Ympäristöteknologian koulutus mahdollistaa hyvät työ- tai jatko-opiskelumahdollisuudet, joten se toimii myös hyvin heille, jotka eivät ole varmoja tulevaisuuden urasuunnitelmistaan.

Olen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Xamkista, keväällä 2019 valmistunut ympäristöteknologian insinööri, joka kokee saaneensa hyvät perusvalmiudet tulevaisuuteen kyseisestä koulutuksesta. Tarinani on melko klassinen siltä osin, että ajauduin ympäristöteknologian koulutukseen hakemalla vain ”jollekin” tekniikan alalle. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että opetus vastasi omaa mielenkiintoani ja näin ollen ympäristöterveyttä kohtaan syntyi aito tiedonjano.

Ympäristöterveyden osaajia tarvitaan

Ensimmäiset nykypäivän terveystarkastajat kouluttanut ympäristöteknologian insinöörikoulutus on nykyäänkin profiloitunut näiltä osin ja tietämättäni päädyin oikealle alalle. Alati muuttuvassa maailmassa ympäristöterveys tulee todennäköisesti nostamaan päätään esimerkiksi ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien terveysriskien suhteen ja muun muassa näistä johtuvaan terveydensuojelun tarpeeseen Xamkissa koulutetaan osaajia. Silloinen Mikkelin ammattikorkeakoulu valikoitui siis opinahjoksi sen vuoksi, että suunnitelmani olivat melko avoinna ja ammattikorkeakoulu sijaitsi melko lähellä sen hetkistä kotipaikkakuntaani Sysmää.

Ryhmätöistä hyvää oppia työelämää varten

Opiskelu Xamkin Mikkelin kampuksella oli mielekästä ja tilat olivat pääosin riittävät niin teknisen vaatimustason kuin niiden riittävyydenkin suhteen. Opetussuunnitelma on sisällöltään laaja ja antaa hyvät perustiedot monenlaiseen, niin viranomais- kuin enemmän insinööriluonteisempaakin työtä varten. Henkilökohtaisesti kiinnostavimmat kurssit koskivat terveys- ja ympäristöriskien tunnistamista, ehkäisemistä ja hallintaa. Suurimmat yllätykset puolestaan koskivat työllistymismahdollisuuksia sekä ryhmätöiden määrää. Ryhmätöitä on kuitenkin niin alemmalla kuin ylemmälläkin korkeakoulutasolla ja ne valmistavat osaltaan myös työelämän vuorovaikutustilanteita varten. Tämä on yksi niiden selkeämmistä vahvuuksista ja täten niitä ei siis kannata pelätä tai väheksyä.

Omalla halulla ja aktiivisuudella voi avautua ovia työelälämään

Ympäristöteknologian koulutuksesta on mahdollista jatkaa myös suoraan ylempään korkeakoulututkintoon ja tällä hetkellä suorittamani maisterin tutkinto Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteellisessä on hyvä mahdollinen jatkumo insinöörin tutkinnolle. Opiskelun lisäksi on mahdollista päästä erilaisiin kiinnostaviin työtehtäviin ja minulle opinnäytetyöni poikikin projektitöitä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tämän esimerkin myötä mahdollisuuksien voidaan todeta olevan melko rajattomat omasta halusta ja aktiivisuudesta riippuen.

Ympäristöteknologia on hyvä vaihtoehto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusta suosittelen kaikille, jotka ovat kiinnostuneet ympäristön ja terveyden suhteesta sekä ympäristöstä ja ympäristöä kohtaan kohdistuvista riskeistä ja niihin vaikuttamisesta. Lisäksi se mahdollistaa hyvät työ- tai jatko-opiskelumahdollisuudet, joten toimii myös hyvin heille, jotka eivät ole varmoja tulevaisuuden urasuunnitelmistaan.

Paul Streng, ympäristöteknologian insinööri (AMK)

Kirjoita kommentti

*