Hyvinvoinnista huolehtiminen, toimivan yhteisön rakentaminen ja aidot kohtaamiset ovat xamkilaisen kulttuurin kulmakiviä. Vuoden 2022 xamkilaiseksi valittu yhteisöpedagogi (YAMK) Elina Ylönen työskentelee joka päivä sen eteen, että kaikki voisivat paremmin Xamkissa.

Kerro itsestäsi – mikä on ollut sinun polkusi Xamkilla ja mitä teet nykyään?

Olen Xamkin kasvatti ja aloitin opinnot silloisessa Mamkissa, eli nykyisessä Xamkissa syksyllä 2015. Valmistuin yhteisöpedagogiksi 2018 ja työllistyin heti valmistumisen jälkeen opiskelijakunta Kaakkoon ohjauksen ja tutoroinnin asiantuntijaksi. 2021 käynnistyi Hyve-hanke, jossa toimin projektipäällikkönä. Hyve-hankkeen päättyessä 2022 tammikuussa siirryin projektipäälliköksi Hyvettä jatkaneeseen OOO-hankkeeseen. Projektipäällikkönä työskentelyn ohessa opiskelin yhteisöpedagogian YAMK-tutkinnon.

Vuoden xamkilaiseksi valitseminen 2022 oli valtavan iso kunniaosoitus, kun miettii, että organisaatiossamme on yli 900 työntekijää ja olen ollut vasta neljä vuotta työelämässä. Olen liikuttunut ja ylpeä, että nuorikin xamkilainen voi saada näin hienon tunnustuksen työstään.

Mistä tulee nimitys ”ihmisinsinööri”?

Ihmisinsinööri-nimityksen sain tilanteessa, jossa taukojumppaa vetäessäni sain palautteen, että ”sä olet vähän niin kuin ihmisinsinööri, kun sä operoit ihmisille hyvinvointia”. Pidin tittelistä heti, koska olen aina halunnut olla insinööri, mutta en pärjää matematiikassa tarpeeksi hyvin! Eli tämä sopii minulle mainiosti.

Kerro OOO-hankkeesta. Mistä hanke on saanut alkunsa ja mikä sen päämäärä on? Missä vaiheessa hanke on tällä hetkellä?

OOO-hankkeen tavoitteena on tukea opiskeluhyvinvointia, opintojen etenemisen tukea sekä oppimisvajeen tasoittamista. Tuelle on ollut erityistä tarvetta pandemia-ajan aiheuttamien ongelmien, kuten opiskeluissa jälkeen jäämisen vuoksi. Hankkeen myötä olemme saaneet lisäresursseja etenkin erityisopettajien työhön, mikä on tarkoittanut suoraan enemmän tukea opiskelijoille.

Yksi tärkeä edistämämme asia on opiskelijakulttuurin tukeminen. Opiskelijan hyvinvoinnille on mittaamattoman tärkeää, että hän kokee kuuluvansa osaksi meidän yhteisöämme. Olemme edistäneet asiaa muun muassa tukemalla opiskelijayhdistysten toimintaa ja kouluttamalla heitä. Myös vertaisohjauksen ja muiden matalan kynnyksen palvelujen ja viestinnän kehittäminen on tärkeää. Oman työn kannalta onkin ollut iso asia, että kaikkia näitä asioita on voitu kehittää yhteistyössä myös niiden xamkilaisten kanssa, jotka eivät työskentele hankkeissa. Vaikka hanke onkin nimittäjä toiminnalle, yhteistyö on ollut hanketta laajempaa.

Olet ollut Xamkissa sekä opiskelija että työntekijä. Miettien sekä opiskelija- että työntekijänäkökulmaa, kuinka hyvinvointi ja välittämisen kulttuuri näkyy Xamkissa?

Kyllä Xamkissa hyvinvoinnin ja välittämisen kulttuuri lähtee ihan johdon tasolta alkaen. Rehtorimme Heikki Saastamoinen sanoo, että olemme kaikki yhdessä vastuussa siitä, että Xamkista valmistuu työkykyisiä ammattilaisia. Meillä on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että opiskelijoiden toimintakykyä tuetaan koko opiskelujen ajan. Oma kokemukseni sekä opiskelijan että työntekijän näkökulmasta on, että meillä apua saa aina, eikä kenenkään tarvitse pelätä yksin jäämistä.

Teit opinnäytetyösi uraohjauksesta Xamkissa. Kokemuksesi mukaan, minkälaista tukea opiskelijat tänä päivänä kaipaavat?

