Moikka,

Me olemme Iida-Maria Koponen ja Verna Päivärinta. Tulemme Porvoosta ja olemme yhdeksännellä luokalla Linnajoen koulussa. Kuudennella luokalla kävimme leirikoulussa Ankkapurhan nuorisokeskuksessa, jolloin saimme ensikosketuksen Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus Biosampoon. Silloin kävimme päivän päätteeksi tutustumassa Biosampoon luokan kanssa. Nyt tulimme kahdeksi viikoksi TET-harjoitteluun Biosampoon, koska meitä kiinnostaa bio- ja kiertotalous ja siihen liittyvä tutkimustoiminta.

Hevosharrastus on meillä molemmilla lähellä sydäntä, ja sen myötä olemme huomanneet, että hevoset tuottavat valtavan määrän lantaa. TET-harjoittelussamme saimmekin tehtäväksi yrittää etsiä hevosenlannalle uusia käyttökohteita valmistamalla siitä biohiiltä. Harjoittelun aluksi kävimme keräämässä lantaa Caramba-ponin karsinasta, jotta näyte on taatusti tuore. Caramba on kansainvälisen tason kilpaponi kouluratsastuksessa, jolla Iida-Maria kilpaili vuonna 2022 Puolassa Euroopan mestaruuksissa ja Ruotsissa Pohjois- ja Baltian maiden mestaruuksissa. Vuonna 2023 ratsukko kilpaili Ranskassa Euroopan mestaruuksissa ja Norjassa Pohjois- ja Baltian maiden mestaruuksissa.

 

Caramba ja Iida-Maria Le Mansissa, Ranskassa, ponien kouluratsastuksen Euroopan mestaruuskilpailuissa kesällä 2023.

Tehtävänämme oli tutkia biohiilen valmistusta hevosen lannasta. Biohiili on kiinteä ja vakaa alkuainehiili, joka tuotetaan 350-800 asteen lämpötilassa hapettomassa pyrolyysissä. Kuumentamalla eloperäistä ainesta haihtuvat aineet katoavat ja jäljelle jää aineksen sisältämä hiili. Biohiiltä käytetään muun muassa kompostikiihdyttimenä ja maanparannusaineena. Se on rakenteeltaan huokoinen, joten se pystyy pidättämään itsessään ravinteita ja vettä. Biohiili toimii hiilinieluna ja sen valmistuksessa voidaan tuottaa myös muita hyödykkeitä. Se myös parantaa maaperän laatua. Biohiilen valmistus on yksi esimerkki kiertotaloudesta, jossa tavaraa tai materiaalia yritetään käyttää mahdollisimman pitkään ja löytää sille myös hyödyntämiskohteita sen jälkeen, kun varsinainen käyttö on päättynyt.

Me punnitsemassa näytteitä tutkimusinsinööri Timo Loikalan opastuksessa.

Aloitimme tutkimuksen punnitsemalla märän lannan painon ja kirjasimme sen ylös. Kun olimme tehneet tarkat merkinnät painosta, laitoimme lannan kuivumaan lämpökaappiin 105 asteeseen. Kun lanta oli ollut lämpökaapissa vuorokauden, niin se otettiin sieltä pois ja punnitsimme sen painon kuivana. Tämän jälkeen laitoimme osan lannasta 800 asteeseen tuhkattavaksi. Loput lannoista laitoimme pyrolysointiuuniin, jossa niitä pidettiin hapettomassa tilassa maksimissaan 800 asteessa.

 

Pyrolyysiajon lämpötilaohjelma, jonka jälkeen uunin annettiin jäähtyä takaisin huoneenlämpötilaan.

Kuivaamisen ja tuhkaamisen avulla saatujen tulosten perusteella pystyimme laskemaan paljonko lanta sisältää vettä ja epäorgaanista, palamatonta tuhkaa ja paljonko lannassa on hiiltä muodostavaa orgaanista ainetta. Caramba-ponin lanta sisälsi 73,6 prosenttia vettä. Tuhkaa lannassa oli 6,17 prosenttia ja orgaanisia aineita 20,23 prosenttia.

Caramban lannan koostumus

Lannan sisältämästä orgaanisesta aineesta syntyi biohiiltä 22%. Meidän TET-jaksomme aikana BioSampoon asennettiin upouusi pyyhkäisyelektronimikroskooppi, joka oli käyttövalmis harjoittelujaksomme lopussa. Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla voidaan kuvata näytteitä jopa 600 000 kertaisella suurennoksella. Caramban lannasta valmistettu biohiili oli ensimmäinen näyte, joka uudella laitteella kuvattiin. Alla olevasta kuvasta näkee hyvin, että myös hevosenlannasta valmistettuun biohiileen syntyy biohiilelle ominaisia huokosia.

 

Caramban lannasta valmistetun biohiilen huokosia kuvattuna pyyhkäisyelektronimikroskoopilla

Harjoittelun aikana olimme myös mukana BioSammon työhyvinvointipäivässä, jolloin kävimme tutustumassa Tähtikallion havaintokeskukseen. Tähtikallio on Tähtitieteellinen yhdistys Ursan omistama paikka, jossa on huippulaadukkaat kaukoputket avaruuden ihmeiden ihailemiseen. Siellä opimme paljon uutta tähdistä ja maapallosta. Yllätyksenä tuli myös se, että meidän kalenterimme mukaiset horoskooppimerkit eivät olekaan välttämättä niitä, joiksi luulimme, jos katsotaan tähdistä. Me emme itse valitettavasti päässeet katsomaan tähtiä kaukoputkilla pilvisen sään takia.

Kävimme myös Kotkan Merikeskus Vellamossa Power Coast -seminaarissa, jossa kerrottiin esimerkiksi hiilijalanjäljen merkityksestä yritysten liiketoiminnalle, energiankäytöstä, akku- ja sähkötuotannosta Kymenlaaksossa, vetytalouden kestävästä liiketoiminnasta ja muista Kymenlaakson ja koko Suomen energia-asioista.

Oli todella kivat kaksi viikkoa ja olemme kiitollisia, että saimme tulla TET-harjoitteluun Biosampoon. Ei kahta ilman kolmatta, sanoo jo vanha sananlaskukin. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan milloin tiemme kohtaavat kolmannen kerran BioSammon kanssa.