Aloitettuani ensimmäisen vuoteni graafisen suunnittelun opiskelijana olen saanut kuulla useita stereotypioita liittyen alan ihmisiin. Tällainen on kärjistetty stereotypia graafikosta: ujo ihmiskammoinen introvertti, joka on suurimman osan ajasta vetäytynyt omiin oloihinsa koneen ääreen klikkailemaan hermostuneesti.

Entä ensimmäiset mielikuvat sanasta ”viestintä”? Itselleni mieleen nousee saman tien sosiaalinen kanssakäyminen, esiintyminen, puhuminen.

Miten siis viestintä ja graafinen suunnittelu kohtaavat, vai tarvitseeko niiden edes?

Mainitaan ensin itsestäänselvyytenä, että kaikki graafikot eivät toki ole ihmiskammoisia (tai edes introverttejä), eikä viestinnän maailmaan kuulu pelkästään puheen kautta viestiminen.

Viestintää tapahtuu esimerkiksi videoiden, kuvien, tekstin tai elekielen kautta. Lähes kaikki ilmaisu, jonka tarkoitus on suoraan tai välillisesti välittää viesti vastaanottajalle, on osa viestintää. Näin ollen taitavan graafikon tulee olla suorastaan viestinnän moniosaaja.

Graafikolle mahdollisesti tärkein tapa viestiä tapahtuu oman kuvallisen ja tuotteistetun ilmaisun kautta.

 

Graafikolle mahdollisesti tärkein tapa viestiä tapahtuu oman kuvallisen ja tuotteistetun ilmaisun kautta. Kun asiakas etsii graafikkoa, kiinnitetään huomiota yrityksen materiaaliin, esimerkiksi portfolioon, verkkosivujen tai käyntikortin ulkoasuun ja selkeyteen.

Myös tekstin tuottaminen saattaa kuulua graafikon työnkuvaan, joten mm. oikeinkirjoitus, selkeys ja ytimekkyys on tärkeää.

Myös asiakkaan kanssa suora kommunikointi on tärkeä viestinnän haara graafikolle ja etenkin se, millaisen kuvan itsestään antaa osaajana ja kuinka omaa tuotettaan myy.

Vaikka itse saatan mennä juuri siihen kliseinen graafikko -lokeroon, on muistettava, että asiakastilanne on aina eri asia kuin muut sosiaaliset tilanteet. Tällöin pitää tiedostaa oma ammattilaisen rooli ja sen turvin uskallettava olla reipas.

…asiakastilanne on aina eri asia kuin muut sosiaaliset tilanteet.

 

Tähän vaikealta tuntuvaan rooliin on onneksi helpompi hypätä sen jälkeen, kun on ensin muilla viestinnän keinoilla ilmaissut olevansa ammattilainen.

Itselleni kirjoittaminen sekä kuvallinen ilmaisu ovat luonnollisempi tapa viestiä kuin puheen kautta, joten graafikkona voin ensin hioa nämä asiat kuntoon esimerkiksi omien markkinointimateriaalien kautta ja tämän jälkeen uskaltautua asiakastilanteisiin ammattilaisen saappaissa.

Onneksi meitä graafikoita on kuitenkin moneen lähtöön ja varmasti monet meistä myös rakastavat esiintymistä ja pääsevät myös sitä työssään harjoittamaan. Ala on erittäin laaja ja täynnä erilaisia työpolkuja ja keinoja viestiä, joten varmasti jokainen vielä löytää oman paikkansa ja itsellensä tehokkaimmat keinot ilmaista itseään!

 

Pilvi Veijanen, muotoilija (AMK) -opiskelija, graafinen muotoilu