Opinnäytetyössäni uraohjaus oli pääteema, josta pystyi juontamaan johtopäätökset myös siitä, että räätälöity ohjaus on tämän päivän ja tulevaisuuden trendi. Yksilöohjaus on se mitä halutaan ja kaivataan. Ja näin se onkin – uusien opiskelijoiden lähtökohdat opiskelulle ovat niin moninaisia, että niin sanottu massan ohjaaminen ei ole enää ihan tätä päivää. Myös ennaltaehkäisevä ohjaus on hyvin ajankohtainen teema, ja sellainen asia, jossa meidänkin täytyy jatkuvasti kehittyä.

Mitä ennaltaehkäisevä ohjaus tarkoittaa?

Esimerkiksi sitä, että kun uusi opiskelija tulee korkeakouluun, niin meillä on tarpeeksi riittävät tukipalvelut suunniteltu ja resursoitu heti alkuun. Eli opiskelija saa vertaisohjausta, ja omat opiskelijavastaavat vastaanottavat opiskelijat opintoihin. Meillä on valtakunnallisestikin huomattava määrä tutor-opiskelijoita – vuosittain jopa lähemmäs 300 tutoria auttamassa uusia opiskelijoita alkuun omalla opintaipaleellaan.

Orientaatiota saa sekä verkko-orientaation muodossa että läsnä, jolloin uusi opiskelija tutustuu Xamkin korkeakouluyhteisöön ja integroituu osaksi Xamkia. Toimiva opiskelijayhteisö on niin iso osa opiskelijahyvinvointia, että se on yksi tärkeimmistä teemoista mistä puhumme ja mitä kehitämme.

Ennaltaehkäisevän ohjauksen avulla pystymme tarttumaan jo hyvissä ajoin opiskelijoiden arjen haasteisiin ja tukemaan niitä. Tällä tavoin pystymme välttämään asioiden paisumisen isommiksi haasteiksi, mikä saattaa näkyä joissain tapauksissa esimerkiksi opintojen viivästymisenä.

Onko jotain sellaista opiskeluhyvinvointiin liittyvää, mistä olet huolissasi tai mikä mietityttää sinua?

Kyllä mielenterveysongelmat on tällä hetkellä se asia, mistä puhutaan paljon sekä terapiatakuu, johon kaivataan pikaista muutosta. Myös ammattikorkeakoulujen siirtymisessä YTHS:n eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön piiriin on ollut haasteita ja hoidon tarve on kasvanut. Onneksi meillä Xamkissa työskentelee kaksi opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaa ja kaksi opintopsykologia, ja heille pääsee juttelemaan nopeallakin aikataululla ilman pitkiä jonotusaikoja.

Sanotaan, että xamkilaisuus on asenne, joka yhdistää. Mitä se tarkoittaa sinulle? Minkälainen yhteisö Xamk on?

Xamkilainen asenne, joka yhdistää, tarkoittaa minulle sitä, että olemme yksi korkeakoulu, ja yksi iso perhe – vaikka se saattaakin kuulostaa hassulta. Me kohdataan ja moikkaillaan käytävillä huolimatta siitä, että tunnetaanko. Ne pienetkin kohtaamiset ja pienet teot arjessa – välillä niitä ei ehkä osata arvostaa tarpeeksi, mutta minulle se tarkoittaa sitä, että xamk on best. Xamk on paras!

Me pidetään yhdessä huolta siitä, että xamkilaisilla on mahdollisuus tuntea huominen esimerkiksi työkykyisyyden kautta. Työkykyisyys on iso termi, joka sisältää monia asioita. Johtuneeko siitä, että olen yhteisöpedagogi, mutta minulle yhteisöllisyys ja yhteisön tuen kehittäminen on sydämen asioita. Ja se, että pidetään perusasiat kunnossa, että saa unta, ravintoa, liikuntaa ja lepoa säännöllisesti, ja että on niitä opiskelu- ja työkavereita, ja pieniä kohtaamisia.

Omastakin opiskeluajasta muistan sen Xamkin todella taitavat ohjaajat ja opiskelijavastaavat. Aika monet keskustelut heidän kanssaan lähtivät nimenomaan liikkeelle siitä, miten menee, olenko nukkunut tarpeeksi, syönkö hyvin, muistanko liikkua? Ja vasta sen jälkeen alettiin jutella opinnoista. Näistä keskusteluista tuli aina kuultu ja tuettu olo ja hyvä fiilis, mikä lisäsi omaa hyvinvoinnin tunnetta.

Mitä tahtoisit sanoa lukijalle, joka miettii, olisiko Xamk oikea opiskelupaikka juuri hänelle?

Lyhyesti: Xamk on best. Meillä on mielestäni Suomen paras korkeakoulu, joka tarjoaa tukea ja välittämistä, ja me kohtaamme sinut juuri sellaisena kuin olet.

Kenelle xamkilaiselle haluaisit heittää seuraavaksi haasteen tulla haastateltavaksi hyvinvoinnin ja välittämisen teemoista?

Xamkin opintopsykologi Karoliina Peltola, tai opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija Kirsi Kämäräinen!