jokaisena vuotena.

– Tähän mennessä olen suorittanut kaksi työharjoittelua; yhden päiväkodissa ja toisen lastensuojelussa. Työharjoittelut ovat mielestäni sosiaalialan koulutuksen tärkein ja mielekkäin osa, koska siellä vasta näkee, millaista sosionomin työ on käytännössä. Samalla harjoittelujen aikana moni luennoilla läpikäyty asia avautuu käytännössä ja asiat opitaan oikeasti.

Vaihteleva työ ei muodostu rutiininomaiseksi

– Sosionomin työssä on mielestäni parasta alan tehtävien vaihtelevuus ja monipuolisuus. Sosiaalialalla jokainen päivä on erilainen, eikä työ muodostu rutiininomaiseksi tai tylsäksi.

– Suosittelenkin alaa kaikille, jotka haluavat tehdä työtä ihmisten parissa heidän arjessaan. Sosionomin on mahdollista työskennellä lähes kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa, jossa avainasemassa on asiakkaan hyvinvoinnin vahvistaminen, ohjaaminen ja tukeminen.

Valmistumisen jälkeen vaihtoehtoja

– Tällä hetkellä suunnitelmissani on valmistuminen ja sen jälkeen työskentely jossakin lasten tai nuorten yksikössä. Pidän kuitenkin mieleni avoinna kaikkia uusia mahdollisuuksia ja haasteita varten! Jatkokouluttautumiselle en ole vielä juuri uhrannut ajatuksia, mutta sekään ei ole poissuljettua.