Monimuotopuolen geronomiopiskelija Saara Viklund on tyytyväinen omaan koulutusalaansa. Työ vanhusten kanssa on virkistävää ja palkitsevaa. Lisäpisteen opinnoille tuo alan liikuntapainotteisuus.

Mikä geronomikoulutuksessa kiinnosti?
Vanhuus on kiehtova elämänvaihe ja se on kiinnostavaa. Geronomikoulutus perustuu vanhusten toimintakyvyn tukemiseen sekä ylläpitämiseen. Koen, että vanhuksilla on vielä paljon elinvoimaa ja omia voimavaroja jäljellä. Mielestäni niitä tulisi hyödyntää. Koen vanhustyön erittäin palkitsevana.

Millaista opiskelu on?
Terveysliikunta on pohjana kaikissa opinnoissa ja terveyden edistämisen painotus on hyvin suuri. Opetukseen sisältyy lähiopetuspäiviä Pajulahden urheiluopistossa muutaman kerran lukukaudessa. Opetukseen kuuluu myös luentoja ja erilaisia toimintakyvyn testausmenetelmiä. Lisäksi kursseja voi ottaa mm. hoitotyön valinnaisista aineista. Itse olen opiskellut esimerkiksi saattohoitoa hoitotyön koulutuksesta.
Monimuoto-opinnoissa hyvä puoli on se, että voi itse määrätä opiskelutahdin.

Miten geronomit työllistyvät?
Geronomeilla on hyvin laajat työllistymismahdollisuudet. Geronomi voi toimia muun muassa palveluntuottajana ja koordinoijana, palveluohjaajana, hoivakodissa, muistikoordinaattorina sekä vanhustyön kehittäjänä. Työmahdollisuudet ovat hyvät, sillä geronomeja ei ole paljon.

Millaisissa paikoissa olet ollut työharjoittelussa?
Olen ollut työharjoittelussa hoivakodissa, ikäihmisten neuvolassa, palveluohjauksessa, diakoniatyössä ja omaishoidossa. Kaikista työharjoitteluista olen pitänyt ja kaikkiin paikkoihin voisin kuvitella meneväni töihinkin.

Kenelle suosittelisit alaa?
Suosittelisin alaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vanhustyöstä ja lisäksi henkilöille, joilla on halu vaikuttaa ja kehittää hyvää vanhustyötä sekä niille, jotka näkevät ikääntymisen voimavarana. Lisäksi ala on hyvä myös liikuntaa harrastaville sekä terveysliikunnasta ja terveyden ylläpidosta kiinnostuneille. Alalle pääsemiseksi ei kuitenkaan tarvitse olla liikuntataustaa.

Millaiset tulevaisuuden suunnitelmat sinulla on?
Tulevaisuudessa jatkan työtäni palveluasumisyksikössä, josta olen saanut vakituisen työpaikan. Lisäksi toimin jatkossa vanhustyön alan perheyrityksessämme. Tunnen olevani etuoikeutettu, kun saan työskennellä monipuolisesti ikäihmisten parissa.

Kirjoita kommentti

*