Palautteet case-tehtävien toimeksiantajilta toi uusia näkökulmia sekä ajatuksia ja ainakin itselleni nämä keskustelut ja sparraushetket ohjaajien kanssa olivat niitä opettavaisimpia!

Olen Roosa Oksa-Rantanen ja tällä hetkellä asun ja työskentelen Helsingissä. Valmistuin liiketalouden tradenomiksi Kouvolan kampukselta joulukuussa 2012.

Parhaimmat opiskeluaikaiset muistot liittyvät opiskelutovereihin ja yhdessä puurrettuihin tehtäviin ja sattuneisiin kommelluksiin. Meille muodostui luokkamme kesken tiivis porukka ja vietimme aikaa myös yhteisten illanviettojen merkeissä.

Parasta opinnoissa oikeat yrityselämän caset

Opiskelun joustavuus kurssivalikoimassa ja toteutustavoissa olivat mieleeni. Osan kursseista suoritin verkko-opiskeluna, joka mahdollisti myös muiden opiskelualojen valinnaisopintojen hyödyntämisen. Tunneillamme kävi myös puhujia eri yrityksistä ja yhteisöistä, ja nämä olivat erittäin inspiroivia!

Opetusmenetelmistä ehdottomat suosikkini olivat oikeat caset yritysten kanssa! Näissä tehtävissä pystyi laittamaan oppimansa toden teolla testiin, kun kurssin sisältöä pääsi soveltamaan käytäntöön. Case-tehtäviin kulutetut tunnit eivät menneet hukkaan, sillä saimme esitellä suunnitelmamme ja osa toimenpiteistä vietiin toteutukseen saakka. Myös palaute toimeksiantajalta itseltään toi uusia näkökulmia sekä ajatuksia ja ainakin itselleni nämä keskustelut ja sparraushetket ohjaajien kanssa olivat niitä opettavaisimpia!

Harjoittelusta saadut suositukset auttoivat ensimmäisen työpaikan saamisessa

Case-tehtävät, harjoittelut sekä sparraus- ja palautehetket opettajien ja toimeksiantajien kanssa myös valmistivat itseäni parhaiten työelämään. Yhteiset ryhmätyöt muiden opiskelijoiden kanssa vahvistivat tiimityöskentelytaitoja ja useiden tehtävien päällekkäisyys taas opetti ajankäytön hallintaan, priorisointia sekä projektiosaamista. Lisäksi vastuu opiskeluiden etenemisestä valmistivat tulevaan.

Suoritin harjoittelujaksoni kahdessa yrityksessä ja sain hyvää työkokemusta näistä. Harjoittelusta saadut arvioinnit ja suositukset auttoivat ensimmäisen työpaikan saamisessa, sillä pystyin osoittamaan niiden avulla pätevyyteni.

Näin jälkikäteen katsottuna antoisinta opiskelussa oli ehdottomasti verkostoituminen – tarkoitti se sitten sydänystäväksi jäänyttä opiskelutoveria, opettajia, tehtävien toimeksiantajia, harjoittelupaikkojen ohjaajia tai muita opiskelijakollegoita. Mitä useamman erilaisen ihmisen kanssa on tehnyt yhteistyötä, sitä enemmän se on opettanut. Opiskeluaikana kannattaa olla mahdollisimman monessa mukana, tutustua uusiin ihmisiin ja heittäytyä mukaan haasteisiin.