5 syytä, miksi kannattaa valita Xamk

 1. Kouvolan kampukselle on hyvät kulkuyhteydet
 2. Kampusalue on kaunis ja kulttuurihistoriallisesti tärkeä osa paikallisuutta
 3. Xamkissa on todella laaja valikoima e-kampuksen koulutuksia, joten opiskelu ei ole sidottu aikaan tai paikkaan
 4. Koulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin joko ryhmän mukana, nopeuttaen tai pitäen opinnoista taukoa oma elämäntilanne huomioon ottaen
 5. Xamkissa on nykyaikaiset opetusmenetelmät ja alan asiantuntijat opettajina

5 syytä, miksi kannattaa opiskella tradenomiksi

 1. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä monipuolisissa työtehtävissä
 2. Työnantajina voivat toimia niin pk-yritykset kuin julkinen sektorikin
 3. Yrittäjänä tai esimiehenä saa syvennettyä ja päivitettyä omia taitojaan ja työskentelytapojaan
 4. Asioita oppii käsittelemään ja analysoimaan useista eri näkökulmista
 5. Digitaalisuus on tätä päivää ja tulevaisuutta. Koulutuksen ansiosta osaamme hyödyntää sitä paremmin

5 asiaa, jotka olen oppinut opiskelujen aikana

 1. Käyttämään aikaani tehokkaammin ja järkevämmin (perhe, maatila, työ, opinnot, järjestötoiminta)
 2. Viemään oppimiani käytänteitä suoraan työelämään
 3. Hyödyntämään monipuolisemmin digitaalisia työvälineitä
 4. Käyttämään luovia opintomenetelmiä
 5. Ajattelemaan laajemmin

5 opiskeluun tai opiskelijaelämään liittyvää valokuvaa

 

 

 

 

 

Hannariikka Hannola
Tradenomi (AMK) -opiskelija

Kirjoita kommentti

*