Anne Ruohoniemi on yksi Xamkin alumneista. Opinnot Xamkissa ovat tukeneet häntä työuralla Stora Ensolla. Tällä hetkellä Ruohoniemi työskentelee Inkeroisissa Stora Enson kartonkitehtaan henkilöstöpäällikkönä. Hän valmistui vuonna 2002 metsätalousinsinööriksi (amk) ja vuonna hän täydensi osaamistaan 2011 liikenteen alan teknologian johtamisen ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla. Molemmat tutkinnot Ruohoniemi suoritti Kotkassa monimuotototeutuksena.

 

Uralla eteneminen vaati osaamisen kehittämistä

 

Ruohoniemen ura Stora Ensolla alkoi jo ennen hänen opintojaan Xamkissa (tuolloin Kymeenlaakson ammattikorkeakoulu). Alun perin hän oli päässyt Stora Ensolle pakollisen harjoittelun sisältäneen puolen vuoden kielikurssin kautta. Harjoittelun päätyttyä hänelle tarjottiin määräaikaista työsopimusta silloisen markkinahoitajan tehtävissä.

 

 Hyviä muistoja molemmista koulutuksista

 

Helmikuussa 2002 hän valmistui metsätalousinsinööriksi (amk) Kotkasta. Ruohoniemi opiskeli tutkinnon monimuotototeutuksessa samalla tehden päivätyötään Stora Ensolla.  ”Ajallisesti koulutus kesti 2,5 vuotta. Tutkinnon kautta on tullut mahdollisuuksia tehdä asioita, joihin ei muuten olisi ovet avautuneet. ” hän kertoo.

Joskus kuitenkin monimuoto-opiskelun, työn ja perhe-elämän yhdistäminen oli hankalaa. Tällöin tukiverkon antaman avun merkitys korostui. ”Joskus täytyy vähän venyä, jos haluaa toteuttaa unelmia. Omalla kohdallani opintojeni aiheet olivat niin mielenkiintoisia, että kaiken ajan käytti todella tarkasti hyväksi.”, Ruohoniemi toteaa.

 

Monimuotototeutus opetusmuotona

Ruohoniemen mukaan monimuotototeutus antaa mahtavat puitteet työelämän ja opintojen yhdistämiseen. Säntillisyyttä ja itsekuria ei voi korostaa tarpeeksi. ”Tutkinnon aloittaneista osa joutui jättämään opiskelun kesken. Ensin kävi niin, että alkoi lipsua yhdestä deadlinesta ja ensimmäistä seurasi nopeasti toinen ja kolmaskin. Sitten se olikin jo niin iso lumipallo saada korjattua.”

”Täytyi olla säntillinen, jotta selviytyy aikatauluista, mutta niin se menee myös työelämässä.”

 

”Monimuoto-opinnoissa meillä oli hyvä yhteys henkilökuntaan ja meille esitettiin selvästi, mitä kursseilla vaaditaan. Omaa uratarinaa miettiessä on ollut loistavaa, että on voinut opiskella töiden ohessa. Xamkilla on laaja valikoima koulutusohjelmia, ja niiden sisältöjä voi räätälöidä itselleen sopiviksi. Esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon aikana opiskelin erilaisia koulutusosia, jotka sisälsivät muun muassa turvallisuusjohtamista, projektijohtamista ja johtajuutta yleisesti.” Ruohoniemi muistelee opiskeluaikojaan.

 

Insinööritutkinnosta hyötyä työelämässä

Vuosien 2007–2011 aikana Ruohoniemi työskenteli insinööritutkinnon myötä vuorotyönjohtajana, jossa hän vastasi koko vuoron toiminnasta, tuotteiden laadusta ja henkilöstöstä.  Seuraavina vuosina hän toimi osastoinsinöörinä ja tällöin henkilöstoasiat alkoivat muodostumaan osaksi Ruohoniemen pestiä.

 

”Henkilöstöhallinto on asia, joka on oikeastaan aina kiinnostanut minua.”

 

Henkilöstöhallinnon tehtävät jatkuivat Ruohoniemen oman työn ohessa myös työnkuvan muututtua vuonna 2015, jolloin hän aloitti työt jälkikäsittelyn käyttöpäällikkönä.

Kun vuonna 2020 todettiin, että tehtaalle halutaan oma henkilöstöpäällikkö, päätti Ruohoniemi hakea tehtävään.  ”Jälkikäsittelyn käyttöpäällikön työtehtävissä ja henkilöstöhallinnon yhteensovittamisessa oli aikamoinen homma, joten päätin, että nyt on aika keskittyä enemmän henkilöstöhallintoon ”

 

”Henkilöstöpäällikkönä edistän sitä, että henkilöstö jaksaa ja voi hyvin.”

 

Ruohoniemi aloitti työt Stora Enson henkilöstöpäällikkönä vuonna 2020. Työssään hän tukee henkilöstön hyvinvointia sekä suunnittelee esimerkiksi tulevaisuuden työvoimatarpeita. ”Maailma muuttuu. Ennen vaadittiin enemmän paperi-kartonkipuolen osaamista. Se on edelleen tärkeä, mutta tänä päivänä tarvitaan myös mekaanista- ja sähköalan osaamista.”, hän kertaa työvoimatarpeiden suunnittelua.

 

Annen vinkit työnhakuun ja työelämään liittyen

Opiskelijoina päämääränne on suorittaa tutkinto loppuun.
Ole aktiivinen, ota yhteyttä työnantajiin ja kysele lisää avoimista työpaikoista. Osoita, että olet kiinnostunut työpaikasta.

” Jos jotain haluaa ja tekee itse kaikkensa sen eteen, niin sitten ei voi vain kuin onnistua. Eihän kaikki voi tapahtua heti. Jos katsoo minunkin matkaani, niin se on ollut kasvamista koko ajan ja on edelleen. Olkaa kärsivällisiä ja uskokaa itseenne!”

Tulevaisuuden suunnitelmat

Omaa tulevaisuuttaan Anne pohtii seuraavasti: ”Haluan oppia ja kehittyä vielä lisää. Aina joskus koulukirjat käyvät mielessä ja sitä alkaa pohtimaan, että pitäisikö alkaa syventämään omaa osaamista. Loppujen lopuksi kaikki tukee kuitenkin toisiaan ja uuden oppimisesta on aina hyötyä.”

Haastattelu tehty 12/2022, kuva Anne Ruohoniemi