Kevät 2016: lähetän hakemuksia

Olen ollut viisi vuotta töissä yhdellä ja samalla työantajalla ravintola-alalla. Kaipaan työelämään uutta potkua ja koen opintojen mahdollistavan minulle merkityksellisen työuran. Kesä tuo odotetun tiedon! Aloitan syksyllä Mikkelissä matkailu- ja palveluliiketoiminnan YAMK-opinnot.

Asetan hiljaa itselleni tavoitteen: kun opinnot loppuvat, olen työelämässä jossain muussa tilanteessa kuin nykyisessä. Työnantajan kautta olisi ollut myös mahdollista kouluttautua, mutta halusin mieluummin hakea itse opiskelupaikan. Minulle on tärkeää, että opiskelu on omaehtoista, eikä riippuvaista työnantajasta. Voihan hyvinkin olla, että vaihdan työpaikkaa.

Matkailu, kevät 2016: Yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat positiiviset. Alan yrityksistä kolmasosa näkee toiminnan kasvavan lähitulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan. Vastaajista vain kaksi prosenttia arvioi yrityksen toiminnan loppuvan seuraavan vuoden aikana. (PK-toimialabarometri 2016.)

Syksy 2016 – kevät 2018: läsnäolo opinnoissa ja täysipäiväinen työssäolo

Vuorotyö mahdollistaa arkivapaat keskelle viikkoa. Saan opinnoissa vaaditut läsnäolopäivät helposti järjestettyä. Mahdollisuuksia on myös suorittaa etänä opintoja, mutta minua kiinnostaa erityisesti nähdä uusia paikkoja ja tavata ”irl” uusia ihmisiä. Tämä tarkoittaa käytännössä iltavuoron jälkeen aikaisia aamuja ja parin tunnin ajoa suuntaansa, joskus lumisateessa. Paluu kotiin samana iltana. Sama uudestaan seuraavana päivänä. Pohdin, voisinko jäädä yöksi Mikkeliin, mutta velvollisuudet kotona aiheuttavat sen, että ajan edestakaisin.

”Työssä käyvän aikuisopiskelijan tilanne on kiireinen ja rankka”, tästä huolimatta opintojen aikana hyvinvointia lisäävät henkilökohtaiset tavoitteet, opintojen imun kokemus sekä oppimisen ilo (Huuha-Korhonen 2018).

Syksy 2018: opinnäytetyö tökkii ja ilmoittaudun poissaolevaksi

Pakolliset kurssit on suoritettu. Jäljellä on muutama valinnainen kurssi ja opinnäytetyö. Suunnittelen, että teen opinnäytetyön kehitystehtävän omalla työpaikalla. Positiivinen ongelma on, että kehitettävää riittää. Haaste on rajata opinnäytetyöhön järkevä kokonaisuus. Olen lukossa ja ilmoittaudun koulussa poissaolevaksi. Puoli vuotta olen opinnoista poissaoleva, ja sitten ilmoittaudun taas läsnäolevaksi. Töissä kehittämistä tapahtuu ja viedään käytäntöön.

Ajattelin etukäteen, että työpaikalla tapahtuvan kehitystyön lomassa opinnäytetyö kirjoittaa itse itsensä. Olin väärässä! Kun olen tehnyt hektisen työpäivän, en missään nimessä halua kirjoittaa iltapuhteina työhön liittyvistä asioista. Olin aivan varma, että jätän opinnot tähän, enkä saa aikaa kirjoittamiselle. Taloudelliseen tilanteeseeni ei sovi opintovapaa töistä. Mietin, tässäkö tämä oli.

”Hallitus sulkee koko maan ravintolat kerralla 4. huhtikuuta lähtien kahdeksi kuukaudeksi” (Helsingin Sanomat 2020).

Vuosi 2020: opiskelu jatkuu, valmistuminen häämöttää

Mitä? Olen kaksi kuukautta lomautettu! Hmm… Jotenkin siinä parin kuukauden aikana, kun pidin kotikoulua kolmelle peruskoululaiselle, opinnäytetyö kirjoitti itse itsensä. Kun olimme minä ja lapset kirjaimellisesti jumissa neljän seinän sisällä, kirjoittaminen toi vastapainoa uuteen arkeen ja auttoi jaksamaan. Sähköiset aineistot mahdollistivat pääsyn lähdeaineistoihin. Valmistun sittenkin.

Olenko saavuttanut tavoitteen: olen työelämässä jossain muualla kuin olin opintojen alussa? Se onkin kokonaan toisen blogitekstin aihe.

 

 

Merita Kuitunen
Vuoropäällikkö
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi AMK -opiskelija

 

Lähteet

Elonen, P. & Luukka, T. 2020. Hallitus sulkee koko maan ravintolat kerralla 4. huhtikuuta lähtien kahdeksi kuukaudeksi. Helsingin Sanomat 31.3.2020. Verkkojulkaisu. Saatavissa: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006459389.html [viitattu 2.11.2020].

Huuha-Korhonen, T. 2018. Työssäkäyvän aikuisopiskelijan hyvinvoinnin tekijöitä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Saatavissa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/104926/1546860677.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 2.11.2020].

PK-toimialabarometri. 2016. Matkailu. Työ- ja elinkeinoministeriö. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79852/PK_toimialabarometri_Matkailu_Kevat_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 27.10.2020].

Kirjoita kommentti

*