Opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan johtamista ja kehittämistä. Haasteita opiskelun aloittamiseen oli useita. Miten yhdistää työ, perhe ja koulu? Koulun sijainti Savonlinnassa aiheutti myös päänvaivaa, sillä koulumatka on yhteen suuntaan n. 250 km. Rohkeasti laitoin kuitenkin paperit keväällä 2016 ajatellen nyt tai ei koskaan.

Opiskelun aloittamisen ajattelin olevan osaamisen kehittämistä ja itseeni sijoittamista. Vaikka työskentelen tällä hetkellä sairaanhoitajana ja teen vain ajoittain esimiesten lomien sijaisuuksia, koen, että myös minulla on velvollisuus ja vastuu kehittää sekä täydentää omaa ammattitaitoani ja ammatillista osaamistani! Omalla esimerkilläni olen myös malli esikoisellemme, joka aloitti samana syksynä ensimmäisen luokan ­– olemme nyt molemmat oppilaita.

Uskon myös, että asioilla on tapana järjestyä. Ensimmäinen vuosi opintoja on kohta takana. Lapset ovat saaneet vuoden aikana enemmän isäaikaa, työnantaja on ollut joustava työvuorosuunnittelussa ja tukenut opintojen etenemisessä. Opinnot ovat tuoneet myös elämääni uusia tuttavuuksia ja yhden uuden ystävän, jonka kanssa koulumatkat ja yöpymiset Savonlinnassa ovat muuttuneet mukaviksi irtiotoiksi arjesta. Läheisten tuki onkin tuiki tärkeä voimavara jaksamisessa.

Vuosien työskentelyn jälkeen opiskelu on ollut sekä haastavaa että antoisaa. Moni asia on muuttunut sen jälkeen, kun viimeksi opiskelin. Uudet ohjelmat ja niiden käyttö olivat ensimmäinen asia, mikä piti opetella. Ja juuri kun luulet osaavasi: muuttui Mamk Xamkiksi. Muutos toi mukanaan tietoteknisiä haasteita lisää. Yllättävää oli myös lähipäivien lisäksi tehtävien paljous ja tiukka aikataulu. Aikataulujen luominen ja niissä pitäytyminen onkin myös yksi aikuisopiskelijan haasteista.

Opinnäytetyöni on vielä ideavaiheessa. Opinnäytetyön tarkoitus on hyödyttää työnantajan lisäksi myös itseäni. Osana työnkuvaa toimin myös hygieniahoitajana – tästä syystä aiheeksi valikoituikin hoidon laadullinen kehittäminen liittyen käsihygieniaan ja sen havainnointiin. Käsien välityksellä tapahtuva kosketustartunta on tavallisin tartuntareitti hoitolaitoksissa. Käsihygienia liittyy vahvasti näyttöön perustuvaan toimintaan. Se on menetelmänä tärkein lähtökohta hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä. Hoitoon liittyvät infektiot ovat merkittävä ongelma potilasturvallisuudelle.

Käsihygieniaan liittyviä havainnointeja olemme leikkimielessä tehneet myös huoltoasemilla pysähdyksien yhteydessä. Ennen joulua 2016 pysähdyimme aamukahville ABC:lle. Samaan aikaan wc:ssä kävi 11 henkilöä – joista vain 4 pesi kädet (2 noista olimme me itse). Tähän voisimmekin jokainen hieman kiinnittää huomiota.

Opintojen ollessa kohta puolivälissä tulee nyt jo tunne, että omalla tavalla tätä kiirettä jää kaipaamaan – ainakin joksikin aikaan. Toisaalta tulee aika, jolloin uusia, nyt opittuja asioita pääsee toteuttamaan käytännössä.

”Jokaisessa työssä on jotakin hauskaa. Kun löydät sen hauskuuden, siitä tulee sinulle kuin leikkiä.”  P.L. Travels

 

Kukka-Maaria Saarinen, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK), Xamk

 

YAMK-opiskelua