Kuinka olenkaan kaivannut opiskelijaelämää ja identiteettiä! Kävely reppu selässä pitkin koulun käytäviä on ollut parhaita asioita elämässäni. Muistelen aiempia opiskeluaikoja lämmöllä. On ihanaa vilauttaa opiskelijakorttia ruokalassa ja junassa, tervetuloa kaivatut opiskelijan sosiaaliset etuudet! Helppo ja huoleton, vastuista vapaa elämä ei kuitenkaan enää aikuisena, työssäkäyvänä, pikkulapsiperheen äitinä opiskelijan arkea aivan samoin tavoita. Varsinkaan, kun koulunpenkille on matkaa yli 150 km.

Moni asia elämässä on järjestely- ja tahtotilakysymys.

 

Opintojen suorittaminen itsessään ei ole haasteellista, moni asia elämässä on järjestely- ja tahtotilakysymys. Opiskelupaikan ottaessani olen valinnut käyttäväni seuraavat 2 vuotta vapaa-aikani koulutehtäviin. Koulutuksen on toki havaittu vaikuttavan positiivisesti sosiaaliseen pääomaa ja työssäjaksamiseen (Niskanen 2010). Positiivisia tunteita olen myös itse kokenut. Juna- ja bussimatkat koulunpenkille tuntuvat mukaville. Saan rauhassa istua hiljaisuudessa, orientoitua ja viimeistellä palautettavia esseitä ja tehtäviä.

Uudet näkökulmat laajentavat ajattelua ja tekevät mielen virkeäksi.

 

Omat oppimistapansa tuntevalle on helppoa keskittyä ja saada aikaan – ja kyllä, pikkulapsiarki opettaa käyttämään rajallisen ajan tehokkaasti. Koen ihanan avartavana uuden oppimisen ja itseni kehittämisen. On tervetullutta katsoa asioita opiskelijakollegoiden kanssa aivan toisenlaisesta näkökulmista kuin omassa työssä tulisi tehtyä. Alan arki oman erikoisalan boksin ulkopuolella näyttääkin erilaiselta! Uudet näkökulmat laajentavat ajattelua ja tekevät mielen virkeäksi.

Opintojen edistymisen ja onnistumisen erääksi merkittävimmistä esteistä muodostuu helposti ajanhallinta ja muun elämän yhteensovittaminen opiskelun kanssa (Pekonen 2010). Tämän toteamuksen allekirjoittaa epäilemättä myös minun kotiväkeni. Sille jatkuva poissaoloni ja illat nenä kiinni koneessa istuminen ei niin mukavalta tunnu. Lapset kaipaavat äitiä, mies toista arkea pyörittävää aikuista. Kun imuroitava on päivittäin, se sujuu sutkaammin vuorotellen. Työssäkäyvän äidin opiskelu vaatii koko perheen panostuksen. Onnekkaana olen sen tuekseni saanut!

Tyytyväinen voin olla myös siitä, että lukujärjestykset ja kurssisuositukset on koulun puolelta rakennettu työssäkäynnin mahdollistaviksi, millä on osaltaan merkittävä vaikutus opistojen etenemiseen. (Mommo  2017.)

Mukaan on tarttunut ainakin toivottua oppia, työkaluja tulevaisuuteen, uutta näkökulmaa ja ajattelun avartumista.

 

Nyt menossa on opintojen toinen vuosi. Takana on kolme lukukautta. Opistopisteitä on kasassa tavoitteiden mukaisesti ja opinnäytetyökin on aineistonkeruuvaiheessa. Loppusuora siis häämöttää näköpiirissä.

Mukaan on tarttunut ainakin toivottua oppia, työkaluja tulevaisuuteen, uutta näkökulmaa ja ajattelun avartumista. Paljon on vielä tehtävää, ennen kuin valmistuminen on todellisuutta. Sitä kohti kuitenkin mennään! Opiskelun intoa riittäisi paljon pidemmällekin, kotiväen kestokykyä todennäköisesti ei. Ikuisesta opiskelusta haaveilevan on otettava huomioon muun elämän realiteetit; tämä hetki on kuitenkin tässä. Nyt on sopivaa suunnata katse tulevaisuuteen. Tervetuloa uusi lukukausi!

 

Lähteet

Mommo, H. 2017. ”Tavallista, raskasta ja kiireistä” Aikuiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien käsityksiä opiskelijoiden arjesta. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen pro gra-du -tutkielma. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/177272 [viitattu 4.12.2017].

Niskanen, R. 2010. ”…että pääsi usean päivän koulutukseen, tuntui hienolta…” Koulu-tus, sosiaalinen pääoma ja työssä jaksaminen. Itä-Suomen yliopisto. Aikuiskasvatustie-teen pro gradu -tutkielma. Saatavissa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20100123/urn_nbn_fi_uef-20100123.pdf [viitattu 4.12.2017].

Pekonen, E. 2010. Esteitä opintopolulla? Opiskelijoiden kokemuksia esteistä ja esteettömyydestä Kuopion yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma. Saatavissa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0132-3/urn_isbn_978-952-61-0132-3.pdf [viitattu 4.12.2017].

 

Johanna Lampinen
Terveyden edistäminen (yamk) -opiskelija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kirjoita kommentti

*