Kuka olet?

Jussi Salonen, ensihoidon opettaja ja kahden tytön isä.

Millainen on taustasi?

Olen tehnyt ensihoitotyötä 17 vuotta, ensin ensihoitoyksiköissä pelastuslaitoksella, sitten ensihoidon kenttäjohtajana sairaanhoitopiirin palveluksessa ja viime syyslukukaudesta alkaen ensihoidon opettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa.

Opiskeluhistoriani näyttää siis tältä:

  • Lähihoitaja
  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Ensihoitaja (AMK)
  • Ensihoidon operatiivisen johtamisen erikoistumisopinnot
  • Muotoilija (YAMK), palvelumuotoilu

Miten päädyit opiskelemaan palvelumuotoilun YAMK-tutkintoa Xamkiin?

Olin mukana sovellusprojektissa jossa työskentelin designerin ja ohjelmoijan kanssa. Kokonaisprojektin hallinta sekä moniammatillinen yhteistyö tuntuivat mielenkiintoiselta. Selvitin hankkeessa työskenteleviltä olisiko jotain mitä voisin opiskella oman osaamisalan ulkopuolelta, ja sen kautta päädyin hakemaan palvelumuotoilun koulutusohjelmaan.

Millaista opiskelu oli?

Edellisistä tutkintoon johtavista opinnoista oli kulunut 10 vuotta aikaa, joten opiskelutekniikat kokonaisuudessaan olivat muuttuneet paljonkin, myös opiskelun rytmiin pääsemien aiheutti pieniä haasteita.

Vauhtiin pääsemisen jälkeen opiskelu tuntui mukavalta, mielenkiintoiselta ja hyödylliseltä.

Laaja kokemus omalta alalta antoi kaikelle opeteltavalle kiinnekohdan, pystyin soveltamaan tiedon omaan organisaatioon, ja näin opetuksesta sai konkreettisen kuvan, eikä tieto jäänyt teoriatasolle.

Mikä sinusta oli opinnoissa parasta?

Erittäin moniammatillinen ja eri taustoilta tuleva opiskeluryhmä. Kaikki tehdyt työt ja käydyt keskustelut saivat aina todella monta eri näkökulmaa ja tekivät työskentelystä todella kehittävää.

Oliko joku erityisen haastavaa?

Aikataulutus perheen, työn ja opiskelun välillä aiheutti hieman haasteita. Epäilen että sama ongelma on monella aikuisopiskelijalla. Hyvin suunniteltuna jokainen selviää kokonaisuudesta kyllä.

Mitä opinnot antoivat sinulle, kun taustasi ei ole muotoilun alalla?

Sen että moniammatillisessa ryhmässä ongelmia ratkaistaessa, eri aloilla olisi erittäin paljon opittavaa toisiltaan.

Palvelumuotoilun menetelmiä on helppo soveltaa erilaisissa prosesseissa, ja ne sopivat hyvin myös opettajana työskentelyn kehittämiseen. Olen jo hyödyntänyt esimerkiksi ideointimenetelmiä omien kollegoiden kanssa, ja vallitsevassa tilanteessa tietenkin etänä.

Millaisia asioita koulutuksessa opiskellaan – mitkä koit tärkeimmiksi kokonaisuuksiksi itsellesi?

Koulutuksessa opiskellaan palveluprosessien kokonaiskehittämistä, palvelumuotoilu huomioi kaikki työhön liittyvät tahot, mutta erityisesti asiakkaan tarpeet. Kokonaisuus on jaettu pienempiin osiin, eli opintojaksot mukailevat prosessin etenemistä.

Mielestäni tärkein oppi koulutuksesta oli oman ajattelutavan avartuminen, koska se auttaa ymmärtämään kaikkea kehitystoimintaa riittävän monipuolisesti.

Miksi sinusta kannattaa opiskella YAMK-tutkinto?

YAMK-tutkinnon avulla voi syventää alansa ymmärrystä, mutta myös laajentaa omaa ammattitaitoa lisäämällä osaamista toisen alan opintojen avulla.

Oma työura muuttui paljon syksyllä 2019, kun siirryin operatiivisesta ensihoitotyöstä opetuksen pariin, ylempi korkeakoulututkinto antaa valmiuksia toimia kyseisessä tehtävässä. Jatkan myös opiskelua ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, jonka opintopaikan vastaanotin juuri.

Tiedän myös omasta työyksiköstäni useamman YAMK-tutkinnon suorittaneen, jotka ovat jatkaneet opintoja tohtorikoulutusohjelmaan, eli jos intoa löytyy niin kaikki on mahdollista.

Kenelle suosittelisit palvelumuotoilun YAMK-opintoja?

Palvelumuotoilun menetelmiä voi hyödyntää erittäin monipuolisesti, ja se sopiikin eri alojen ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Myös organisaatioiden eri tasot hyötyisivät mielestäni paljon koulutuksesta, eli se ei vastaa ainoastaan suunnittelijoiden tai kehitystyötä tekevien tarpeisiin.

Onko jotain muuta, mitä haluaisit sanoa YAMK-opintoja harkitseville ja palvelumuotoilusta kiinnostuneille?

”Ei ole oikeaa tai väärää tapaa päätyä timanttiseen lopputulokseen.”

Kirjoita kommentti

*