Xamk on yksi viidestä ammattikorkeakoulusta, jotka tarjoavat maksuttomia AMKoodari-opintoja vuosina 2019-2021. Harri Honkonen suorittaa AMKoodari-opintoja Xamkissa.

 

Harri aloitti Xamkin AMKoodari-opinnot syksyllä 2019. Hän suorittaa kahta verkko-opintoina järjestettävää opintojaksoa: toisella opiskellaan javascript- ja toisella python-ohjelmointia.

Vahtimestarin ja käyttäjätuen tehtävissä työskentelevä Harri on valmistunut vuonna 2015 Kyamkista kv-kaupan tradenomiksi. Opiskeluaikana tekninen ala tai koodaus ei herättänyt Harrissa erityistä kiinnostusta.

”Myöhemmin jäin sairauden vuoksi vuodeksi pois työelämästä. Minussa heräsi ajatus käyttää sairausaikaa hyödyksi ja kehittää itseäni johonkin suuntaan. Tuttavapiiristäni löytyy ohjelmointiosaamista, joten tuttavani ohjaamana aloin perehtyä html:n perusteisiin”, Harri kertoo.

 

Jäsennelty opintojakso motivoi oppimaan

Harri kuuli AMKoodari-opinnoista työpaikkansa kautta. Javascriptin mahdollisuudet olivat jääneet kiinnostamaan html-ohjelmointia harjoitellessa, joten Harri päätti ilmoittautua opintoihin. Opintojen sujuessa Harri päätti ilmoittautua myös Python-opintojaksolle.

”Itsemotivointi koodauksen syvällisempään opiskeluun ei toimi ainakaan minun kohdallani riittävän hyvin”, Harri naurahtaa, ”Huomaan että opintojakson selkeät tavoitteet, opettajien toimintaohjeet sekä määräajat auttavat minua uuden oppimisessa”, Harri pohtii.

Opintojakson selkeät tavoitteet, opettajien toimintaohjeet sekä määräajat auttavat minua uuden oppimisessa.

 

Harri on ollut tyytyväinen verkko-opiskeluun Xamkissa. Työelämän ohella opiskelu onnistuu, kun sille varaa riittävästi aikaa. Harri on tehnyt tehtäviä yhtenä tai kahtena iltana viikossa. Erityistä kiitosta Harrilta saa opettajan tavoittaminen Slack-viestipalvelusta sovittuina ajankohtina.

”Välillä huomaan miettiväni tehtäviä liian monimutkaisesti. Alussa voi olla hankala hahmottaa, mitä opettaja tehtävänannolla hakee ja missä menevät tehtävän rajat. Koska tehtävät tarkistavat itse itsensä, voin suorittaa niitä itsenäisesti. Opettajan tukea olen tarvinnut esimerkiksi ymmärryksen kasvattamisessa. On eri asia saada tehtävä suoritetuksi oikein, kuin ymmärtää mistä tehtävässä oli lopulta kyse”, Harri pohtii.

 

Ohjelmointiala vaatii pitkäjänteisyyttä

Harri ajattelee, että ohjelmointiopinnot tai -ala sopivat ihmisille, joilta löytyy kärsivällisyyttä tai pitkäjänteisyyttä hahmottaa paloista koostuvia kokonaisuuksia ja tarkistaa työnsä jälkeä.

”Monet tekemistäni virheistä ovat olleet kirjoitusvirheitä koodissa. Silloin täytyy kärsivällisesti testata koodia ja käydä kirjoittamaansa läpi uudelleen. Ohjelmointityötä tekeviltä vaaditaan paitsi kykyä ongelmanratkaisuun, myös kiinnostusta ratkaisujen etsimiseen. Täytyy olla halua saada funktio laskemaan tai sivu näyttämään halutulta”, Harri miettii.

Ohjelmointityötä tekeviltä vaaditaan paitsi kykyä ongelmanratkaisuun, myös kiinnostusta ratkaisujen etsimiseen.

 

”Koko juttu on aivan mahtava!”

Ohjelmointiala on vienyt Harrin kiinnostuksen mennessään. Syksyn AMKoodari-opintojen jälkeiselle ajalle Harri pohtii lisäopintoja, jopa alan tutkinto-opintojen suorittamista työnsä ohella. Toiveissa siintää työpaikka alalla myöhemmin tulevaisuudessa.

Harri antaa vain positiivista palautetta AMKoodarin mahdollisuuksista:

”Koko juttu on aivan mahtava! AMKoodari-opinnot tarjoavat mahdollisuuden päästä tähän päivään kiinni ja laajentaa omaa osaamista. Mikäli ohjelmointiala kiinnostaa, AMKoodari-opinnoissa pääsee maksuttomasti testaamaan miltä ala vaikuttaa. Suosittelen!”, Harri summaa tunnelmiaan.

 

Mikäli ohjelmointiala kiinnostaa, AMKoodari-opinnoissa pääsee maksuttomasti testaamaan miltä ala vaikuttaa. Suosittelen!

 

 

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. AMKoodari koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Xamkin AMKoodari-opintotarjonta löytyy sivulta www.xamk.fi/amkoodari
Lisätietoja AMKoodarista osoitteessa www.amkoodari.fi