Pitkän linjan metsäalan ammattilainen Markku Knuutinen aloitti metsätalousinsinöörin opinnot syksyllä 2014. Tavoitteena oli päivittää Kurun normaalimetsäopistossa vuonna 1988 hankittu metsätalousteknikon tutkinto metsätalousinsinööri (AMK) –tutkintoon.

Metsäasiantuntijana Metsä Groupin Mikkelin piirissä työskentelevällä Knuutisella on takanaan jo 27 vuoden ura metsätoimihenkilönä. Tässä suhteessa hän on täysin eri tilanteessa kuin luokan nuoret, jotka vasta ovat aloittamassa työuraansa. Opiskelu nuorten kanssa on sujunut kuitenkin hyvin.
– Opiskelu tällä iällä on hauskaa ja haasteellista. Olen mielestäni pysynyt hyvin nuorten tahdissa. Lisäksi olen pystynyt ja saanut tuoda asioihin mukaan omaa näkökulmaa työelämän puolelta.

Knuutinen kertoo olevansa positiivisesti yllättynyt opetuksen korkeasta ja asiantuntevasta tasosta. Mutta mikä on alan ammattilaisen mielestä ollut mielenkiintoisinta opiskelussa?
– Ehdottomasti metsätalouden metsäpuolen aineet. Tarkoitan tällä ammattiaineita, kuten metsätaloussuunnittelu.

Opiskelun, työn ja perhe-elämän yhdistäminen

Aikuisopiskelijalla opiskelu on melkoista tasapainoilua opiskelun, työn ja perhe-elämän välillä. Markku kertoo onnistuneensa siinä kuitenkin hyvin.
– Lapseni opiskelevat yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa eri paikkakunnilla kuin minä. He ovat olleet hyvin kiinnostuneita opinnoistani. Vaimo on kannustanut. Työnantaja Metsä Group on myös tukenut opinnoissa ja lopputyönikin tein työntantajan antamasta aiheesta.

Knuutinen suosittelee aikuisopiskelua kaikille, jotka haluavat pitää osaamistaan hyvällä tasolla ja joille elämäntilanne luo siihen mahdollisuuden.
– Itsensä kehittäminen antaa aina voimaa jaksaa työelämässä, Knuutinen sanoo.

Parasta, hyödyllisintä ja ikimuistoisinta opiskelussa

Joulukuussa 2015 valmistuneen Markku Knuutisen mielestä parasta opiskelussa ovat olleet mukavat ja ammattitaitoiset opettajat. Hyödyllisintä taas on ollut atk-taitojen, englannin ja ruotsin kertaus.

Ikimuistoisimmaksi tapahtumaksi opiskelujen aikana Markku Knuutinen nostaa opiskelijoiden vappujuhlat. Myös aikuisopiskelijana pääsee siis kokeilemaan opiskelijaelämää myös tältä puolelta, jos siihen vain on halua.

Kirjoita kommentti

*