Opintojaan viimeistelevät YAMK-opiskelijat keskustelivat Savonlinnan kampuksella kokemuksistaan monialaisen toimintakyvyn edistämisen opinnoista.

Opinnäytetyöseminaarin jälkeen järjestettyyn keskusteluun osallistuivat kriisikeskuksessa työskentelevä sairaanhoitaja (AMK) Sari Kuitunen (vas.), kuntoutuskeskuksessa työskentelevä fysioterapeutti (AMK) Sari Saukkonen ja sosionomi (AMK) Sari Vauhkonen, jonka työ liittyy aikuissosiaalityöhön.

Mikä koulutuksessa on ollut parasta?

–        Ehdottomasti moniammatillisuus! Koulutus on avannut aivan uusia näkökulmia asioihin, joita kohtaa omassa työssä päivittäin, mutta joita ei ehdi työn ohessa käsitellä näin syvällisesti kuin opintojen aikana.

–        On ollut hausta huomata, miten eri alalla toimivat ”painivat” samojen asioiden parissa.

–        Parasta on oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen; työssä saa harvemmin palautetta osaamisestaan, opinnoissa saatu palaute kannustaa.

Millaista osaamista koet koulutuksen kuluessa saaneesi?

–        Kehittämisosaamista!

–        Taitoa hahmottaa asioita laajemmin, nähdä oma työ osana laajempaa kokonaisuutta, isommissa verkostoissa ja kehittämisen näkökulmasta.

–        Kehittämisen intoa on ollut ennenkin, mutta koulutus on tuottanut kehittämiseen välineitä.

Miten luonnehdit työn ohessa opiskelua?

–        Tämä on kattava ja iso paketti, joka vaatii työtä.

–        Onneksi lähiopiskelua on pari päivää kerrallaan, se auttaa paljon.

–        Sen lisäksi on laajoja yksilö- ja ryhmätehtäviä, jotka vaativat työn, perheen, vapaa-ajan ja opintojen yhteensovittamista.

–        Opinnäytetyö on iso ponnistus, jonka työstämiseen opintovapaa on hyvä, kenellä on siihen mahdollisuus.

–        Aikatauluttaminen on tärkeää, jotta voi suunnitella tehtävien työstämistä aikatauluissa pysyen.

Mikä motivoi opintoihin, vaikka opiskelu työn ohessa onkin ollut rankkaa?

–        Siitä saa niin paljon.

–        Opinnäytetyö on oman mielenkiinnon kohde ja liittyy oman työn kehittämiseen, se motivoi.

–        Opinnäytetyö tuottaa omalle työpaikalle uutta osaamista ja myös jatkossa oma työyhteisö hyötyy, kun täällä on saanut välineitä kehittämiseen.

–        Uuden oppiminen on palkitsevaa, se auttaa jaksamaan.

–        Aina jää plussan puolelle, vaikka välillä on rankkaa.

–        Master Schoolin monialaiset opinnot, jotka voi räätälöidä itselle sopiviksi, ovat tukeneet mm. opinnäytetyön tekemistä.

Miten yamk-opinnot vaikuttavat urakehitykseesi?

–        Toivottavasti jatkossa vaikuttavat.

–        Ainakin töissä pääsen ihan eri tavalla hyödyntämään omaa erityisosaamistani.

–        Kyllä tunnistan nyt, että osaamisellani voisi olla käyttöä nykyistä työtä paljon laajemminkin.

Kenelle Monialaisen toimintakyvyn edistämisen Yamk-opinnot mielestäsi soveltuvat?

–        Kaikille, jotka haluavat kehittää omaa asiantuntijuuttaan laajasti.

–        Pitkän linjan asiantuntijoille, sillä koulutukseen voi räätälöidä omannäköisen opiskelupolun.

–        Sellaisille, jotka eivät välttämättä tavoittele esimiestehtäviin, vaan oman alan kehittämiseen.

Miten yamk-opintojasi mielestäsi Xamkissa on tuettu?

–        Lähiopiskelua oli mukavasti yleensä pari-kolme päivää kerrallaan, eikä yksittäisiä päiviä.

–        Lähiopiskelupäivistä saatu tieto etukäteen auttoi työvuorojen suunnittelussa.

–        Joustavaa oli täydentäviin opintoihin pääseminen.

–        Opettajilta sai tukea ja ryhmän tutor-opettajan kannustus oli tärkeää.

–        Meitä on kohdeltu oman alan asiantuntijoina, joilta on myös vaadittu, jotta oikeasti voimme kehittyä.

Mitä muuta haluaisitte sanoa?

–        Omalla työpaikalla kannattaa käsitellä ennakkoon opintoihin hakeutumista, sillä työyhteisön tuki on tärkeä voimavara yamk-opinnoissa.

–        Ei pidä luovuttaa ensimmäisinä lähiopiskelupäivinä, sillä uudet asiat ja opiskelun työvälineet saa kyllä vähitellen haltuun.

–        Kukin saa rakentaa omaa oppimispolkuaan, se on hienoa!

–        Rohkeasti hakemaan YAMK-opintoihin!