Työskentelen hoitotason ensihoitajana Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n ensihoitopalvelussa. Työurani hoitoalalla olen aloittanut vuonna 2008. Tällöin valmistuin lähihoitajaksi ensihoidon koulutusohjelmasta Etelä-Savon ammattiopistosta. Palo ensihoitoon oli kuitenkin niin kova, että päätin jatkaa opintoja sairaanhoitajan tutkintoon suuntaavaan koulutukseen Mikkelin ammattikorkeakouluun. Näiden opintojen jälkeen hakeuduin Helsinkiin Metropolia-ammattikorkeakouluun hoitotason 30 op:n koulutukseen.

Työvuoro alkaa aamulla klo 8.00. Ennen työvuoroa tulee olla työvaatteet päällä ja valmiina astumaan päiväpalvelukseen. Työvuorot on suunniteltu 12 tunnin mittaisiksi, aamuvuoro on klo 8 – 20 ja yövuoro klo 20 – 8, mutta tässä tulee huomioida, ettei aina töistä päästä kellontarkasti 12 tunnin päästä töiden aloittamisesta, vaan tehtävät hoidetaan ensin, vaikka työvuoro venyisikin.

Aamulla ensimmäiseksi tarkistamme kaluston edellisen vuoron jäljiltä. Ensihoitoyksikön tarkistukseen kuuluu hoitolaitteiden ja lääkkeiden tarkistus tulevaa vuoroa varten. Lisäksi auton hallintalaitteet tarkistetaan huolella. Näin varmistamme, että laitteet ja koneet toimivat oikein, ja voimme havaita mahdolliset viat jo heti aamulla.

 

Toki laitteisiin voi tulla vika vaikka kohteessa ollessa, mutta ennen mahdollisia ensihoitotehtäviä niihin pystyy puuttumaan paremmin. Jotta ensihoidon antama hoito olisi laadukasta ja potilasturvallisuus toteutuisi, on koneiden, laitteiden ja muiden hoitotarvikkeiden oltava kunnossa ja asianmukaisia. Lisäksi ensihoitajan vireystilan on oltava vuorossa kunnossa.

Seuraavana vuorossa on aamukahvi ja ensihoidon aamupalaveri, jos ensihoidon tehtäviä ei ole tullut. Aamupalaveri toteutetaan Skype-verkkopalaverina, jolloin kaikki maakunnan asemat ovat kuulolla, mikäli he eivät ole ensihoitotehtävillä. Palaverissa käydään lävitse mahdolliset infottavat ja muut tiedoksi saatettavat asiat. Kun aamupalaveri on saatu päätökseen, jatketaan asemakohtaisen palvelujärjestyksen toteuttamista. Tähän kuuluu mm. lääkkeiden tarkistuskorttien kuittaamista, varaston tarkistusta ja hoitolaitteiden kalibrointeja. Jos havaitaan jokin tarve, tilataan kyseisiä lääkkeitä tai tarvikkeita lisää varastoon.

Kun asemakohtaiset tehtävät ovat hoidettu, päivä kuluu ensihoitotehtäviä odotellessa. Päivät eivät ole samanlaisia ja keikkoja ei tietenkään osaa odottaa saati tietää, mitä milloinkin kohtaa.

Koen, että tämä on se juttu, miksi olen juuri ensihoidossa töissä: tilanteiden arvaamattomuus ja se, että saan auttaa ihmisiä.

 

Ensihoitotehtäviä on mahdoton arvioida määrällisesti, kuinka paljon niitä vuoron aikana tulee. Tämänhetkisessä asemapaikassa tehtävien määrä vaihtelee. Kesää kohti usein päivät vilkastuvat, sillä ihmisiä liikkuu paljon enemmän sekä kesäasukkaiden määrä kasvaa. Omat haasteensa tuo sijainti, matkat lähimpiin sairaaloihin ovat pitkiä. Ja vesistöt lisäävät oman haasteensa liikkumiseen.

Työmme on niin fyysisesti kuin psyykkisestikin rankkaa. Omasta kunnosta huolehtiminen on ennen kaikkea tärkeää, kuten myös töiden vastapainoksi vapaan viettäminen ja asioiden nollaaminen.

 

Työvuoron aikana on usein aikaa opiskella ja kerrata alan kirjallisuutta. Meidän työssämme on ensisijaisen tärkeää, että osaamista pidetään yllä. Osaamisen tasoa varmistetaan lisäksi työnantajan puolelta mm. tentein. Työparin kanssa on helppo ajaa simulaatiokeikkaa ja opiskella yhdessä asioita. Kun tätä tekstiä kirjoitin, päivä oli meidän osaltamme rauhallinen, joten aikaa opiskeluun jäi hyvin.

Opiskelen työni ohella Xamkissa Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (YAMK) -tutkintoa. Koen, että opiskelujen ja työn satuttaminen arkirytmiin on ollut helppoa ja olen saanut tehtyä tehtäviä juuri aikataulussa. Toki kun miettii työvuorojen pituuksia, koulua ja perhettä, onhan siinä aika iso kasa eri ulottuvuuksia; asioita tulee järjestellä ja aikatauluttaa. Kannustan kaikkia opiskelemaan lisää, jos vain intoa riittää!

Jenni Hämäläinen,
Ensihoitaja, Sairaanhoitaja (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Kirjoita kommentti

*