Olen Hollolassa asusteleva sairaanhoitaja. Lisähaasteena hektiseen elämääni opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan kehittämistä ja johtamista. Vastapainona työlle ja opiskelulle intohimonani on sisustaminen ja pienet remontointiprojektit, joiden avulla luon viihtyvyyttä ja hyvinvointia ympärilleni.

Kevät on uuden syntymisen aikaa, niin luonnossa kuin sisustamisessakin. Itselläni kevät saa luovuuteni heräämään ja koti saa uuden ilmeen inspiraation myötä. Koti on meille jokaiselle tärkeä ja henkilökohtainen paikka, joka kuvastaa ja kertoo persoonastamme. Itselleni koti merkitsee turvallista paikkaa, jossa jokainen jäsen saa olla oma itsensä. Kodilla ja sen sisustuksella on merkitystä esteettisyyden lisäksi myös hyvinvointiimme. Materiaalien ja värien avulla on mahdollista luoda haluttua tunnelmaa ja viihtyisyyttä, energisyyttä ja rauhaa.

Myös kodin ympäristöllä on suuri vaikutus terveyteen ja viihtyvyyteen. Hyvänä esimerkkinä ympäristön hyödyntämisestä on tulevan kesän asuntomessut Mikkelissä. Rakentamisen teemana on hyvinvointi, jota ammennetaan vesistöstä ja ympäröivästä luonnosta. Kaunis ympäristö luo rauhaa ja mahdollisuuden rentoutumiseen sekä liikuntaan.

Esteettisyyden hyödyt terveyteen on havaittu myös sairaalamaailmassa. Samoin kuin tulevan kesän asuntomessujen rakentamisessa ja kodin sisustamisessa, myös sairaalaympäristössä värien ja materiaalien valinnalla voidaan vaikuttaa viihtyvyyden lisäämiseen ja sitä myötä nopeuttaa paranemista. Levollisella ja mietityllä ympäristöllä voidaan luoda rauhallista tunnelmaa, josta hyötyvät potilaiden lisäksi myös työntekijät.

Esteettisyyden myönteiset vaikutukset hoitotyössä on todennettavissa aiheesta tehdyistä tutkimuksista

Aaltosen ym. (2016) mukaan hoitoympäristön esteettisyydellä on todettu olevan kiistaton vaikutus potilaiden paranemiseen. Niin ikään esteettisen ympäristön lisäksi myös ihmisten asenne luokitellaan kuuluvaksi esteettisyyteen. Ympäristön lisäksi myös työvaatteiden ulkonäöllä on havaittu olevan merkitystä asenteeseen tehdä työtä. Hoitoa edistävä asenne ilmenee tavasta kohdella potilaita ja työkavereita. Onnistuessaan esteettinen asenne lisää potilaan turvallisuudentunnetta. Miellyttävä ja levollinen työympäristö voi luoda rauhallisuutta ja kiireettömyyttä arjen työssä.

Yhteenvetona voidaankin todeta, ettei esteettiseen ympäristöön panostaminen ole yhdentekevää. Parhaimmillaan hyödyt ovat merkittäviä niin, potilaiden kuin työntekijöidenkin kannalta. Pitkällä aikavälillä esteettisyyteen panostamalla voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä! Useinkaan ympäristömme muuttaminen viihtyisämmäksi ei vaadi suurta taloudellista investointia. Tärkeintä on tiedostaa hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja käyttää luovuutta niin, että pienilläkin muutoksilla on mahdollista saavuttaa suurta!

Lähteet: Aaltonen, T., Telaranta, S. & Turunen, M. 2016. Esteettisyys hoitotyössä. Turun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

 

Terhi Ikävalko
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -opiskelija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

Kirjoita kommentti

*