Onko nykymaailmassa mahdotonta yhdistää perhe, opiskelu ja työt? Yleistä pohdintaa ja kahden naisen ajatuksia asiasta. Lopussa naisten vinkit juuri sinulle, joka harkitset näiden asioiden yhdistämistä!

Työn saaminen ja uran rakentaminen nähdään jatkumona opiskelulle ja vasta sen jälkeen voidaan miettiä perheen perustamista (Lukkarila 2019). Yleisesti ajatellaan, että lapset kannattaisi hankkia nuorina. Sitä ennen kannattaisi myös opiskella, hankkia vakituinen työ ja olla vähän aikaa työelämässä. Nykypäivänä ei tosin ole itsestään selvää, että töitä riittää.

Kuka haluaisi ottaa tällaisessa tilanteessa vastuuta itsensä lisäksi myös toisesta ihmisestä? Työ ja työn tekeminen näyttäisi siis muuttuvan niin, että vakituista työtä on enää ani harvalla. Taloudellinen turvallisuus ei ole ainut asia, mikä saattaa vaikuttaa perheen perustamiseen. Monet haluavat opiskella, nähdä maailmaa ja nauttia elämästä ennen lapsia. Mikä tahansa työ ei myöskään kelpaa, vaan työn pitää olla mielekästä niin kuin muunkin elämän. Kukaan tuskin haluaa hankkia lapsia vain sen vuoksi, että poliitikot ovat huolissaan huoltosuhteista ja alhaisesta syntyvyydestä.

Kukaan tuskin haluaa hankkia lapsia vain sen vuoksi, että poliitikot ovat huolissaan huoltosuhteista ja alhaisesta syntyvyydestä.

 

Suurimmalle osalle perheellisistä juuri uramahdollisuudet ja pikkulapsiaika osuvat 30—40 ikävuoden välille. Siinä välillä pitäisi tehdä oikeat ratkaisut niin, että se palvelisi niin perhettä kuin itseäkin. Suurin osa suomalaislasten vanhemmista käy töissä, joten on tärkeää puhua ja pohtia, kuinka perhe-elämä ja työura yhdistetään. (Hintikka 2015.)

Marja Hintikka on tehnyt aiheesta kyselyn (Mantu 2015), jossa ihmiset ovat kertoneet mielipiteitään asiasta. Useimmat vanhemmista kertovat, että perhe ja työ mahtuvat elämään, mutta joustolla ja tuurilla. Osa äideistä kokee alisuorittavansa niin kotona kuin töissäkin, ja osalla alisuorittaminen on tietoinen valinta, mutta osa ei vain pysty väsymyksen takia parempaan. Osa äideistä taas on sitä mieltä, että arjen haastavuus hillitsee tehokkaasti kunnianhimoa ja työt tai opiskelut veisivät liikaa aikaa perheeltä. Vanhemmista osa on kokenut arvonsa laskemista työpaikalla. Osalle vanhemmista taas työ- ja perhe-elämän yhdistäminen onnistuu, mutta senkin edellytyksenä mainitaan hyvä tukiverkosto ja erityisesti puoliso.

Yleisiä mielipiteitä tukevat myös haastattelut, jotka toteutin huhtikuussa 2019 kahdelle eri-ikäiselle naiselle. Naiset ovat opiskelleet eri aikoihin ja ovat molemmat yhdistäneet onnistuneesti työn, perheen ja opiskelun.

 

Auringonlasku

Kahden naisen kokemuksia perheen, työn ja opiskelun yhdistämisestä

Sirpa, 50 vuotta, on tehnyt 24 vuoden työuran ja on kahden lapsen äiti. Sirpa on opiskellut aikuisiässä töiden ja perheen ohella yliopistossa maisteriksi.

Elisa, 30 vuotta, on pienen lapsen äiti, joka suorittaa töiden ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Pitääkö perheen, työn ja opiskelun hankkimisen väliltä valita?

Sirpa: Ei tarvitse. Mielestäni voi hankkia halutessaan molemmat. Näiden yhdistäminen ei ole ollut sen vaikeampaa silloin ennen kuin nyt. Ympäristön rooli on myös suuri ja se saattaa luoda paineita suuntaan tai toiseen.

