Veera, työterveyshoitaja

Miten päädyit alalle ja tämän hetkiseen työhösi?

Päädyin hoitoalan töihin noin seitsemän vuotta sitten valmistuttuani lähihoitajaksi. Ihmisten kanssa työskentely on aina ollut se minun juttu. Halusin kouluttautua lisää ja hakeuduin lopulta terveydenhoitajakoulutukseen.

Päivätyö oli myös plussaa. Paneutuminen kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanteeseen on kiinnostanut minua hoitotyötä tehdessä. Minulle on tärkeää, että asiakas tuntee tulleensa kuulluksi. Työssäni tiedon antaminen, ohjaus ja keskustelut asiakkaan kanssa ovat minulle mieluisia.

Työterveyshoitajaksi päädyin, sillä työikäisten parissa työskentely kiinnosti minua. Työterveyshoitajan työ edellyttää myös lisäkoulutusta, mihin minulla oli kiinnostusta. Työterveyshuollossa saan paneutua asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Työterveyshuolto on myös vaativaa sen laaja-alaisuuden takia, täytyy hallita isoja kokonaisuuksia ja sietää keskeneräisyyttä.

  1. Kuvaile työnkuvasi ja tavallinen päivä työssäsi?

Työnkuvaani kuuluu asioiden organisointi ja vastaanottotyö. Työpäivät vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi olen päiväni suunnitellut. Työaika on joustava ja saan suunnitella työtäni itse. Työpäivinä voi olla työpaikkakäyntejä, raporttien kirjoittamista, terveystarkastuksia tai lyhyempiä vastaanottoja esimerkiksi rokotuskäyntejä. Ajoittain työpäivä täyttyy toimistotyöstä ja palavereista työpaikkojen edustajien kanssa.

  1. Parasta työssäsi?

Parasta työssäni on oman työn suunnittelu ja monipuolisuus. Päivittäin oppii uutta ja pääsee hyödyntämään ammattitaitoaan jota on kertynyt erilaisista työpaikoista. Haastavuus tuo myös onnistumisen kokemuksia.

  1. Mitä vinkkejä voisit antaa alalle hakeutuvalle?

Rohkeasti kokeilemaan uusia työmahdollisuuksia. Itsekään en ensimmäisenä ollut hakeutumassa työterveyshuoltoon, mutta se veikin mennessään.