Jalkaterapian lehtori Laura Saar opiskeli sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja löysi itsestään pienen tutkijan.

Lauran opintopolku kulki lukion jälkeen monen yhteensattuman kautta jalkaterapeutin opintoihin Mikkelin ammattikorkeakouluun, Savonlinnan kampukselle. Valmistumisen jälkeen Laura vietti hetken kotiäitinä ja teki pätkiä sairaaloissa, mutta mieli paloi takaisin opintojen pariin.

”Avoimen AMK:n kurssit eivät riittäneet tyydyttämään opiskeluhaluja, joten hain opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa. Toinen vaihtoehto olisivat olleet maisteriopinnot yliopistossa”, hän kertoo.

Hän kertoo, että opiskeluvimma ei uudenkaan uuden tutkinnonkaan myötä kadonnut mihinkään.

”Opinnot päinvastoin herättivät haaveen, että josko joku päivä tutkisi jotain asiaa enemmänkin. Voisi sanoa, että löysin pienen tutkijan itsestäni”, Laura hymyilee.

Opettajan työ on johtamista

Opinnot aloittaessaan Laura työskenteli yrittäjänä, mutta pian opintojen alettua hän aloitti työskentelyn entisessä opinahjossaan jalkaterapian tuntiopettajana.

”Tiedon ja osaamisen jakaminen eteenpäin opiskelijoille on minulle ilo”, hän sanoo.

”Opetus YAMK-koulutuksessa oli tasokasta ja laadukasta, ja antoi omaan opettajuuteen paljon eväitä ja uusia vaihtoehtoja perinteiseen opiskeluun”, hän kiittää.

Esimerkiksi Problem Based Learning, jossa oppiminen perustuu työelämälähtöisiin ongelmiin, niiden tarkasteluun teoriaa ja käytäntöä yhdistäen. Erilaiset posterinäyttelyt ja -kävelyt antavat vaihtoehtoja perinteiseen luento- ja seminaariopiskeluun.

Omat opinnot antavat myös paremman näkökulman omien opiskelijoiden aherrukseen.

”Kun oma opinnäytetyö on vielä tuoreessa muistissa, voi helpommin samaistua omien opiskelijoiden työhön”, Laura hymyilee.

Ison rattaan pyörähdys tutuksi

 Opintojen myötä sosiaali- ja terveysalan päätöksenteko sekä toiminnan laajuus tuli tutuksi.

”Opinnot selvensivät sitä, miten alan koko iso ratas pyörii. Oli hyvä, että mukana oli myös sosiaalialan puoli, sillä sitä ei kauheasti itse ajattele. Sen mukanaolo avasi paljon uusia näkökulmia”, Laura kiittelee.

”Anti olisi jäänyt huomattavasti pienemmäksi, jos opiskelijat olisivat olleet pelkästään terveysalalta”.

Jalkaterapia maailman kartalle

Laura kertoo, että sekä jalkaterapian että terveysalan kehitys yleisemminkin on hänelle tärkeä aihe. Opinnot avasivat koko sosiaali- ja terveysalan palvelukenttää, mikä toi paljon mahdollisuuksia kehittämiselle. Jalkaterapia on vielä pieni ja huonosti tunnettu ammattiala. Lauran toiveenaan onkin, että päättäjät näkisivät, miten paljon alan ammattilaisilla osaamista on.

Ylemmän AMK-tutkinnon arvostus on Lauran kokemuksen mukaan eritysesti terveysalalla korkea, ja se on otettu selkeästi samalle tasolle maisteritutkinnon kanssa.

Pieni hyvä yhteisö

Savonlinnan kampus saa Lauralta varauksettoman kiitoksen mukavana opiskelupaikkana.

”Kampus on pieni, joten opiskelijat ja opettajat oppivat tuntemaan toisensa nopeasti. Minulle tuli tunne, että opettaja on kiinnostunut asioistani ja opintojeni etenemisestä. Myös opintopolku rakennettiin niin, että sain mahdollisimman paljon irti opinnoista”, hän kiittää.

Kirjoita kommentti

*