Päivi Kansonen on ravitsemispäällikkö Rajavartiolaitoksen esikunnassa, Immolan ruokalassa Imatralla.

Millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa?

Opiskelu on vaativaa, monipuolista ja antoisaa. Pitää olla valmis sitoutumaan opiskeluun täysillä ja käyttämään suuren osan vapaa-ajastaan itsensä kehittämiseen, varsinkin jos opiskelee työn ohessa, kuten itse tein.

Opiskelin restonomi AMK -tutkinnon vuosina 2010 – 2012 ja jatkoin sen jälkeen opiskelua suorittamalla 2012 – 2014 restonomi YAMK -tutkinnon. Jostain joutui luopumaan vapaa-ajalla, mutta tilalle sai hyvänolon tunteen aina uusien kurssien suorittamisesta ja uuden oppimisesta. Koko tuon neljän vuoden aikana en ollut opintovapaalla ollenkaan, käytin tehtävien tekemiseen lomat ja vapaa-ajan.

Miten tulit valinneeksi restonomiopinnot ja mikä on ollut opiskelussa kiinnostavinta?

Valitsin koulutukseksi restonomiopinnot syystä, että minulla oli pohjakoulutuksena opistoasteen suurtalousesimiehen tutkinto ja olen työskennellyt alalla jo yli kaksikymmentä vuotta. Halusin päivittää vanhan tutkinnon ajan tasalle. Opiskelut sujuivat vaivattomasti ja siitä innostuneena jatkoin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon asti. Kiinnostavinta olivat henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon asioiden kertaaminen ja ajan tasalle saattaminen. Kaikki kurssit olivat työelämälähtöisiä ja useiden kurssien tehtävät palvelivat hyvin omaa työtä, ja oman työn mukanaan tuomaa tietoa voi hyödyntää oppimistehtävissä. Vastaavasti taas oppimistehtäviä voi hyödyntää oman työpaikan kehittämiseen.

Kenelle suosittelisit restonomikoulutusta?

Restonomitutkinnon suorittaneilla on mahtavat mahdollisuudet työelämässä, koska koulutus on niin monipuolinen. Koulutus soveltuu sekä julkishallinnon tehtäviin, että yksityisen sektorin tehtäviin ja yrittäjiksi aikoville.

Mikä on ollut paras opintojakso?

Parasta opintojaksoa en osaa eritellä, koska opintokokonaisuudet olivat mielenkiintoisia ja kaikista eri kursseista sai paljon uutta tietoa ja omaa työtäni tukevaa oppia. Parasta tässä koulussa on laadukas opetus ja mukavat opettajat, jotka välittävät oppilaista. Koulussa on lämmin ja rento tunnelma. Oppilaista välitetään.

Mitä tulevaisuudensuunnitelmia tai haaveita sinulla on?

Tulevaisuuden haaveita on paljonkin, ehkä lisäopiskelu, yrittäjyys tms. Tosin tämän hetkinen työtehtäväni on monipuolinen ja haasteitakin riittää. Viihdyn hyvin nykyisessä työpaikassani, joten ei ole syytä vaihtaa paikkaa. Koskaan ei tiedä mitä haasteita tulevaisuus tuo tullessaan, joten on hyvä kouluttautua ja pitää yllä elinikäistä oppimista :).