Olen koulutukseltani ensihoitaja (AMK). Opintoni olen suorittanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkassa, josta valmistuin 2016 keväällä. Nyt opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -tutkintoa.

Työskentelen hoitotason ensihoitajana pelastuslaitoksella. Halusin kirjoittaa ensihoitajan työstä, sillä monilla on hyvin virheellinen kuva siitä, mitä ensihoitajat ambulanssissa tekevät.

Ensihoitajan työ on vuosien saatossa muuttunut paljon. Tämän päivän ensihoitajalla tulee olla yhä laajempaa osaamista muustakin kuin akuuttihoitotyöstä.

”Pillit päällä paikasta toiseen, verta ja suolenpätkiä?” Näin monet ajattelevat, mutta tosiaankaan EI. Sitä ensihoitajan työ ei ole, vaan ensihoitajan työnkuvaan kuuluu todella paljon muutakin kuin vain kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoa.

”Pillit päällä paikasta toiseen, verta ja suolenpätkiä?”

 

Ensihoitajan työnkuva vaihtelee paljon alueittain ja tasoittain, mutta työnkuvaan voi kuulua myös mm. kotisaattohoitoa, turvapuhelinhälytyskäyntejä sekä hoidontarpeen arviointia tavallisten ensihoitotehtävien lisäksi.

Ensihoitajan työ on paljon myös sosiaalisten ongelmien ratkaisua, ja suurin osa potilaista onkin iäkkäitä, jotka eivät enää syystä tai toisesta pärjää kotona. Ensihoitajat tukevat myös paljon muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Kaikkeen täytyy varautua.

 

Ensihoitajan työ on mielestäni todella mielenkiintoista, sillä osaamista tulee olla kaikenlaisista tilanteista syntymästä kuolemaan ja potilaita on vauvasta vaariin. Ensihoitajan työ on fyysisesti ja psyykkisesti raskasta, ja työssä pääsee näkemään paljon. Työ on motivoivaa, sillä koskaan töihin tullessa ei tiedä, mitä työvuoro tuo tullessaan. Kaikkeen täytyy varautua.

Ensihoitajan on myös jatkuvasti päivitettävä osaamistaan ja pidettävä itsensä ajan tasalla koko ajan kehittyvässä työympäristössä. Työ on vastuullista ja päätöksiä joutuu tekemään joskus todella nopeastikin.

 

Essi Kirmanen
Ensihoitaja (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -opiskelija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinna

 

Ensihoitajan työ

 

Kirjoita kommentti

*