Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Savonlinnan kampukselta on valmistunut ensimmäinen sosionomi (AMK), Tiina Väisänen. 

”Tuntuu hyvältä valmistua itselleni tärkeältä alalta. Oli ihan hauska kuulla, että olin ensimmäinen valmistunut, vitsikkäästi sanoisin, että sopii luonteeseeni”, Väisänen hymyilee.

Väisänen aloitti opintonsa syksyllä 2020 käynnistyneessä Savonlinnan kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön painottuvassa sosionomikoulutuksessa syksyllä 2021. Hän suoritti tutkinnon normaalia 3,5 vuotta nopeammin, koska oli aloittanut sosionomiopinnot Xamkin avoimessa AMK:ssa polkuopintoina vuonna 2019. Näistä opinnoista hän sai hyväksilukuja varsinaisiin tutkinto-opintoihin.

Väisänen haki Savonlinnan sosionomikoulutukseen, koska halusi opintojensa tuoman osaamisen painottuvan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn. Hän kertoo, että myös koulumaailmassa työskentely kiinnosti – opintoihin sisältyvät työharjoittelut tarjosivatkin mahdollisuuden tutustua syvemmin kouluyhteisöihin.

”Kouluissa tarvitaan osaavia ammattilaisia, jotta oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tarpeisiin voidaan vastata. Kouluissa tehtävä työ on erittäin tärkeää ennaltaehkäisevää työtä ja on mielestäni todella hienoa, että on sosionomikoulutus, joka on suunnattu kouluhyvinvointiin”, Väisänen pohtii.

Harjoitteluilla tärkeä merkitys

Tärkeimmäksi opintojen anniksi työelämää varten Väisänen mainitsee ajantasaiset tutkitut menetelmät ja oman ammatillisuuden vahvistaminen. ”Hyvä tietoperusta toimii työn kivijalkana. Työharjoittelujaksot antoivat todella paljon, kun pääsi näkemään ja oppimaan eri yhteisöissä. Esimerkiksi harjoittelujaksot perusasteella tai toisella asteella toivat ihan erilaista näkemystä tästä työstä.”

Opiskelun ohella Tiina Väisänen on tehnyt töitä sosiaalialalla ja sijaisuuksia kouluissa. Keväällä 2022 hän aloitti yksityisen sektorin lastensuojelutyössä perhetyöntekijänä ja jatkaa nyt samassa työpaikassa vakinaisesti.

Väisänen näkee kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhän erikoistumisen toimivan sosionomin työkentällä myös kouluympäristön ulkopuolella.

”Sosionomina voi monella työkentällä tarvita ymmärrystä kouluhyvinvoinnista. Esimerkkinä nyt perhetyötä tekevänä, pystyn lapsia ja nuoria ohjaamaan kouluun liittyvissä haasteissa ja osaan kertoa mitä tukimuotoja voidaan koululaisen vaikeisiin tilanteisiin hakea.”

Väisänen valmistui normaalia suoritusaikaa nopeammin, vaikka yhdistettävänä oli opintojen, perheen ja työelämän paletti.

”Olihan se haasteellista, mutta onneksi oma vahvuuteni on suunnitelmallisuus ja ennakointi. Minulla on ollut monta kalenteria käytössä! Ja perheen tuki on ollut tosi tärkeä. ”

Osansa nopeampaan valmistumiseen oli aiemmin avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot.

”Sain kaikki aiemmat opinnot hyväksiluettua tutkintooni ja minulle räätälöitiin oma aikataulu opintoihin. Opinnot etenivätkin nopeasti ja opettajat tuki edistymistäni hyvin. ”

Erityisesti Väisänen haluaa kiittää harjoittelujensa ohjaajia.
”Kaikki ohjaajat ja työyhteisöt ottivat ihanasti vastaan ja yhteistyö oli oikein mukavaa. Eikä pidä unohtaa, että lapsilta ja nuorilta sain paljon oppia siitä, millaisia ammattilaisia he toivoisivat meistä sosionomeista.”

Useita vuosia kampaajana toiminut Väisänen on tyytyväinen, että rohkaistui vaihtamaan alaa.
”Ennen opintojen alkua mietin, että osaanko opiskella korkeakoulussa. Sain lähipiiristä hyvän neuvon, että eihän sinun tarvitse vielä mitään osatakaan, siksihän sinne opiskelemaan menet että opit”.

Tiinan 5 vinkkiä opinnäytetyön tekemiseen

1. Pistä opinnäytetyön tekeminen kalenteriin, suunnittele aikataulu etukäteen.
2. Jaksota työskentely. Tee opinnäytetyötä esim. 2 tuntia ja laita sitten kone kiinni. Palaa työn pariin suunnitellun aikataulun mukaan.
3. Hyvä suunnittelutyö helpottaa kirjoittamista. Käytä siis tietopohjan ja lähdeaineistojen etsimiseen aikaa.
4. Muista, että opinnäytetyön tekeminen on sinun vastuullasi.
5. Vaikka sinä olet vastuussa työn valmistumisesta, pyydä tarvittaessa apua. Sitä saat opettajilta tai vaikka opponoijilta, joilla voi luetuttaa keskeneräistäkin työtä.