Halusin opiskella energiatehokkuutta ja uusituvaa energiaa

Ympäristöasiantuntijana työskentelevä Elina Hienonen halusi oppia energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyviä seikkoja ja kehittää omaa työnkuvaansa. Elina opiskeli ympäristöteknologian YAMK-koulutuksessa vuosina 2013–2014. Tuolloin koulutuksessa oli mahdollista suuntautua joko kestävään energiatalouteen tai kestävään yhdyskuntaan. Elina suuntautui energia-asioihin, jotka ovat syksyllä 2017 alkavan talotekniikan YAMK-koulutuksenkin olennaista sisältöä.

”Olin aiemmin suorittanut filosofian maisterin ja tohtorin tutkinnot mikrobiologiassa sekä ympäristöhuollon ammattitutkinnon. Töissä olin ollut mm. tutkijana, laboratorion esimiehenä, konsulttina sekä suunnittelijana ja ympäristöasiantuntijana. Olen edelleen samassa työssä kuin koulutuksen alkaessa eli ympäristöasiantuntijana”, Hienonen kertoo.

”YAMK-koulutus kuulosti mielenkiintoiselta ja Xamkin ohjelma oli sellainen, että se tuntui parhaiten minua ja nykyistä työnkuvaani hyödyttävältä. Halusin oppia energiatehokuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyviä seikkoja. Mikkeliin oli myös helppo tulla junalla.”

Opiskelu töiden ohessa ei tuottanut ongelmia

Heinonen on tottunut opiskelemaan töiden ohessa, joten se ei tuottanut hänelle ongelmia.

”Useimmat harjoitustyöt ja opinnäytetyön pystyin tekemään niin, että saatoin hyödyntää työaikaa niiden tekemisessä ja harjoitustöiden tuloksia voin käyttää työssäni. Harjoitustöitä ei ollut liikaa ja ne olivat mielenkiintoisia.”

”Teen edelleen samaa työtä kuin opiskelut aloittaessani. Sain opintojeni aikana yhteisen kielen ylläpitohenkilöstön kanssa käytettäväksi; ymmärrän, mitä he sanovat energia-asioissa ja pystyn selittämään heille, mitä tarkoitan. Opinnäytetyöni jälkeen meillä on töissä tehty useita opinnäytetöitä, joita olen ohjannut ja jotka ovat sivunneet opintojani ja omaa opinnäytetyötäni.”

Hyödyntäkää opiskelukavereidenne tietoja ja taitoja!

”Tutkinnon suorittaminen kannattaa varmaan erityisesti, jos ei ole aiempaa ylempää korkeakoulututkintoa. Siitä on kuitenkin hyötyä myös jo toisen alan tutkinnon suorittaneelle. Energiankulutus on ajankohtainen asia, kuten myös uusiutuva energia. Suomi on sitoutunut niin uusiutuvan energian käytön lisäämiseen kuin energiatehokkuuden parantamiseenkin”, Hienonen toteaa.

”Varatkaa tarpeeksi aikaa opintojen suorittamiseen ja miettikää jo ennen opintojen alkua mahdollisia opinnäytetyön aiheita ja tekopaikkoja. Opinnäytetyö on vain yksi työ työurallanne, siihen kannattaa panostaa, mutta ei jäädä jumiin ja käyttää ylettömästi aikaa. Hyödyntäkää opiskelukavereidenne tietoja ja taitoja! ”