Kiinnostavinta biotuotetekniikan opinnoissa on ehdottomasti erilaiset laboratoriotyöt ja muu käytännön tekeminen. Olemme päässeet mm. tekemään paperia sekä kemiaan liittyviä töitä, kuten selvittämään metallien reaktioita ja määrittämään sulfaattia vedestä konduktometrisesti.

Nimeni on Ella Tirronen ja asun Savonlinnassa, alun perin olen kotoisin Punkaharjulta. Opiskelen Xamkissa biotuotetekniikkaa ja aloitin opintoni syksyllä 2018, olen siis toisen vuoden opiskelija.

Miksi valitsit Xamkin biotuotetekniikan koulutuksen?

– Olin niin sanotusti hakoteillä mitä tekisin lukion jälkeen. Valmistuin siis lukiosta keväällä 2018. Juttelimme vanhempieni sekä ystävieni kanssa erilaisista mahdollisuuksista ja muistin silloin, että olin saanut lukiossa mahdollisuuden käydä yhden biotuotetekniikkaan liittyvän kurssin (Biotuote- ja kemianteollisuus) Xamkissa. Pidin tätä kurssia kiinnostavana ja päätin hakea koulutukseen lisähaussa. Ympäristö ja kestävä kehitys ovat minulle tärkeitä, ja haluan työskennellä alalla, jotka tukevat näitä arvoja.

– Lisäksi Xamkin Savonlinnan kampus on pieni ja intiimi paikka. Sen lähellä oleva sijainti oli minulle myös iso osa valintaa.

Millaiset pääsykokeet olivat?

– Pääsykokeet olivat mielestäni helpot. Niitä ei kannata ainakaan liikaa jännittää. Nykyään ne ovat muuttuneet jonkin verran. Niihin ei anneta enää etukäteisaineistoa, kuten meille annettiin. Myös yhteispistevalinnasta luovutaan eli pisteitä ei saa sekä valintakokeesta että todistuksesta.

– Mielestäni on hienoa, että hakija voi nykyään tehdä valintakokeen omalla koneellaan missä tahansa kampuksella eikä valintakokeen takia tarvitse matkustaa pitkää matkaa. (Esimerkiksi jos asut Kouvolassa, mutta haluat päästä kouluun Savonlinnan kampukselle, voit tehdä valintakokeen kotipaikkakunnallasi.)

Millaista on opiskella ammattikorkeakoulussa?

– Ammattikorkeakoulussa opiskeleminen on sopivan haastavaa. Välillä kursseista kasaantuu samaan aikaan paljon töitä, mutta välillä on kevyempiä ajanjaksoja. Kurssien helppous myös vaihtelee todella paljon. Opiskelemme paljon matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa ja aloitimme ensimmäisenä vuonna näiden aineiden opinnot perustasolta, jotta jokainen taustasta huolimatta pääsee opintoihin mukaan eikä putoa kyydistä.

– Koska kampuksemme on pieni ja biotuotetekniikan ala on vielä uusi, ryhmäkoot ovat myös pieniä. Tällöin opetuksesta tulee yksilöllisempää ja laadukkaampaa, koska opettajalla on aikaa käydä jokaisen apua tarvitsevan oppilaan luona.

Mikä on ollut kiinnostavinta opiskelussa?

– Kiinnostavinta on ehdottomasti erilaiset laboratoriotyöt ja muu käytännön tekeminen. Olemme päässeet mm. tekemään paperia ja kemiaan liittyviä töitä, kuten selvittämään metallien reaktioita ja määrittämään sulfaattia vedestä konduktometrisesti.

– Suosittelisinkin biotuotetkniikan alaa ihmisille, jotka haluavat toimia tulevaisuudessa ongelmanratkaisijoina yhteiskunnassa. Tarvitsemme ekologisempia ratkaisuja, jotta maapallon kantokyvyn raja ei ylity.

Millaiset ovat alasi työnäkymät?

– Työnäkymät ovat hyvät. Biotuotetekniikka on ehdottomasti tulevaisuuden ala ja se työllistää hyvin myös ulkomailla. Työllistyminen on myös laaja-alaista. Biotuotetekniikkaa hyödynnetään vaateteollisuudesta elintarviketeollisuuteen. Voit työskennellä myös esimerkiksi metsäteollisuudessa, kemianteollisuudessa, öljyteollisuudessa tai kemiallisten mineraalien louhinnassa.

– On ollut ilo huomata, että koko ajan uutisoidaan lisää uusia tapoja, miten biomassalla saadaan korvattua ympäristöä kuormittavia materiaaleja. Suomessa tämän alan hyödyntäminen ja osaaminen on jo hyvällä mallilla, mutta tulevaisuudessa menetelmät kehittyvät ja tietoa tulee lisää, joten tarvitaan lisää alan osaajia.

Mikä on mielestäsi parasta Xamkissa?

– Meillä insinööriopiskelijoilla on Savonlinnassa uudet ja todella hyvät oppimistilat kuitulaboratoriolla eli Kuitu3:lla. Kuitulaboratorio on Xamkin tutkimuskeskus, joka antaa hyvät puitteet biotuotetekniikan käytännönharjoituksille.

Mitä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

– Diplomi-insinööriksi jatkaminen on ehdottomasti mahdollisuus, mitä en sulje pois mielestäni. En osaa kuitenkaan vielä tarkemmin sanoa mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Ella Tirronen, opiskelija, biotuotetekniikka