Mittausta
Dataloggeria käytimme lämpötilojen ja suhteellisten kosteuksien mittaukseen

mittari1Miksi mitattiin?
Saimme tehtävänannoksi mitata Mikkelissä sijaitsevan kerrostaloyhtiön sisäilmasto-olosuhteet.

Mitä mitattiin?
Jaoimme kerrostalon asukkaille kyselyn jossa kysyimme asukkaiden tuntemuksia asuntojen sisäilmastosta. Kyselyistä selvisi minkälaisia ongelmia asukkaat tuntevat ja tämän
perusteella saimme valittua mittauskohteet, sekä tiedon minkälaisia mittauksia kohteissa tuli tehdä. Kyselyiden perusteella mittasimme asunnoista lämpötiloja, suhteellisia kosteuksia, sekä poistoilmamääriä.

Mitä opimme?
Olimme tutustuneet käyttämiimme mittalaitteiseen aiemmin koulussa käydyllä kurssilla, mutta nyt pääsimme käyttämään mittalaitteita ”aidossa” tilanteessa. Tärkein oppimamme asia oli siis mittalaitteiden käyttö todellisessa tilanteessa.

Mittauksista suoriutuminen ja tuntemuksia
Suoriuduimme mittauksista hyvin emmekä kohdanneet mittareiden käytössä minkäänlaisia ongelmia.

Positiivisinta oli miten hyvin ihmiset ottivat meidät vastaan koteihinsa suorittamaan mittauksia, sekä osoittivat kiinnostusta mittaustuloksia kohtaan.