Tein viime keväänä elämäntilanteestani johtuen valinnan opiskella etänä, sillä matkustus lähiopetukseen Kouvolaan ei oikein ollut mahdollista. Tämä pakotti tutkimaan vaihtoehtoisia tapoja kerätä opintopisteitä opintosuunnitelmani sisällä, ja silloin törmäsin ensimmäistä kertaa Logistiikkaverstaaseen.

Olin saanut moneen otteeseen sähköpostia siitä, että Logistiikkaverstaan projekteihin haetaan opiskelijoita. Aluksi sivuutin viestit sen kummempia ajattelematta, sillä myynnin ja markkinoinnin opiskelijana nimi Logistiikkaverstas ei vaikuttanut omalta jutultani. Kolmannen sähköpostin jälkeen kuitenkin tutustuin enemmän hankkeeseen. Ilokseni löysin kiinteistöjen markkinointi- ja promootioprojektin, johon hieman jännittyneenä hain ja myöhemmin pääsin osallistumaan. Projektimme tarkoituksena oli siis laatia Kotkan kaupungin ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n myynnissä oleville kiinteistölle markkinointisuunnitelma miettien vaihtoehtoisia keinoja ja käyttötarkoituksia.

Uudenlainen oppimisympäristö

Logistiikkaverstas on uudenlainen oppimisympäristö, joka yhdistää opiskelua ja työelämää. Kaikki Logistiikkaverstaan projektit tehdään oikeille yrityksille ja projektien tulokset on tarkoitus saada oikeaan käyttöön. Hanketta pyörittää Xamkista, tai silloisesta KyAMKista, valmistunut kolmikko – projektipäällikkö Anni Anttila, yritysyhteistyökoordinaattori Aleksi Sallinen ja sidosryhmäkoordinaattori Jonne Holmén.

Logistiikkaverstaan toimitilat ovat Kotkassa, mutta pääasiallisesti projekti suoritetaan etänä, joten opiskelijoita on jokaisessa casessa ollut mukana myös muilta Xamkin kampuksilta. Tänä keväänä Logistiikkaverstaalla oli kolme projektia; HaminaKotka Satama Oy:n case pullotus, joka keskittyi logistisiin ratkaisuihin veden pullotuksessa ja sen kuljettamisessa Aasiaan, Cursorin ja Kotkan kaupungin citypyörähanke, sekä oma kiinteistöjen promo-projektini. Lisätietoja löytyy Logistiikkaverstaan omilta sivuilta www.logistiikkaverstas.fi.

 

Logistiikkaverstas

Monialaisuus luo oivalluksia

Alusta asti oli selvää, että projekteissa korostuu monialaisuus ja sen kautta tapahtuvat oivallukset. Omassa tiimissäni oli opiskelijoita palvelumuotoilun, liiketalouden, energiatekniikan ja International Business Managementin aloilta ympäri Suomea. Muutamalta löytyi vahvaa taustaa myös kiinteistöpuolelta. Aluksi hieman jännitin omaa kokemattomuuttani, mutta työskentely näin erilaisten ihmisten kanssa oli aivan mahtavaa!

Opin aivan huimasti kiinteistöistä myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta sekä tutustuin sellaisiin ihmisiin, joita varmasti en muuten olisi ikinä tavannut. Jännitykseni oli siis aivan turhaa, ja huomasin myös itseltäni löytyvän projektin kannalta tärkeää ammatillista osaamista. Logistiikkaverstas mahdollisti koko projektin ohjaamalla niin meitä kuin toimeksiantajiammekin.

Tapasimme yhdessä toimeksiantajiemme kanssa kolmesti. Ensimmäisellä kerralla saimme informaatiota projektin alkusysäykselle sekä kuvan siitä, millaista lopputulosta haetaan. Toinen kerta oli välietappi, jolla kerroimme aikaansaannoksistamme ja tulevista suunnitelmistamme sekä varmistuimme siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan työmme kanssa. Viimeisellä kerralla esittelimme varsinaisen valmiin tuotoksemme eli uudenlaisen vaihtoehtoisen markkinointisuunnitelman kyseisille kohteille. Muutenkin olimme kevään aikana yhteydessä toimeksiantajiimme sähköpostitse ja muutamilla yksityistapaamisilla, joten yksin työmme kanssa emme jääneet.

Logistiikkaverstas

uutta näkökulmaa ja oppia

Itse tykkäsin erityisesti siitä, kuinka vapaat kädet projektillemme saimme: ryhmänä saimme itse valita työnjaon, tapaamisajankohdat, yhteydenpitomenetelmät ja deadlinet, joskin tietyt raamit aikarajoille oli asetettu. Projektin aikana täytimme työkirjaa tekemisistämme osoituksena siitä, että oppimista on tapahtunut. Lisäksi jokainen projektitiimi kirjoitti blogia kolmen viikon välein Logistiikkaverstaan nettisivuille, jossa kerroimme edistymisestämme ja muita kuulumisia. Otin ryhmästämme blogivastuun, sillä tykkään kirjoittaa ja näin sain toteuttaa itseäni omalla tavallani.

Myynnin ja markkinoinnin opiskelijana tällainen käytännönläheinen promootio-projekti tarjosi itselleni kokonaan uuden näkökulman omalle alalleni. Opin paljon lisää markkinoinnista: kuinka se käytännössä tapahtuu ja kuinka markkinointisuunnitelmaa lähdetään laatimaan. Näin ensimmäisen vuoden opiskelijana oli huikea mahdollisuus päästä tähän mukaan, sillä yleensä koulussa painotetaan teoriaopintoja, eikä tällaisia projekteja saa toteuttaa ennen työelämään pääsyä. Koen nyt olevani valmiimpi tarttumaan toimeen. Sain luottoa omaan ammatilliseen osaamiseeni.

Logistiikkaverstas

Final Pitch Event

Projektin lisäksi Logistiikkaverstas järjesti keväällä meille kaikille tiimeille työpajoja ja pitchaus-koulutuksen. Työpajoissa mietimme aivoriihen tavoin yhdessä ratkaisuja kaikkien projekteihin, mikä syvensi monialaisuutta ja erilaisia näkökulmia entisestään. Pitchaus-koulutus puolestaan liittyi kevään huipentumistapahtumaan, Final Pitch Eventiin, jossa hieman Leijonan luola-tyylisesti esittelimme projektimme tuotokset viiden minuutin puheessa yleisölle. Oli ainutkertainen tilaisuus päästä puhumaan omasta tuotoksestaan täysin vieraalle yleisölle, joka koostui oppilaiden ja opettajien lisäksi myös toimeksiantajista, muusta henkilökunnasta ja Logistiikkaverstaan sidosryhmien jäsenistä. Sain paljon vinkkejä ja luottamusta omaan esiintymiseeni, mikä varmasti auttaa tulevassa työelämässä!

Suosittelen Logistiikkaverstaan projekteja lämpimästi kaikille opiskelijoille, sillä kyseisen hankkeen kautta olen saanut huomattavasti enemmän käytännön elämässä hyödyttäviä oppeja, kuin koulussa. Kokemus on ollut aivan huikea, ja varmasti aion hakeutua myös tuleviin Logistiikkaverstaan projekteihin mukaan!

 

Maiju Virtanen, myynnin ja markkinoinnin tradenomiopiskelija

Kirjoita kommentti

*