Juha Kinnusella on pitkä työkokemus sairaanhoitajana, poliisina ja ammatillisena opettajana. YAMK-opinnot Xamkissa täydentävät osaamista.

Juha Kinnunen opiskelee Xamkissa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Kinnusesta tuli tutkinto-opiskelija YAMK-polkuopintojen kautta.

 

Lahtelainen Juha Kinnunen aloitti YAMK-polkuopinnot tammikuussa 2021. Aloittanut ryhmä oli todella iso, ja osa jatkoi opintojaan vielä toiselle lukuvuodelle. Polkuopintojaan jatkaneista useampi opiskelija haki kevään 2022 väylähaussa tutkintopaikkaa ja tulikin Juhan tavoin valituksi tutkinto-opiskelijaksi.

Juhalla on taustallaan pitkä työkokemus eri aloilta.
– Olen ammatiltani sairaanhoitaja, poliisi ja ammatillinen opettaja. Olen tehnyt hoitotyötä noin 10 vuotta, poliisityötä 20 vuotta ja opetustehtävissä olen ollut kolmen vuoden ajan.

 

AVOPUOLISON EHDOTUKSESTA XAMKIIN
Kun Juhalle avautui mahdollisuus päästä opiskelemaan ”vanhamuotoisella opistotasoisella” tutkinnolla ylempää korkeakoulututkintoa, hän päätti tarttua mahdollisuuteen.
– Avopuolisoni ehdotti minulle opiskeluja Xamkissa ja sillä tiellä nyt ollaan.

Parasta Xamkissa on, että jokainen opiskelija hyväksytään sellaisena kuin on.

 

Juha Kinnunen sanoo positiivisesti yllättyneensä, että polkuopiskelijana tunsi itsensä samanarvoiseksi tutkinto-opiskelijoiden joukossa. Hän sanoo, että parasta Xamkissa on, että jokainen opiskelija hyväksytään sellaisena kuin on.
– Opiskeluissa kiinnostavinta on ollut kokemusten jakaminen ja muiden tarinoiden kuuleminen. Suosittelen avoimen amk:n opintoja kaikille opiskelusta kiinnostuneille.

Juha uskoo, että sosiaali- ja terveysalalla työnäkymät ovat varsin hyvät tulevaisuudessakin.
– Suurin haaveeni on päästä tekemään alalla päivätyötä.

YAMK-polkuopintojen tarjonnan löydät koulutuskalenterista.

Lue lisää Xamk Pulsen  avoimesta AMK:sta tai täydennyskoulutuksesta.