Xamkin asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on herättänyt kotkalaisen Mia Mussalon tarkastelemaan ja kehittämään omaa työtään uusilla tavoilla. Hän suosittelee koulutusta lämpimästi niin kokeneille kuin vastavalmistuneillekin. Tärkeintä on kiinnostus asiakas- ja palveluohjaustyöhön.

Mialla on kokemusta monenlaisista sosiaali—ja terveydenhuollon tehtävistä, joissa hän on voinut hyödyntää aiempia lastenhoitajan, taloushallinnon merkonomin ja sosionomin koulutuksiaan. Nykyisessä työssään Monialaisten työelämäpalvelujen asiantuntijana Mia tarvitsee erityisesti asiakas- ja palveluohjauksen osaamista, sillä hänen tehtäviinsä kuuluu pitkään työtä hakeneiden työllistymisen edistäminen. Heidät tulee osata ohjata oikeanlaisiin palveluihin oikea-aikaisesti. Räätälöityjä palvelupolkuja tarvitaan myös asiakkaiden kuntouttamisen ja aktivoinnin tueksi. Mia uskookin, että ohjauksen merkitys tulee jatkossa vain korostumaan.

Mialle oman osaamisen kehittäminen ja lisäkoulutuksen hankkiminen on tuttua työuran varrelta. Siksi hakeutuminen Xamkin asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen oli luontevaa tai hänen omien sanojensa mukaan: ”Nälkä kasvaa syödessä”. Parasta opinnoissa on Mian mielestä ollut ajatusten jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa, joilla kaikilla on vahvaa osaamista ja kokemusta sote-alalta. Myös koulutuksen kokemusasiantuntijat saavat häneltä kiitosta.

Koulutus vaatii myös opiskelijalta venymistä; etäopiskelu on tuonut omat haasteensa, kalenteriin on raivattava tilaa paitsi tehtäville myös ajattelulle. Hektisen työelämän vastapainona opiskelu on kuitenkin antanut mm. aikaa reflektoinnille, joka arjessa helposti jää kiireen jalkoihin. Myös Mia aikoo kokeilla uusia ideoita omassa työssään. Ainakin digitaalisten palvelujen mahdollisuuksia hän aikoo hyödyntää nykyistä enemmän.

Omalta osaltaan Mia harkitsee vielä ylemmän AMK:n tai maisterin opintoja. Ennen niitä hän lähettää kuitenkin terveisiä Xamkin erikoistumisopinnoille: ”Lämmin kiitos innostavasta ja asiantuntevasta ohjauksesta koulutuksen aikana”.

Katso lisätietoa erikoistumiskoulutuksista!