Tulevaisuuden alalla

Lappeenrantalaisen Maria Meurosen vahvuuksia ovat aina olleet matematiikka ja kemia, joten hän päätti hakea opiskelemaan jotain missä voisi hyödyntää lahjojaan.

”Uskoin, että metsäteollisuuden/kemiantekniikan alalla tulee olemaan tulevaisuudessa töitä. Tutkin, löytyisikö lähialueelta sopivaa koulutusta ja päätin hakea Xamkiin opiskelemaan prosessitekniikkaa, eli nykyistä biotuotetekniikkaa”, Meuronen kertoo.

“Koulutus on erikoistunut metsäteollisuuteen, eli toisinsanottuna puuraaka-aineen kemialliseen prosessointiin erilaisiksi tuotteiksi. Olemme opetelleet, millaisilla prosesseilla valmistetaan ihan arkipäivässä käytettäviä tuotteita, kuten esimerkiksi maitotölkkejä, paperia ja biopolttoaineita. Opintoihin kuuluu lisäksi kemian- ja metallurgisen teollisuuden opintoja”, hän jatkaa.

Meurosta jännitti lähteä miesvaltaiselle alalle, mutta pelot osoittautuivat nopeasti vääriksi.

“Meillä on ollut todella hyvä luokkahenki ja opiskelu sujunut oikein hyvin”, hän vakuuttaa.

Laajat työllistymismahdollisuudet

Meurosen mukaan alan työllistymismahdollisuudet ovat laajat.

“Koulutuksemme soveltuu tietysti metsäteollisuuteen, mutta myös laitevalmistajien palvelukseen. Työllistymismahdollisuuksia on myös ympäristöalalla, ja esimerkiksi mineraalien rikastuksen tai öljynjalostuksen parissa“, Meuronen maalailee.

Biotuotetekniikasta on suuret toiveet Suomen tulevaisuudelle.

“Opiskelu on ollut todella mukavaa, kun tietää opiskelevansa tulevaisuuden kannalta tärkeää alaa. On ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon enemmän alasta uutisoidaan ja se on ollut näkyvillä mediassa. Toivon alan tulevan vähitellen tutummaksi nuorille, ja että myös naiset uskaltaisivat lähteä tälle alalle”, Meuronen kannustaa.

Perusopinnoista selviää lyhyelläkin matematiikalla ja ammattikoulun matematiikalla

Meuronen ei ole pitänyt opiskelua mitenkään vaikeana. Haastaviakin juttuja on tietysti mahtunut mukaan, mutta hän on selvinnyt kaikesta.

”Ensimmäinen opiskeluvuosi sisälsi paljon insinöörin perusopintoja, kuten matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Itse olen kirjoittanut pitkän matematiikan, mutta linjallamme on myös monia lyhyen matematiikan tai ammattikoulumatematiikan käyneitä ja lähes kaikki ovat selvinneet opinnoista kunnialla”, hän tarkentaa.

Perusopintojen jälkeen mukaan on tullut myös Meurosesta mielenkiintoisia ammattiopintoja, jotka sisältävät käytännönläheisiä laboratorio- ja suunnittelutöitä.

työskentelyä oikeissa tehdas- ja laboratorioympäristöissä

Meuronen on pitänyt opinnoissaan mielenkiintoisimpana laboratoriotöiden tekemistä Savonlinnan kuitulaboratoriolla. Kuitulaboratoriossa tutkimusta ja kehitystä panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen ja vesiprosesseihin.

”On ollut todella hienoa päästä jo opiskeluaikana työskentelemään oikeassa tehdas- ja laboratorioympäristössä sekä päästä opettelemaan laboratoriovälineiden ja -laitteiden käyttöä, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa”, Meuronen hehkuttaa.

Myös yhteistyöprojektit työelämän kanssa ovat tulleet tutuksi.

”Teemme parhaillaan yhdessä kuitulaboratorion vieressä toimivan laitevalmistaja Andritz Oy:n kanssa projektia, joka liittyy sellutehtaiden etävalvontaan. Projekti on osa ohjattua harjoittelua, joka helpottaa työelämään siirtymistä.”