Suurta suosiota ovat saavuttaneet etenkin Xamkin ohjelmoinnin opintojaksot, joissa opiskelijoita on aina jonoksi asti. ”On ilo huomata, kuinka paljon kiinnostusta tarjoamamme opintojaksot ovat herättäneet opiskelijoissa”. 

 

Ensimmäinen kausi AMKoodari-opinnoissa on saatu päätökseen ja kevät 2020 kausi on aluillaan. Kehitys tuo tullessaan uusia koulutuskokonaisuuksia, jotka tukevat hyvin tämän hetken ja tulevaisuuden työvoimatarpeita.

Koska yritysten toimintojen kehittyminen digitalisoitumisen myötä vaatii entistä enemmän tietotaitoa dataan, datan käyttöön ja sen analysointiin liittyen, haluamme myös AMKoodari-opintotarjontaamme tuoda entistä enemmän tätä tukevaa sisältöä.

 

Opintojen maksuttomuus avaa oivan mahdollisuuden tutustua alaan ja täydentää omaa osaamistaan opintojen avulla. Työskenteletpä millä alalla tahansa, tästä osaamisesta on vain hyötyä. Ennen kaikkea se auttaa ymmärtämään paremmin tulevaisuuden muutostarpeita pärjätäkseen kilpailussa mukana, kertoo koulutusjohtaja Paula Siitonen Xamkin informaatioteknologian koulutusyksiköstä.

 

AMKoodarin kautta uutta osaamista työelämän tarpeisiin

 

Olemme lähteneet kehittämään tarjontaa sillä ajatuksella, että se antaa mahdollisimman laajan näkökulman informaatioteknologian tuomista mahdollisuuksista oman työn ja toiminnan kehittämisessä. Tarjoamme jokaisessa opintokokonaisuudessa mahdollisuuden aloittaa perusteista, ja oman osaamisen mukaan mahdollisuuden syventää sitä aina edistyneemmälle tasolle. Uutta tarjontaa tulee niin digitaaliseen liiketoimintaan, ohjelmointiin, kuin analytiikkaan sekä web- ja mobiilikehitykseen liittyen. Rajaa opintojen suorittamiselle ei ole määritelty, joten opiskelija voi halutessaan suorittaa vaikka kaikki kokonaisuudet saaden näin kokonaisvaltaisen osaamisen informaatioteknologian eri osa-alueilta.

Koulutus on tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille henkilöille, korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuunottamatta.

 

Siitonen muistuttaa, että opinnot ovat tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille opiskelijoille, korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta. – ”Työttömät työnhakijat voivat esimerkiksi kehittää omaa osaamistaan vastaten näin tämänhetkiseen ja tulevaisuuden työelämätarpeisiin”. Innostuessaan aiheesta, on mahdollisuus myös jatkaa syventäviä opintoja avoimen AMK:n puolella tai hakea esimerkiksi tutkinto-opiskelijaksi. Mahdollisuuksia on monia!

 

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. AMKoodari koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

 

Xamkin AMKoodari-opintotarjontaan pääset tutustumaan tästä.
Lue lisää AMKoodarista www.amkoodari.fi.