Moikka! Kuka olet ja mitä opetat?

Olen Sari Ranta ja opetan vanhenemista, liikkumista, tutkimista ja kehittämistä.

Millainen on oma polkusi Xamkin geronomikoulutuksen yliopettajaksi?

Kokemusrikas matka valtamerten takana ja ristiin rastiin kotimaassa. Liikuntatieteistä gerontologian kautta vanhustyön kouluttajaksi, tutkijaksi, palvelutalon pyörittäjäksi ja vanhustyön suunnittelijaksi.

Terveydenhuollon opettajasta välillä takaisin gerontologian tutkijaksi, kunnes paluu Xamkin edeltäjään Kymenlaakson ammattikorkeakouluun vanhustyön koulutusohjelman, Xamkin geronomikoulutuksen rakentajaksi ja yliopettajaksi.

Miksi sinusta on tärkeää, että geronomeja koulutetaan omassa koulutuksessaan?

Vanhenemisen monimuotoisuuden tavoittaminen edellyttää monimuotoista koulutusta. Seniori- ja vanhuusvuodet muodostavat ainutlaatuisen elämänvaiheen, josta omakohtaista kokemusta on vain ikääntyneillä itsellään.

Vanhustyön ammattilaisena toimimiseen tarvitaan juuri tämän elämänvaiheen asioihin liittyvää hyvää koulutusta ja osaamista.

Mitkä sinusta ovat geronomin tärkeimmät ominaisuudet? Millaiset tyypit sopivat geronomeiksi?

Iän myötä ihmisen yksilöllisyys vahvistuu.  Ei ole olemassa mitään yhtenäistä vanhusten joukkoa, jolla olisi samat tarpeet ja toiveet.  Geronomeiksikin tarvitaan erilaisia ihmisiä, joille kuitenkin yhteistä on joustavuus, kehittymis- ja kehittämishalukkuus.

Geronomikoulutuksessa on suoraan lukiosta tulleita, sotealan tutkinnon suorittaneita osaamistaan täydentäviä ja myös alanvaihtajia. Mukaan on mahtunut esimerkiksi opettajia,hoitajia,  kosmetologi, merkonomi, sähköasentaja, merikapteeni, viihdetaiteilija, pappi, paperimies ja metsäinsinööri.

Erilaisista taustoista on tullut erilaisia geronomiksi hyvin sopivia tyyppejä.

Millaisia asioita Xamkin geronomikoulutuksessa opiskellaan?

Osaaminen perustuu gerontologisen tietoperustan ja vanhustyön menetelmien soveltamiseen ja kehittämiseen.

Koulutuksessa painottuu ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakykyisyyden tukeminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä meillä Xamkissa myös liikunta-alan työmenetelmien avulla. Osaamista ja ammatillista kasvua tukevat oman oppimisen reflektointi sekä dialogisuus.

Miten Xamkin geronomikoulutus eroaa muista geronomi (AMK)-koulutuksista?

Xamkin geronomikoulutus on liikuntapainotteinen. Liikunta-alan opetus toteutetaan yhdessä Pajulahden urheiluopiston kanssa.  Koulutus on three in one -paketti.

Koulutus sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä terveysalasta että sosiaalialasta ja joita vielä liikuntakin innostaa. Mikäli näiden koulutusalojen väliltä on vaikea valita, on Xamkin geronomikoulutus oiva ratkaisu; siinä saa yhdessä tutkintoon johtavassa ohjelmassa opiskella kaikkien näiden kolmen koulutusalan opintoja.  Ja valinnaisissa opinnoissa on tarjolla vielä muitakin aloja.

Miksi kannattaa hakeutua opiskelemaan geronomiksi ja miksi juuri Xamkiin?

Me kaikki vanhenemme.  Tarvetta geronomeille riittää.

Opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä vanhustyön edustajien kanssa. Laaja-alaisen liki koko vanhustyön kentän kattavan harjoittelun lisäksi yhteistyötä todennetaan vanhustyön kehittämisprojektien myötä.

Uusia oppimisen toiminta-areenoita innovoidaan aktiivisesti. Tästä esimerkkinä hyvinvointiteknologian uusien tuulien, mm. hoivarobottien ja toimintakyvyn arvioinnin uusien menetelmien hyödyntäminen ja yhteistyö Xamkin TKI-hankkeiden kanssa.

Xamkin geronomikoulutus on alusta lähtien ollut suosittu. Eräille opiskelijoille liikunta on toiminut ”sisäänheittotuotteena” vanhustyön maailmaan, jossa opiskelu on monelle ollut yllätys mielenkiintoisuudessaan ja vaihtelevaisuudessaan. Alalla jo ennestään työskennelleille koulutus on tuonut uutta näkökulmaa, tarjonnut mahdollisuuden laajentaa ja syventää aiemmin opittua ja edetä urallaan.

Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa geronomiopinnoista?

Koulutukseen pääseminen ei edellytä aiempaa liikuntataustaa.  Maratonia ei tarvitse juosta eikä volttia heittää. Liikunnan opinnot tähtäävät siihen, että opiskelija kykenee antamaan liikuntaneuvontaa hyvinvoinnin edistämiseksi.

Haastattelu tehty 2 /2021.