Jalkaterapeutiksi Savonlinnan kampuksella opiskelevan Sami Holopaisen mukaan opinnot ovat olleet hyvin monipuolisia ja käytännönläheisiä.

– Pulpetin takana ei ole tarvinnut kauaa istua, jotta on päässyt tekemisen makuun.

– Ensimmäiset jaksot olivat perusopintoja. Niissä opiskellaan alan perusteet, joista lähdetään pikku hiljaa syventymään. Olen päässyt opiskelemaan esimerkiksi kliinistä jalkaterapiaa, biomekaniikkaa, apuvälineterapiaa ja jopa harjoittelun olen päässyt kokemaan heti ensimmäisen vuoden aikana useampaankin kertaan.

Kädentaitoja heti opiskelun alusta lähtien

Kädentaidot kuuluvat olennaisena osana jalkaterapeutin ammattiin. Niitä opiskellaan monipuolisesti ja ne kulkevat jalkaterapeutin mukana kaikkialle.
– Esimerkiksi kun asiakasta tutkitaan, täytyy käsien avulla tunnistaa jaloista mahdollisia ongelmia ja muutoksia mikäli niitä on. Lista tilanteista, joissa jalkaterapeutti tarvitsee kädentaitoja, on pitkä. Esimerkkeinä voin mainita veitsen ja poran käytön, hieronnan, biomekaaniset tutkimukset ja apuvälineiden tekemisen. Kaikkea edellä mainittua harjoitellaan koulutuksessa kirjallisesti ja käytännössä.

Työmahdollisuuksia on monia – nyt ja tulevaisuudessa

Jalkaterapeutti voi työskennellä perusterveydenhuollossa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä perus- ja erikoissairaanhoidoissa tai yksityispuolella. Lisäksi jalkaterapeutti voi toimia palveluiden kehittäjänä tai terveydenhuollon ulkopuolella esimerkiksi kylpylöissä tai liikunta- ja urheilukeskuksissa.
– Mahdollisuuksia on siis monia ja työllistyminen alalla on erittäin hyvä tällä hetkellä, Sami Holopainen arvioi.

– Tulevaisuuden näkymät jalkaterapiassa näyttävät lupaavilta. Palvelujamme tarvitaan päivä päivältä enemmän varsinkin, kun ammattitaitomme on Suomen korkeinta. Toivon, että tulevaisuudessa jalkaterapian ammatinkuva muuttuisi samanlaiseksi kuin muualla maailmassa, mikä tarkoittaisi esimerkiksi pienimuotoisen kirurgian liittämistä jalkaterapiaan.

Jalkaterapeutti (AMK) -opiskelija Sami Holopainen

Kirjoita kommentti

*