Helsinkiläinen Martin Mitikka halusi syventää osaamistaan ja laajentaa näkökulmaansa, joten hän suoritti 60 opintopisteen laajuisen Kriisi- ja poikkeusalojen asiantuntija -korkeakouludiplomin. Uusi osaaminen tukee ammattilaisen monipuolisia työtehtäviä. Korkeakouludiplomi on toteutettu Xamk Pulsen ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin yhteiskoulutuksena ja sopii henkilöille, joiden tehtävänkuvaan sisältyy kriisi- ja poikkeusoloihin varautumista, hallintaa tai toimimista vastaavissa tilanteissa.  

Martin Mitikka työskentelee asiantuntijana Uudenmaan palo- ja turvapalvelut Oy:n palveluksessa.
Kriisi- ja poikkeusalojen asiantuntija -korkeakouludiplomi vaikutti hänestä riittävän monipuoliselta vastatakseen hänen tarpeisiinsa. Mitikka on kasvattanut osaamistaan myös aiemmin ja suorittanut useita erilaisia koulutuksia, kuten näyttötutkintomestarin pätevyyden ja ensiapukoulutuspäällikön ja palosuojaustarkastajan tutkinnon.

 

Korkeakouludiplomi Xamk Pulsessa

Martin Mitikka sai kaksivuotisen korkeakouludiplomin valmiiksi alkuvuodesta 2023. Hän kertoo koulutuksen olleen antoisaa ja monipuolista. Kriisi- ja poikkeustilanteiden hallintaan liittyvät käytännön esimerkit olivat reaaliaikaisia ongelmatapauksia, joita käsiteltiin samanaikaisesti uutisissa. Tämä lähestymistapa teki opiskelusta kiinnostavaa ja käytännönläheistä. Vaikka opiskelu oli monilla tavoin mieleistä, ajankäyttö tuotti Mitikan mukaan välillä haasteita; samanaikaisesti kun oli hoidettava myös työt ja perhe-elämä.

Koulutus oli äärimmäisen hyödyllinen työtäni ajatellen. Erityisesti kriisiviestinnän osuus auttoi minua eräässä televisiohaastattelussa antamaan asiantuntijalausunnon.

 

Mitikka haluaa korostaa, että suoritettu koulutus on ollut äärimmäisen hyödyllinen hänen työssään. Erityisesti kriisiviestinnän osuus auttoi häntä eräässä televisiohaastattelussa, johon hänet kutsuttiin. Mitikka kertoo oppineensa koulutuksessa myös, kuinka toimittajien kanssa työskennellään ja kuinka käyttäytyä kameran edessä. Tämä tieto oli korvaamatonta ja auttoi häntä antamaan ammattimaisen haastattelun.

Martin Mitikka suosittelee Kriisi- ja poikkeusalojen asiantuntija -korkeakouludiplomia erityisesti palotarkastajille ja väestönsuojanhoitajille. Hän uskoo, että se voi olla hyödyllinen kaikille, jotka työskentelevät kriisi- ja poikkeustilanteiden hallinnassa tai ovat kiinnostuneita siitä. Hän myös kokee, että vastaavaa koulutusta voisi tarjota laajemminkin, erityisesti väestönsuojien käyttöönottosuunnitelmien laatimisen alalla.

 

Tulevaisuudensuunnitelmat

Mitikka kertoo, että hänen tulevaisuudenhaaveensa keskittyvät väestönsuojantarkastusten laadun kehittämiseen. Hän haluaa varmistaa, että nämä tärkeät tehtävät hoidetaan mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.
Mitikka on hyvä esimerkki siitä, miten monipuolinen koulutus ja osaaminen voivat olla hyödyllisiä kriisi- ja poikkeustilanteiden hallinnassa.

 

Tutustu Xamk Pulsen korkeakouludiplomeihin.

Koko koulutustarjonnan löydät Xamk Pulsen koulutuskalenterista: www.xamk.fi/koulutuskalenteri