Elisa: Kannattaa miettiä mitä oikeasti haluaa. Perheen, työn ja opiskelun voi mielestäni yhdistää. Täytyy olla hyvin motivoitunut asiasta.. Asiaan auttaa sellainen työ mistä nauttii ja mikä tukee omalta osaltaan opiskelua. Myös perheellä ja tukiverkostoilla on iso rooli.

Mitä hyviä ja huonoja puolia on opiskelussa työn ja perheen ohella?

Sirpa: Opiskelut kohottavat itsetuntoa ja niistä saa näkökulmaa asioihin. Opintojen edetessä tuntee, että pystyy, osaa ja pärjää. Perheen yhteistä aikaa menettää jonkin verran opiskeluille. Kaiken aikatauluttaminen on myös välillä stressaavaa ja väsyttävää, mutta kaiken sen arvoista.

Elisa: Hyvinä puolina on onnistumisen tunteet. Et ole pelkkä äiti ja puoliso vaan teet jotain myös itseäsi varten. Saat erilaista näkökulmaa asioihin opiskelun myötä. Huonoina puolina on, että ajankäyttöä on organisoitava enemmän, että saa asiat hoidettua. Täytyy myös muistaa pitää mielessä, että perhe on se tärkein.

Yhteiskunta luo omalta osaltaan paineita suuntaan tai toiseen, mutta myös itse luomme itsellemme paineita. Asiat ovat paljon myös riippuvaisia siitä, kuinka hyvin koemme asiat ympärillämme olevan. Molemmat haastateltavista kuitenkin suosittelevat yhdistämään työn, opiskelun ja perheen. He myös antavat omat vinkkinsä, jotka saattavat auttaa onnistumaan ja painottavat, ettei pidä lannistua jos ei onnistu. Kaikki olemme riittäviä juuri sellaisina kuin olemme.

Vinkkejä perheen, työn ja opiskelun yhdistämiseen:

1. Tukiverkosto
Hanki tukiverkosto. Tukiverkosto voi koostua muistakin kun perheenjäsenistä tai suvusta. Tukiverkosto toimii voimavaranasi, vaikka et koskaan tarvitsisi sitä. Pelkkä tunne siitä, että joku voi auttaa tarvittaessa antaa sinulle mielenrauhaa.

2. Joustavuus
Kun joustat itse muutkin joustavat. On sitten kyse perheen sisäisistä suhteista tai työpaikalla tapahtuvasta joustosta. Opettele kuitenkin sanomaan myös ei.

3. Sinnikkyys
Sinä pystyt ja osaat. Mitään ei saa, jos ei ole valmis tekemään töitä asian eteen. Ole sinnikäs, äläkä heti luovuta, vaikka tilanne näyttäisi toivottamalta. Ei tarvitse olla fiksuin vaan sinnikkäin.

4. Organisointikyky
Tee listoja. Laita listaan seuraavana päivänä ainakin kolme hoidettavaa asiaa. Hoida ne heti seuraavana aamuna. Aikatauluta opiskelusi muun elämän ympäril-le, merkkaa opiskelupäivät kalenteriin.

5. Itsestä huolehtiminen
Ulkoile tai meditoi. Kokeile jotain uutta. Huolehdi fyysisestä, että psyykkisestä hyvinvoinnistasi. Ota irtiottoja arjesta. Kun sinä voit hyvin, muutkin ympärilläsi voivat hyvin. Muista, että sinä olet vastuussa omista unelmistasi ja onnellisuudestasi.

Anu Palm
Nuoriso-ohjaaja, yhteisöpedagogi (AMK)
Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelman (YAMK) -opiskelija
Xamk, Mikkelin kampus

 

Lähteet:

Hintikka, M. 2015. Marjan totuus: Kaiken voi saada. Artikkeli. Yle.fi. Päivitetty 4.2.2016. Saatavissa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/14/marjan-totuus-kaiken-voi-saada [viitattu 28.4.2019].

Lukkarila, M. 2019. Ura, perhe vai molemmat? Uranoste 2015—2017. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://uranoste.fi/ura-perhe-vai-molemmat/  [viitattu 24.4.2019].

Mantu, E. 2015. Miten työ ja perhe yhdistyvät? Joustolla ja tuurilla, kertovat vanhemmat. Artikkeli. www.yle.fi. 2015. Saatavissa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/14/miten-tyo-ja-perhe-yhdistyvat-joustolla-ja-tuurilla-kertovat-vanhemmat [viitattu 24.4.2019].

 

Kirjoita kommentti

*