”Opit kuinka tiedonhallinta linkittyy organisaation muihin prosesseihin ja pääset vertailemaan kokemuksiasi eri alojen ammattilaisten kanssa.”

Valmistuin tietojenkäsittelyn tradenomiksi vuonna 2013 silloisesta Mikkelin ammattikorkeakoulusta (MAMK). Työurani nykyisellä työnantajallani aloitin jo tradenomiopintojen aikana, kun opintoihin liittyvän harjoittelujakson päätteeksi minulle avautui mahdollisuus päästä töihin Puolustusvoimille.

Puolustusvoimissa olen toiminut useissa mielenkiintoisissa tehtävissä, kuten ICT-tukihenkilönä, tietohallintopäällikkönä sekä ICT-erityisasiantuntijana. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritin toukokuussa 2021. Nykyään toimin suunnittelutehtävissä mm. tiedonhallinnan prosessien sekä tietovarantojen muodostamiseen liittyvien rakenteiden parissa.

YAMK-tutkinnosta lisäarvoa osaamiseen

Tiedon merkitys organisaatioiden toiminnassa tulee tulevaisuudessa tuskin vähenemään, joten koin tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK-koulutuksen tuovan lisäarvoa aikaisemmissa opinnoissa sekä työelämässä hankittuun osaamiseeni.

Opinnot vähintäänkin kirkastivat käsitystäni siitä, mihin suuntaan haluan työurallani erikoistua. Lisäksi YAMK-tutkinto mahdollistaa hakeutumisen entistä haasteellisempiin johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin.

Nykyään osaan käsitellä asioita kokonaisvaltaisemmin. Opinnot laajensivat näkemystäni erityisesti siitä, kuinka asiat linkittyvät organisaatiossa toisiinsa sekä mitkä ovat niiden väliset riippuvuudet ja suhteet. Aikaisemmin saatoin helposti lähestyä asioita pelkästään tietojärjestelmien sekä teknologiaratkaisuiden näkökulmista, koska aikaisempi osaamiseni keskittyi pitkälti ICT:n ympärille.

Joustavuudella ja aikataulutuksella hyvä tuki opinnoille

Perheen, aktiiviurheilun, opiskelun sekä jatkuvan virkamatkustamisen yhdistelmä aluksi arvelutti. Avainasemassa tämän kaiken mahdollistamisessa oli molemminpuolinen joustavuus niin perheen, oppilaitoksen kuin työnantajan kanssa.

Opintojen monipuoliset opetusmuodot sekä kontaktiopetuksen painottuminen viikonlopuille tukivat aikataulujen yhteensovittamista.

Miksi YAMK-koulutus?

Tietoa tuotetaan ja kerätään nykypäivän organisaatioissa valtavia määriä. Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK -opinnoissa keskitytään siihen, kuinka tuosta kaikesta tiedosta saataisiin paras mahdollinen hyöty irti.

Opinnoissasi pääset opiskelemaan mm. tiedonhallintaan liittyviä menetelmiä sekä opit tuntemaan siihen liittyvät käsitteet ja vaatimukset. Lisäksi saat käsityksen siitä, kuinka tiedonhallinta linkittyy organisaation muihin prosesseihin sekä pääset vertailemaan kokemuksiasi eri alojen ammattilaisten kanssa.

Veikko Peltonen, tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, tradenomi (ylempi AMK)