Valmistuin sairaanhoitajaksi ammattikorkeakoulusta 2000-luvun alussa, ja tulevaisuuden tavoitteenani on valmistua sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta (YAMK) vuonna 2021. Mitä muutoksia on tapahtunut 20 vuotena ja mikä on nyt erilaista kuin ennen?

Ensimmäinen lukukausi nykyisissä opinnoissani tuntui kuluvan siihen, että harjoittelin, kuinka opiskellaan ja tehdään tehtäviä. Muutoksia opiskelussa oli todellakin tapahtunut edelliseen kertaan verrattuna. Opiskelutekniikoiden lisäksi tietoa tulvi niin paljon, että myös sen käsittelyn opettelemiseen kului aikaa.

1990-luvulla, jo hieman kellastuneiden muistikuvien mukaan, me tulevat sairaanhoitajat istuimme päivät asiantuntijaluennoilla. Hiljaisuus vallitsi auditoriossa, ja ainoastaan luennoitsijan ääni kuului sekä sen lisäksi tietenkin paperien kahina ja kynien sauhuaminen. Olivathan omat muistiinpanot luennoilta tärkeä osa opiskelumateriaalia. Koko päivän kestävien ”kalvosulkeisten” aikana ehti ajatella monenlaisia asioita, ja keskittymiskyky herpaantui useaan otteeseen. Joskus joku luennoitsija innostui kysymään meiltä opiskelijoilta jotain, mutta sen enempää keskustelua siitä ei useinkaan syntynyt. Varmaankin siksi, ettemme ymmärtäneet käytännön kautta aiheesta juuri mitään.

Opiskelusta saadun tiedon siirtäminen käytäntöön oli kokemuksen puutteen vuoksi haasteellista. Monesti teoria pysyi teoriana ja käytäntöä opetettiin harjoitteluissa. Vasta myöhemmin työelämässä kokemuksen karttuessa palaset alkoivat loksahdella paikoilleen.

20 vuotta myöhemmin opiskellessani en ole montaakaan luentoa kuullut. Oppitunnilla ajatus ei ehdi kauas karkaaman aiheesta, sillä tuntien aikana on porinatuokioita, minuuttikierroksia, learning cafeita ja muita osallistavia oppimismenetelmiä, jotka vaativat täyden huomion. Vastuu oppimisesta on myös kanssaopiskelijoilla, jotka opettavat muita oppilaita sovituista aiheista tai kertovat käytännön kokemuksiaan. Ruoka- ja kahvitauollakin puhetta käsiteltävistä aiheista riittää.

20 vuotta sitten ei ollut verkko-opetusta eikä Moodlea eikä juurikaan ryhmätehtäviä. Niiden tilalla olivat tenttikirjat ja tentit. Kirjastossa maleksittiin hyllyjen välissä etsien kirjoja, ja hakukonetta käyttivät vain kaikkein taitavimmat tietokoneen käyttäjät.

 

Monet muutkin asiat ovat muuttuneet opiskelussa: 20 vuotta sitten ei ollut verkko-opetusta eikä Moodlea eikä juurikaan ryhmätehtäviä. Niiden tilalla olivat tenttikirjat ja tentit. Kirjastossa maleksittiin hyllyjen välissä etsien kirjoja, ja hakukonetta käyttivät vain kaikkein taitavimmat tietokoneen käyttäjät. Nyt ei maleksita; kirjastossa käydään noutamassa kirja, mikäli sitä ei ole verkosta saatavilla.

Motiivitkin ovat muuttuneet 20 vuodessa; tärkeintä ei ole enää ammatin saaminen ja töihin pääseminen. Tärkeintä on täydentää omaa osaamistaan, saada apua työelämän haasteisiin ja kenties avata vielä uusia ovia työelämässä.

 

Muuttuneen maailman lisäksi me opiskelijat olemme muuttuneet. Meille on kertynyt erilaisia määriä elämänkokemusta ja työkokemusta. Meitä yhdistää loputon mielenkiinto opiskeltavaa aihetta kohtaan, ja oman alan vertaistukea on saatavilla enemmän kuin koskaan. Motiivitkin ovat muuttuneet 20 vuodessa; tärkeintä ei ole enää ammatin saaminen ja töihin pääseminen. Tärkeintä on täydentää omaa osaamistaan, saada apua työelämän haasteisiin ja kenties avata vielä uusia ovia työelämässä.

Nykyisten opintojen kautta saadut tiedot ovat nopeasti sovellettavissa työhöni, ja ne laajentavat osaamista esimiestyössä sekä kehittämisessä; työn kehittäminen on ikään kuin noussut siivilleen ja mahdollisuudet kehittää ovat rajattomat. Sisällöllisesti opiskelu antaa esimerkiksi hyvät valmiudet ymmärtää jatkuvan muutoksen luonnetta, perustaidot itsensä johtamiseen ja muuhun johtamiseen. Työelämän muutosten ja hektisyyden kanssa pärjääminen edellyttää juuri näitä taitoja.

Kokemukseni opiskelusta ja siinä tapahtuneessa muutoksessa ovat pelkästään hyviä. Uudet menetelmät ovat tehokkaita, tiedonhaku helppoa ja opintojen sisältö palvelee hyvin omaa työssä kehittymistä. Taustalla oleva työkokemus helpottaa teorian integrointia käytäntöön.

 

Suvi Konttinen
Vastaava ohjaaja
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -opiskelija
Savonlinna

Kirjoita kommentti

*