Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija -korkeakouludiplomiopinnot ovat antaneet käytännön taitoja nykyisen työpaikan turvallisuusnäkökulmien tarkastelua varten.

Viime syksynä ensimmäistä kertaa käynnistynyt Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija -korkeakouludiplomikokonaisuus (60 op) on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, ja Hämeen ammattikorkeakoulun, Hamkin, yhteistyön tulos. Diplomi koostuu neljästä 15 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta, joiden kesto on yhteensä kaksi lukuvuotta. Ne antavat kattavan tieto- ja taitopaketin kriisi- ja poikkeusoloissa toimimiseen, ja opiskelija pääsee perehtymään muun muassa käsitteistöön, lainsäädäntöön, akuuttitilanteisiin varautumiseen, kriisiviestintään ja -johtamiseen sekä erilaisiin toimintavalmiuksiin kriisityöntekijänä.

Mukana opiskelemassa on myös Karoliina Abrahamsson, ja hänen kokemuksiinsa päästään tutustumaan tarkemmin. Abrahamsson valitsi suoritettavakseen tämän korkeakouludiplomin, sillä sen sisältö vastaa hyvin hänen mielenkiintoaan ja hän uskoo tulevaisuudessa tällaiselle osaamiselle olevan entistä enemmän kysyntää. Tavoitteena on ollut opintojen aikana laajentaa omaa osaamista, sillä Abrahamsson on kokenut korkeakouludiplomin luontevaksi jatkumoksi aiemmille opinnoilleen viestintään, markkinointiin ja johtamiseen liittyen.

JOUSTAVAT JA MONIPUOLISET VERKKO-OPINNOT

Taustalla koulutukseen hakeutumiselle on ollut myös Abrahamssonin harrastuneisuus ja vapaaehtoistyö muun muassa SPR:n, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä viimeisimpänä Suomen Meripelastusseuran alueellisen yhdistyksen parissa. Hän on huomannut toimivansa vahvasti erilaisissa poikkeustilanteissa sekä ennakkoon suunnitellessa. Ajankohtaisena asiana on ollut myös oman ammatillisen identiteetin pohdinta, jonka kehittämiseen korkeakouludiplomi on antanut hyvät mahdollisuudet joustavan verkko-opiskelun ansiosta. Suoritustavat Abrahamsson on kokenut tutuiksi oman monipuolisen opiskelutaustansa vuoksi.

Opinnot ovat antaneet lisäksi käytännön taitoja nykyisen työpaikan turvallisuusnäkökulmien tarkastelua varten, ja yhteistyössä onkin ollut mahdollista päästä kehittämään muun muassa kriisivalmiussuunnitelmaa sekä toimintatapoja kriisitilanteisiin pelastautumistapausten rinnalle. Abrahamssonilla on myös tavoitteena hakeutua SPR:n koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia kansainvälisissä tehtävissä, ja hän uskoo korkeakouludiplomin auttavan positiivisesti hakutilanteessa. Opiskellessaan hän on huomannut, miten eri osa-alueet nivoutuvat yhteen ja kuinka laajasti lainsäädäntö tuo velvoitteita varautumiseen. Uutena ja mielenkiintoisena aiheena hän nostaa esiin kaksikäyttötuote-konseptin, jossa kyseistä tuotetta pystytään käyttämään niin siviilikäytössä kuin sotilaallisen toimintakyvyn parantamiseen.

Korkeakouludiplomi antaa monipuoliset tietotaidot sekä kartuttaa osaamista tulevaisuutta varten.

 

Korkeakouludiplomi antaa monipuoliset tietotaidot sekä kartuttaa osaamista tulevaisuutta varten. Abrahamsson suositteleekin koulutusta muun muassa esimiehille, jotka osaisivat siten varautua paremmin mahdollisiin yrityksen ja yhteiskunnan poikkeustilanteisiin opintojen myötä. Yleisesti varautumiseen ja poikkeustilanteisiin kouluttautumisen hän näkee hyvänä asiana, mutta erityisesti turvallisuustuotteiden myynnin puolella toimivalle tämä koulutus voisi tuottaa vielä tarkempaa erityisosaamista.

Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija korkeakouludiplomi, 60 op, on Xamkin ja HAMKin yhteistyössä järjestämä koulutuskokonaisuus. Se sisältää neljä 15 op laajuista opintokokonaisuutta. Diplomikoulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa ja syventää osaamistaan kriisi- ja poikkeusolotilanteista. Seuraava toteutus 15.3.2021 – 30.11.2022. Opintokokonaisuuksia on mahdollista suorittaa myös yksittäin, jolloin yhden kokonaisuuden laajuus on 15 op. Katso lisää Avoimen AMK:n verkkosivuilta!