Jenni Gröhn-Lampinen opiskelee Xamkin Kotkan kampuksella energiatekniikkaa. Kestävä kehitys ja puhdas tulevaisuus merkitsee Jennille paljon. Koulutus antaakin mahdollisuudet työskennellä tulevaisuudessa näiden asioiden parissa. Lue Jennin mietteitä opiskelusta ja opintojen sisällöistä. Millaista opetus on ja millaisia kursseja energiatekniikassa opiskellaan?

 

Hei Jenni, mitä opiskelet ja mikä sai sinut hakemaan Xamkiin?

Opiskelen toista vuotta energiatekniikkaa. Jatkoin viime syksynä opintojani kolmen vanhempainvapaa vuoden jälkeen. Hain opiskelemaan, koska yt:den vuoksi olin jäänyt työttömäksi ja halusin monien vuosien jälkeen takaisin tekniikan alalle.

Mikä sai sinut hakemaan kyseiseen koulutukseen?

Energiatekniikka kuulosti mielenkiintoiselta ja laaja-alaiselta vaihtoehdolta. Itse alasta en tiennyt oikeastaan mitään, mutta ajattelin, että koulussa sitä sitten oppii ja aito mielenkiinto opiskeluun varmasti kantaa pitkälle. Kestävä kehitys ja puhdas tulevaisuus ovat minulle tärkeitä asioita ja toivon, että tämä koulutus antaa minulle mahdollisuuden työskennellä jollain tavalla näiden asioiden parissa. Olen opiskellut teknistä alaa ammattikoulussa yli kymmenen vuotta sitten, mutta en ole työskennellyt koulutustani vastaavissa tehtävissä ikinä. Koen, että tämä on hyvä väylä takaisin tekniikan alalle ja alan työelämään, koulutuksen monista suuntautumisvaihtoehdoista jokainen voi valita sen itselleen mieluisimman. Minulla on myös käsitys, että alalla on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet.

Mitä opinnot pitävät sisällään ja millaista opetus on? Ja millaisia kursseja olet käynyt?

Kurssit koostuvat lähiopetuksesta, itseopiskelusta ja kotitehtävistä. Monissa ammattiaineissa on myös vähän isompi harjoitustyö, johon kuuluu ongelman matemaattinen ratkaiseminen ja työn kirjallinen raportointi. Lisäksi tehdään pieniä laboratorioharjoituksia, joissa pääsee näkemään miten asiat käytännössä toimivat.

Ensimmäisinä vuosina opiskellaan yleisaineista mm. matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja englantia. Ammattiaineissa aiheina ovat olleet mm. eri energialähteet, tekninen piirtäminen, sähkö- ja automaatiotekniikka, statiikka ja lujuuslaskenta, sekä virtaustekniikka ja termodynamiikka. Kuten huomata saattaa, on matemaattisluonnontieteellinen perusosaaminen erittäin tärkeässä roolissa monella kurssilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että asiat pitäisi osata ennen opintojen aloittamista. Pohjatiedon määrä vaikuttaa kuitenkin itseopiskelun määrään ja oma motivaatio siihen, kuinka opinnoissa menestyy

Mikä on parasta koulutuksessasi?

Alan valinta on kohdallani osunut ehdottomasti oikeaan. Pidän siitä, että energiatekniikan opinnoista saa laajat tekniset perustiedot, joita voi sitten syventää oman mielenkiinnon mukaan. Opinnot tarjoavat jatkuvasti haasteita.

Mitä kiinnostavaa olet oppinut tähän mennessä?

Paljon uutta on tullut opittua ja on mahdotonta valita yhtä yksittäistä asiaa ylitse muiden. Kiinnostavaa on ollut se, miten paljon paremmin maailman toimintaa ymmärtää ja kuinka eritavoin ympäristöään havainnoi tekniikan opintoja suoritettuaan.

Oletko ollut jo työharjoittelussa? Jos olet niin kerrotko hieman siitä?

Olen ollut yhden kesän koululla työharjoittelussa ja viihdyin hommassa hyvin. Tehtiin vaihtelevasti erilaisia pieniä projekteja. Kesän aikana myös energiatekniikan laboratoriotilat kokivat uudistuksen ja siihen liittyi monenlaisia mielenkiintoisia ja opettavaisia tehtäviä. Ensi kesänä olen menossa töihin erään energiayhtiön voimalaitokseen.

Mihin tähtäät tulevaisuudessa? Missä haluaisit työskennellä?

Vielä on liian aikaista sanoa mikä minusta tulee isona, siis sen lisäksi että tulen olemaan energiatekniikan insinööri. Elämä on osoittanut, että asiat voivat muuttua nopeastikin ja suunnitelmat vaihtua matkan varrella. Sen tiedän, että haluaisin valmistuttuani sellaiseen työhön, jossa voisin kehittää ammattitaitoani jatkuvasti ja jossa työ olisi vaihtelevaa. Myös hyvät etenemismahdollisuudet uralla kiinnostavat. Kaiken kaikkiaan minulla on tulevaisuudesta hyvä tunne ja olen erittäin tyytyväinen, että lähdin opiskelemaan.

Kiitos haastattelusta ja menestystä opintoihin!