Halusin lähteä viemään työuraani vastuullisempaan ja kestävän kehityksen arvojen mukaiseen suuntaan. Siksi valitsin Xamkin Kestävä rakentaminen ja muotoilu -koulutuksen.

 

Olen koulutukseltani Muotoilija AMK ja työskennellyt sisustusarkkitehtina vuodesta 2013 alkaen. Nykyisessä työssäni suunnitteluprojekteina ovat mm. toimitilakiinteistöjen työympäristöt ja lounasravintolat.

Ympäristövastuullisuus on ollut pitkään osa arkeani ja vapaa-aikani, joten seuraavaksi halusin lähteä viemään työuraani vastuullisempaan ja kestävän kehityksen arvojen mukaiseen suuntaan. Siksi valitsin Xamkin Kestävä rakentaminen ja muotoilu YAMK-koulutuksen.

YAMK-tutkintoon johtavat opinnot ovat antaneet paljon ammatillisille kehitykselleni. Kun aloitin Kestävän rakentamisen ja muotoilun opinnot, tiesin kestävästä rakentamisesta ja suunnittelusta jonkin verran, mutta suurin osa osaamisestani on kertynyt opintojen aikana. Opinnoissa antoisaa on monialaisuus ja kuinka muotoilijat ja insinöörit jakavat osaamista ja näkökulmia keskenään.

Uskon, että tulevaisuuden haasteiden äärellä työelämässä tarvitaan entistä enemmän monialaisia tiimejä ja saumatonta kommunikointia.

Opinnoissa antoisaa on monialaisuus ja kuinka muotoilijat ja insinöörit jakavat osaamista ja näkökulmia keskenään.

 

Kestävästä rakentamisesta ja rakentamisen kiertotaloudesta puhutaan koko ajan kiihtyvämmällä tahdilla, joten uskon opinnoista kertyville taidolle olevan kysyntää vuosi vuodelta enemmän maailman muuttuessa. Suosittelen kaikkia tutustumaan mielenkiinnolla ja avoimin mielin rakennusalan tuleviin muutoksiin. Uusien toimintamallien edessä kohdataan aina sekä haasteita että mahdollisuuksia, joten ei kannata jäädä jumiin vain toiseen.

Opintojen joustavuus mahdollistaa opiskelun työn ohella

YAMK-opinnoissa korostuu joustavuus ja opintojaksojen harjoitustyöt ovat muokattavissa omiin ammatillisiin tavoitteisiin. Lisäksi olen kokenut vapaavalintaisten kurssien verkko-opinnot käteviksi ja hyödyllisiksi. Lisää joustoa arkeen olen saanut opintovapaan ja aikuiskoulutustuen kautta. Suuren osan opinnoista olen ollut kaksi päivää viikosta opintovapaalla, jolloin pystyin syventymään opintoihin paremmin, mutta sain olla mukana työelämän projekteissa.

Opinnäytetyön näen loistavana mahdollisuutena tutkia itseään kiinnostavia ja oman ammatillisen kehityksen kannalta oleellisia aiheita. Lisäksi se on mahdollisuus verkostoitua. Uskon opintojen suorittamisen auttavan urakehityksessä ja opintojen jälkeen aionkin hakeutua uusiin tehtäviin, joiden toivon liittyvään kestävään sisustusarkkitehtisuunnitteluun.

Mielestäni uuden oppinen ja avoimuus uusille asioille on aina hyväksi, joten suosittelen ilman muuta ylemmän AMK:n opintoja. YAMK-opinnot on helppo toteuttaa työn ohessa ja omassa tahdissa. Yhdessä oppimalla ja tietoa jakamalla oppii enemmän ja lisäksi tulee verkostoituneeksi muihin samoista asioista kiinnostuneisiin. Etäopetuksen mahdollisuudet tekevät ylemmän AMK:n opiskelusta entistä kätevämpää.

Isabella Paasonen, opiskelija
Kestävä rakentaminen ja muotoilu, YAMK