Vuosi sitten korona laittoi kertaheitolla uusiksi niin opettajien kuin opiskelijoidenkin arjen. Xamkin sosiaali- ja terveysalan lehtori Anetta Väänänen ja terveydenhoitajaopiskelija Heta Timperi Mikkelin kampukselta kertovat, miten koronavuosi on vaikuttanut työhön ja opiskeluun.

Heta

Mihin korona on opiskelussa eniten vaikuttanut? 

Koronan vaikutus näkyy erityisesti läsnäolossa ja sen rajaamisessa. Lähiopetusta ei enää järjestetä kuin tietyin ehdoin ja tietyille vuosikursseille. Opiskelijaelämään kuuluvat tapahtumat ovat peruttu tai yritetty siirtää järjestettäväksi verkkoon. Käytännössä on siirrytty päiväopiskelijana koulussa käymisestä, omien luokkalaisten näkemisestä ja yhteisistä tekemisistä yksin kotona istumiseen ja etäluentoihin osallistumiseen.

Onko jokin asia parantunut tai helpottunut? 

Kun opiskelija on ensisijaisesti hakeutunut päiväopintoihin, ei voida sanoa, että läsnäolon ja tapaamisten rajaaminen tai kokonaan poistaminen toisi parannusta tai helpotusta opiskeluun.

Tietysti koronan myötä on tullut esille se, että tietyillä aloilla ja tiettyjä kursseja voidaan toteuttaa hyvin myös etänä. Korona on myös tietyllä tapaa pakottanut opetusta siirtymään verkkoon ja samalla saavuttanut uusia ulottuvuuksia digitaalisuudesta ja teknologiasta.

Kuitenkin pedagogiikan kannalta tilanne aiheuttaa pohdintaa; toisilla aloilla ammatinharjoittamisen kannalta läsnäolo, kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ja käytäntö ovat niin keskeisessä asemassa, että mikään verkkovälitteisesti tapahtuva opetus ei tule korvaamaan niitä lähiopetuksesta.

Miten simulaatiot ja harjoittelut ovat onnistuneet poikkeusaikana?

Simulaatiot on pyritty koulun puolesta järjestämään sovitun mukaisesti. Toistaiseksi nämä on myös pystytty toteuttamaan ohjeistuksia noudattaen, mikä on hieno asia.

Palaute on ollut opiskelijoiden sekä opettajien puolesta positiivista; opiskelijat pääsevät edes hetkeksi tapaamaan livenä omia luokkatovereitaan sekä opettajiaan ja harjoittelemaan taas käytännössä omaan tulevaan ammattiin kuuluvia asioita. Opettajat ovat myös todenneet, että on ollut mukava nähdä opiskelijoita läsnä.

Toistaiseksi myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on pyrkinyt järjestämään kaikki harjoittelut pidettäväksi ja näin on ainakin tämän vuoden puolella tapahtunut. Ilmeisesti joitakin poikkeuksia on ollut viime vuoden keväällä terveydenhoitajien harjoitteluissa.

Mitä kaipaat eniten ns. vanhasta normaalista opiskelusta?

Opiskelijuutta, opiskelijaelämää ja läsnäoloa. Opiskeluaika on kuitenkin tärkeää aikaa ihmiselle: olet matkalla kohtia omia tavoitteitasi ja tulevaa ammattiasi. Tapaat ja tutustut uusiin ihmisiin, muodostat uusia ihmissuhteita ja tutustut samalla itseesi enemmän. Oma ammatti-identiteettisi ja osaamisesi kasvaa ja kehittyy. Opiskelu yksin kotona, etänä, ilman kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta haastaa ketä tahansa.

 

Anetta

Miten koronan vaikutus on eniten näkynyt opetuksessa?

Opetus on siirtynyt lähes kokonaan verkkoon. Tämä on haastanut opettajia löytämään uusia ratkaisuja opetukseen, kuten verkkosimulaatiot tavallisten simulaatioiden tilalla, verkkoseminaarit tavallisten seminaarien tilalla ja virtuaaliopetukset sekä -pienryhmätyöskentelyt normaalin luokkatyöskentelyn tilalla. Myös opinnäytetöiden esittäminen on siirtynyt verkkoon. Harjoittelut ovat onneksi pääosin edenneet normaalisti, vaikka osa harjoitteluorganisaatioista on joutunut niitäkin perumaan.

Mikä uudessa arjessa on ollut hankalampaa?

Opiskelijat olivat aktiivisempia ”livenä”. Verkossa tapahtuva opetus ilmeisesti nostaa opiskelijoiden kynnystä ottaa puheenvuoroja ja tuoda esiin omia ajatuksia ja kokemuksia. Opettajan näkökulmasta pelkkä näyttöpäätetyö on raskasta ja erilaista verrattuna aiempaan toimintamalliin, ja erilaisten aktivoivien ja osallistavien menetelmien tuominen etäyhteyksiin on haastavampaa kuin lähitoteutuksilla vastaavien hyödyntäminen.

Onko jokin osa-alue helpottunut tai parantunut?

Uusia toimintamalleja on kehitetty opetuksen saralla ja osa varmasti jää pysyviksi. Hyvänä uudistuksena on ollut valmiiden opinnäytetöiden esittämisen verkossa, joka mahdollistaa paikkaan sitomattoman osallistumisen.

Haastattelu tehty 3/2021.