Anssi Hapuli, 35, on tehnyt pitkän työuran terveydenhuoltoalalla ensihoitajana. Hapuli on kerryttänyt kokemusvuosiaan ensihoitajana ensin kahdeksan vuoden ajan Lahdessa Päijät-Hämeen ensihoidossa ja nyt puolen vuoden ajan Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella. Nyt hän opiskelee ensihoidon kehittämisen ja johtamisen yamk-koulutuksessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Anssi Hapuli työskentelee Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ja opiskelee Xamkissa ylempää AMK-tutkintoa.

Hapuli olikin kiinnostunut terveydenhuoltoalasta jo nuorena ja kenttäjohtajana toimiva veli toimi roolimallina alalle. Nyt ensihoitajana jo vuosia työskennelleenä hän kertoo arvostavansa erityisesti työn liikkuvuutta ja ihmisten parissa toimimista.

“Tässä työssä ihminen nähdään tapahtumapaikalla aidoimmillaan. Mahdollisuus nähdä oman työpanoksensa jälki ja kyky auttaa motivoivat.”, Hapuli kertoo.

Ylempää amk-tutkintoa hän päätyi opiskelemaan, sillä koki tämän olevan luonnollinen jatkumo aiemmille opinnoilleen. Tutkinto tarjoaa seuraavan askeleen uralla etenemiseen ja antaa valmiuksia kehittyä käytännön työssä. Yamk-opinnot Hapuli aloitti vuonna 2017 ja tähtääkin tutkinnosta valmistumiseen lähitulevaisuudessa.

Opinnot ovat tarjonneet Hapulille paljon valmiuksia omaan operatiivisen tason toimintaan ja toisaalta selkeyttänyt strategisen tason tavoitteita tulevaisuudelle.

“Kurssit, harjoitteet ja työt, joita opinnoissa tehdään tukevat suoriutumista omassa päivittäisessä työssä. Lähitulevaisuuden tavoitteena on edetä henkilöstöhallinnon tehtäviin, mutta täysin en potilastyöstä ole vielä valmis luopumaan. Pidemmän tähtäimen tulevaisuuden tavoitteena siintää kenttäjohtajan titteli.”, Hapuli kaavailee.

Käytännössä opiskelu toteutetaan monimuotototeutuksena. Lähiopetusta on vain muutamasti kuukaudessa ja opiskelu painottuukin verkko-opintoihin. Alkuun opinnot sisälsivät pääsääntöisesti kirjallisia töitä ja tieteellistä tutkimusta. Lähiopetuspäiviin Hapuli pyrkii aina osallistumaan, sillä tällöin tehdään mielenkiintoisia käytännön harjoitteita.

“Olemme muun muassa päässeet osallistumaan operatiivisen johtamisen kurssin myötä Rajavartiolaitoksen kanssa yhteistyössä järjestettyyn harjoitukseen. Tämän lisäksi meillä on erilaisia simulaatiopäiviä, jolloin harjoittelemme käytännön työtä todellisuutta muistuttavassa ympäristössä.”, Hapuli kertoo.

Opiskelu ei ole suinkaan ainoa asia, jota arki pitää sisällään. Hapuli kuitenkin kertoo, että opinnot yhdistyvät täyspäiväiseen työhön, vilkkaaseen perhe-elämään ja harrastuksiin yllättävän hyvinkin.

“Toki ajoittain on todella hektistä, mutta mahdotonta tämän kaiken yhdistäminen ei ole.”, hän kiteyttää.

Hapuli kehottaa kaikkia, joilla on halua kehittää omaa asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä, tavoittelemaan rohkeasti unelmiaan ja haastamaan itsensä jatko-opintoihin. Opintojen tarjoama monipuolinen kurssivalinta, korkealaatuinen opetus ja itsensä kehittäminen antavat sellaisia työkaluja omalle uralle, joihin ei muuten olisi välttämättä koskaan mahdollisuutta.

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK –tutkinto mukana syksyn yhteishaussa. Hakuaikaa 18.9. kello 15:00 asti.

Tartu tilaisuuteen ja hae nyt rohkeasti mukaan!